ေဆးဘုရားပံုေတာ္ႏွင့္ အသက္ရွည္ဂါထာ

လူတိုင္းအသက္ရွည္ေရးအတြက္ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ခ်င္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔ သည္ ကံအေၾကာင္းတရားအရ ႀကီးငယ္မေရြး အေသေစာၾကရပါသည္။ ေသျခင္းတရား ေလးမ်ိဳး တြင္ ကံကုန္၍ ေသၾကရသည္။ အသက္ႏွင့္ကံကုန္ ၍လည္း ေသၾကရသည္။ ႐ုတ္တရက္ မေတာ္တဆ ျဖစ္၍လည္း ေသၾကရပါသည္။
“အသက္ကေလးရယ္ ရွည္ေစလို မန္း ေတာင္ရိပ္ခို”ဆိုသည့္ ေတးသီခ်င္းစာသားကေလးကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ ရည္ ညႊန္းစကားမွာ ဓမၼႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေပသည္။ မန္း ေတာင္ရိပ္ စစ္ကိုင္းေခ်ာင္သည္ သူေတာ္စင္တို႔ တရားအားထုတ္ရာ ေနရာေဒသျဖစ္သည္။ အသက္ ကေလးရွည္ရွည္ေနရေအာင္(စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္) တရားအားထုတ္ပါဟု ဆိုညႊန္းသေယာင္ရွိသည္။
လူက ေၾကးရည္တက္ ခ်မ္းသာေသာ္ျငား လည္း စိတ္မခ်မ္းသာစြာ ရွိေနသူေတြ မ်ားစြာရွိ သည္။ စီးပြားေရးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာ ေရးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး၊ သားေရး၊ သမီးေရး၊ ေျမးေရး အဖံုဖံုေၾကာင့္လည္းေကာင္း စိတ္ မခ်မ္းသာသူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးရွိသည္။ လူ႕ဘဝကို ေလာင္ ၿမိဳက္ေစေသာမီး တစ္ဆယ့္တစ္ပါးရွိသည္။
ဇာတိ(ပဋိသေႏၶေနရျခင္း)၊ ဇရာ(အိုရျခင္း)၊ မရဏ(ေသရျခင္း)၊ ရာဂမီး(တဏွာရာဂျဖင့္တပ္မက္ မိျခင္း)၊ ေဒါသမီး(စိတ္ဆိုးျခင္း၊ စိတ္ေကာက္ျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း)ျဖစ္သည္။ ေဒါသသည္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး မေဝခြဲႏိုင္ေအာင္ အဝိဇၨာေမာဟလႊမ္းမိုးေန ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။
ေသာကမီး လူ႕ဘဝ မလႊဲေရွာင္သာ အိမ္ရာ ေထာင္ၾကရေသာအခါ သားေရးသမီးေရး၊ ေဆြေရး မ်ိဳးေရးတို႔ျဖင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းျဖင့္ ေသာက ေရာက္ၾကရသည္။ ပရိေဒဝ ဝမ္းနည္းပူေဆြး၍ ငို ၾကရသည္လည္း ရွိသည္။
ဒုကၡေဒါမနႆမီး-စိတ္ဆင္းရဲကိုယ္ဆင္းရဲ ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေတြ အဖံုဖံုျဖစ္ၾကရေလသည္။ ထိုသို႔စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡ ေသာကမီးမ်ား ၿငိမ္းေစဖို႔ မန္းေတာင္ရိပ္ကိုသြားၿပီး တရားအားထုတ္ ပါဟု ဆိုညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ လူတို႔တြင္ အတၲ၊ ေဒါသ၊ မာနမီးမ်ားကို တရားႏွင့္ ၿငႇိမ္းသတ္မွ ၿငိမ္း ေပလိမ့္မည္။
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အမွာစကား ႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ လူ႕အသက္ဆိုတာ ခဏေလးပါ။ အားလံုးက ေသမိန္႔က်ၿပီးသား သူေတြခ်ည္းပဲ။ အသက္ရွင္ေနတယ္။ က်န္းမာေနတယ္ဆိုတာ ဘယ္ ေတာ့မွ မေသရာလမ္းကို ေပါက္ေအာင္က်င့္ဖို႔ အခြင့္ အေရးေပးထားတာ။ တစ္သက္ဆိုတာ ခဏေလး ပါတဲ့”
လူ႕ဘဝသည္ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာေၾကာင့္ သံသရာတြင္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်င္လည္ေနၾကရပံု ကို သိႏိုင္ရန္ တရားဘာဝနာ အားထုတ္ၾကရသည္။ ထိုအဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာကုန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။ ထိုနည္းကို ဘုရားတစ္ဆူဆူမွ ေဟာျပေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္သာ သိရွိၾကရသည္။
ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းတရား အားထုတ္ၾကမွ သာ ဓမၼတရားသိ၍ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာနည္းပါး၍ သြားေပမည္ ျဖစ္သည္။ မွန္ေသာအသိÓာဏ္ရၿပီး အဝိဇၨာတဏွာနည္းပါးလာပါမွ လူတို႔တြင္ စြဲကပ္ေန ေသာ အတၲ၊ ေမာဟ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မစၦရိယ စိတ္ေတြ နည္းပါးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားႏွင့္ ၿငႇိမ္းသတ္မွ စိတ္ခ်မ္းသာေပမည္။
လူတစ္ေယာက္ခႏၶာကိုယ္သည္ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ ပါး ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ရာ စိတ္(နာမ္)၊ က်န္းမာေသာ္လည္း ႐ုပ္(ခႏၶာ) မက်န္းမာလွ်င္ က်န္း မာေရးေကာင္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ႐ုပ္ဓာတ္ပ်က္စီး ေဖာက္ျပန္ၿပီး အနာေရာဂါ ေဝဒနာျဖစ္ၾကရေသး သည္။ သည္အခါ စိတ္ဓာတ္ ႐ုပ္ဓာတ္ႏွစ္ပါး ပ်က္စီး ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေစေသာ စိတ္က်ေရာဂါ ဥပါဒါန္ အစြဲအလမ္းမ်ား ျဖစ္လာတတ္ေပေသးသည္။ ငါ ဘယ္ေန႔ ေသမလဲ၊ ေနေကာင္းေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြးဆလာမိတတ္ပါသည္။ ေရာဂါေဝဒနာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာေရး အတြက္ အားကိုးရွာၾကရေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕က မိမိ ကံၾကမၼာအတြက္ ေဗဒင္ေမး၊ နတ္ေမး၊ ယၾတာေခ် ျခင္း၊ နတ္ဗလီစာေကြ်းျခင္းမ်ား ျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ က သံဃာေတာ္မ်ားပင့္ဖိတ္၍ ပရိတ္တရားနာ ကမၼဝါစာဖတ္၍ အႏၱရာယ္ကင္းေစေအာင္ ျပဳၾက သည္။ အခ်ိဳ႕က ေဆးဆရာ၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုင္ ပင္ကာ ေဆးကုသၾကရပါသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ထိုအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ က်န္းမာေအာင္ အသက္ရွည္စြာေနႏိုင္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ၾကျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူလည္း ေရာဂါေဝဒနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ဆံု ႀကံဳ ခံစားရသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈႏွင့္ ဂါထာမႏၱန္မ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာစြာ အသက္ရွည္ေအာင္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရဖူးပါသည္။ မိမိေန႔စဥ္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနသည့္ ဂါထာႏွစ္ပုဒ္မွာ အနာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည့္ အရွင္ဗာကုလ ဂါထာႏွင့္ ေဆးဘုရားပံုေတာ္ဂါထာတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
အရွင္ဗာကုလ၏ အသက္ရွည္အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသည့္ ဂါထာမွာ သံုးပိုဒ္ရွိသည္။

ဂါထာမူရင္း ပါဠိေတာ္

ဗာကုေလာ နာမေယာေထေရာ၊ အပၸါဓာန မုတၲေမာ။
သ႒ိဝႆသဟာယုေကာ ဗာကုလံတံ နမာ မံတံ။
ေတနသေစၥန ပုေညန အာေရာဂ်ံ ေဟာတု ေမသဒါ။

အနက္

ဗာကုလမေထရ္သည္ အနာကင္းျခင္းတြင္ အသာဆံုးျဖစ္ေတာ္ မူသည္။ အနာကင္းစင္သူမ်ား တြင္ သက္ေတာ္ ၁၆၀ ရွည္ေတာ္မူ၏။ ထိုမေထရ္ကို အကြ်ႏု္ပ္ ရွိခိုးပါ၏။
ဟုတ္မွန္စြာဆိုရေသာ သစၥာ၊ ရွိခိုးပူေဇာ္ရ ေသာေစတနာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္အား အနာေရာဂါ ကင္းစင္ပါေစ။
ပါဠိေတာ္
အပၸါဗာေဓါမဟာေထေရာ၊ အပၸါဗာ ဓာနမုတၲ ေမာ။
ဗာကုေလာ အရဟံဇာေတာ၊ သဒါေသာတၲႎ ကေရာတုေမ။
အနက္
ဗာကုလမေထရ္သည္ အနာကင္းစင္ေတာ္ မူ၏။ အနာကင္းစင္သူမ်ားတြင္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ အရွင္ဗာကုလသည္ အာသေဝါကုန္ခန္း ရဟႏၱာျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ ရဟႏၱာမေထရ္ျမတ္သည္ တပည့္ေတာ္ အားအခါ ခပ္သိမ္းခ်မ္းသာျခင္းကို ျပဳေတာ္မူပါ။

ပါဠိေတာ္

ဗာကုေလာ ေမ ရကၡတုနိစၥံ၊ ဗာကုေလာ ေမ ရကၡတုသဒါ။
ဗာကုေလာ ေမ ရကၡတုဒီေန၊ ဒီဃာယုေကာ သတံဘေဝ။

အနက္

ဗာကုလမေထရ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္အား အၿမဲတမ္း ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။
ဗာကုလမေထရ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ခပ္သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။
ကြ်ႏု္ပ္အား ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ပါ ေစ။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ အသက္ ၁၀ဝ ရွည္ပါေစ။

အထက္ဂါထာျဖင့္ အရွင္ ဗာကုလ ရဟႏၱာ မေထရ္အား အာ႐ံုျပဳကာ အသက္ရွည္စြာ အနာမဲ့ ေၾကာင္း ဆုေတာင္းပါက မျဖစ္ေသးေသာ အနာ ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ဆဲေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ ကင္းကာ အသက္ရွည္ပါသည္။ ဗာကုလမေထရ္ သည္ သံသရာတစ္ခြင္ က်င္လည္စဥ္က အေနာ မဒႆီ ဘုရားရွင္ လက္ထက္အခါက ဘုရားရွင္၏ ေလနာေဝဒနာကို ေဆးေဖာ္စပ္၍ လွဴဒါန္းဖူးသည္။ တပည့္ေတာ္သည္ ျဖစ္ေလရာဘဝတိုင္း အနာေရာဂါ ေဝဒနာကင္းစင္ပါေစဟု ဆုပန္ခဲ့ဖူးသည္။ ပဒုမုတၲရ ဘုရားရွင္လက္ ထက္အခါမွာလည္း ဆုပန္ခဲ့ဖူးသည္ ျဖစ္၍ လူ႕ဘဝတြင္ အသက္ ၈၀၊ ရဟန္းဘဝႏွင့္ အသက္ ၈၀။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ေတာ္ ၁၆၀ ရွည္ ေတာ္မူၿပီး အနာေရာဂါကင္းစင္သူတြင္ ထိပ္တန္း ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ေနာက္တစ္ပုဒ္မွာ ေဆးဘုရားဂါထာေတာ္ ျဖစ္သည္။

ပါဠိ

ဣမိနာ ေဘသဇၺ ပိဝေနန၊ မယွံ၊ ေရာ ေဂါ ဝိနႆတု။

အနက္

ဘုရားရွင္ေပးေတာ္မူေသာ ဤေဆးေတာ္ ျမတ္ကို မွီဝဲသံုးေဆာင္ပါသျဖင့္ တပည့္ေတာ္ ခႏၶာ ကိုယ္အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရာဂါဟူသမွ်တို႔ သည္ ဝိနႆတု ေပ်ာက္ကင္းပါေစသတည္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဤေဆးဘုရားပံုေတာ္ကို ပူေဇာ္သူမ်ားအေန ျဖင့္ မနက္ေစာေစာ ဘုရားေရွ႕ေတာ္တြင္ ေရသန္႔ တစ္ခြက္ကပ္တင္ပါ။ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ကပ္တင္ထားေသာ ေရခြက္ကို ေဆးေတာ္ ေရအျဖစ္ ေပးသနားပါဟု ေလွ်ာက္ထားပါ။ ေဆး ဘုရား ဂါထာေတာ္ကို ကိုးေခါက္ရြတ္ ကြ်ႏု္ပ္၌ စြဲကပ္ ေနေသာ ေဝဒနာအားလံုး ေပ်ာက္ကင္းရပါေစဘုရား ဟု ဆုေတာင္းပါ။
ေသာက္ခ်င္ ေသာက္ႏိုင္သည္။ လိမ္းခ်င္ လိမ္းႏိုင္သည္။ မ်က္စဥ္းခပ္ခ်င္ ခပ္ႏိုင္သည္။ သင့္ တြင္ စြဲကပ္ေနေသာ ေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၍ က်န္းမာရႊင္လန္းလာပါလိမ့္မည္။
သတၲဝါမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာ၍ အနာေရာဂါ ကင္းၾကပါေစ။

ေမာင္ေဆြမြန္