အသက္ရွည္ေၾကာင္း နည္းလမ္း (၁၀) ရပ္

ကြ်န္ေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ မွ် အစိုးရ အမႈထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေပသည္။ အၿငိမ္း စားယူခဲ့သည္မွာ ၁၂ ႏွစ္မွ် ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ္၏ အသက္သည္လည္း ၇၅ ႏွစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေသာ အလုပ္ သံုးခုရွိသည္။ ဘာသာ ေရးအလုပ္၊ ဝါသနာ အေလ်ာက္ စာဖတ္စာေရးေသာအလုပ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔ က်င္ေရးအသင္းႀကီးတြင္ ပါဝင္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးအတြင္း ေစတနာ့ဝန္ ထမ္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ရေသာ အလုပ္တို႔ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ လာသျဖင့္ ဘာသာေရးစာအုပ္၊ က်န္းမာေရးစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ပို၍ ဖတ္ျဖစ္ ေပသည္။

က်န္းမာေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္႐ႈ ေလ့လာေသာစာအုပ္မ်ားတြင္ “အသက္ ရွည္ေရး၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္”ဟူေသာ စာအုပ္သည္လည္း တစ္အုပ္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ထင္ရွားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ သခင္ခ်စ္ေမာင္ (ဝိဓူရ) ေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၃၁-၂-၉၆ ရက္စြဲျဖင့္ ၄င္းကိုယ္တိုင္လက္ မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေမတၲာလက္ေဆာင္ေပး ထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္၏ အဖံုးကို ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ လက္ေရးျဖင့္ေရးသားထားေသာ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္ကေလးကို အမွတ္တရ ေတြ႕ရေပသည္။

“မိတ္ေဆြႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္း မိ သားစုမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အထူးေမတၲာလက္ ေဆာင္ပါ”

သခင္ခ်စ္ေမာင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ယင္း စာအုပ္မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရး ထားေသာ က်မ္းခုနစ္က်မ္း၊ ျမန္မာဘာ သာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ က်မ္းႀကီး ဆယ္က်မ္းမွ်ကို အေျခခံၿပီး ေရးသားထား ေသာ ေဆးက်န္းမာေရးလမ္းညႊန္ စာ အုပ္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္ေပသည္။ လက္ ေဆာင္ေပးခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူ သခင္ခ်စ္ေမာင္အား မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ လ်က္ရွိသည္။

ယင္းစာအုပ္ကို ဖတ္ရန္ ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ေမတၲာလက္ေဆာင္ဟူေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေဒါက္တာဒီ ေဒးဗီးစ္(Dr.D Davis)မွာ အသက္ရွည္မႈ၊ ေလ့လာမႈ ဘာသာရပ္ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးသည္ အီေကြဒါႏိုင္ငံ၊ ဗီလ္ကာဘြန္ဘာ နယ္ရွိ လူထု၏ ေနထိုင္စား ေသာက္ပံု၊ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္ပံု အေနအထားမ်ား ကို ႏွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ သြားေရာက္ ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့သူျဖစ္ သည္။ ထိုေဒသမွာ ကမၻာတြင္ အသက္အရွည္ဆံုး အုပ္စုမ်ားတြင္ တစ္စုအပါ အဝင္ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ သူ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သူေရးေသာ စာအုပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ဆယ္ခ်က္ကို သခင္ခ်စ္ ေမာင္(ဝိဓူရ)က ၄င္း၏ အသက္ရွည္ေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္စာအုပ္တြင္ ေမတၲာလက္ ေဆာင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္းအတိုင္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။

၁။ သင့္အတြက္ အလုပ္မွ အၿငိမ္းစားယူရ လွ်င္ ထိုသို႔ယူၿပီးေနာက္၌ အလုပ္တစ္ခုခုကို မွန္မွန္ ဆက္၍လုပ္ေနပါ။

၂။ ပင္စင္ယူၿပီးေနာက္ သင္ အထူးစိတ္ဝင္စားရာအေပ်ာ္တမ္း ဝါသနာလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း တြင္ စိတ္ကို အလုပ္ေပးထား ပါ။

၃။ အိုလာၿပီဆိုသည့္ စကားမေျပာပါႏွင့္။ အိုမႈ၌ စိတ္ပ်က္၊ စိတ္ဓာတ္က်ေနသူမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။

၄။ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ကို လံုးဝေရွာင္ရွားပါ။ မျဖစ္ႏိုင္ပါက အနည္းငယ္မွ်သာ သံုးေဆာင္ပါ။

၅။ သဘာဝက်က်၊ အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္ ေပးပါ။

၆။ ဝန္ေလးလြန္း၊ အားစိုက္လြန္းရေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မလႊဲမေရွာင္သာ လုပ္ရလွ်င္လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းကို ရွာႀကံသိရွိထားပါ။

၇။ သင္၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေသာက၊ ဗ်ာပါဒ မမ်ားလြန္းပါေစႏွင့္။

၈။ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္မိုင္က် လမ္းေလွ်ာက္ေပးပါ။ အေကာင္းဆံုး ေသာ ကာယေလ့က်င့္ မႈျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္း၊ ၿခံဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း အလုပ္ သည္လည္း အလားတူ ေကာင္းေပသည္။

၉။ သဘာဝျဖစ္ အစားအစာမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အမ်ားဆံုးစားသံုးေပးပါ။ စည္သြတ္အစားအစာမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့စားေပးပါ။

၁၀။ အသားစားျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ပစ္ပါ။

အသက္ရွည္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ဆယ္ခ်က္ကို ေလး ေလးစားစား လိုက္နာသင့္ၾကေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

သခင္ခ်စ္ေမာင္ (ဝိဓူရ)၏ အသက္ရွည္ေရး၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္စာအုပ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂၃ ႏွစ္က ကြ်န္ေတာ့္ ထံသို႔ ယူလာေပးပို႔သည့္ မိတ္ေဆြႀကီး ဦးအုန္း ေမာင္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္လ်က္ သတိရလ်က္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ အပ္ေပ သည္။

ေမာင္ဥာဏ္စိန္