အ၀တ္မ၀တ္သည့္ ရဟႏၱာအေယာင္ေဆာင္ ဗာဟိယ

ဗာဟိယသည္ ဗာဟိယတိုင္းျပည္က ကုန္ သည္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႕အမည္ႏွင့္ သူ႕တိုင္းျပည္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ဗာဟိယသည္ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးျဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။ ခုနစ္ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ ရွစ္ ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ သုဝဏၰဘူမိဟုေခၚသည့္ အရပ္သို႔ ဦးတည္ၿပီး ကုန္အျပည့္ျဖင့္ ထြက္လာခဲ့သည္။ ေရွးက ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသည္ ရြက္သေဘၤာသာျဖစ္သည္။ သုဝဏၰဘူမိသည္ ျမန္မာျပည္ သထံုၿမိဳ႕ဟု ေရွးက လူမ်ား ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သုေတသီပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ဆုမားၾတားကြ်န္းႀကီးကို သုဝဏၰဘူမိဟု ဆိုၾကျပန္သည္။

ဗာဟိယ၏ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးသည္ ပင္လယ္တြင္းေရာက္ၿပီး မုန္တိုင္းႏွင့္တိုးေတာ့သည္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ သေဘၤာပ်က္စီးသြားသည္။ သေဘၤာေပၚပါလာသည့္ လူအမ်ားသည္ ေသေက် ပ်က္စီးကုန္ၾကသည္။ ဗာဟိယမွာ ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ဆိုသကဲ့သို႔ သေဘၤာပ်က္က ပ်ဥ္ခ်ပ္ တစ္ခုရၿပီး တြယ္ကပ္ေမ်ာပါေနခဲ့သည္။ လိႈင္းပုတ္၍ တျဖည္းျဖည္း ကမ္းစပ္သို႔ေရာက္လာသည္။ ကမ္း စပ္ေရာက္ၿပီး ေခတၲအေမာေျဖစဥ္ ဆာေလာင္လာ သည္။ ထမင္းဆာသည္ႏွင့္ ထမင္းေတာင္းစားရန္ စဥ္းစားသည္။ ပင္လယ္ထဲ ပ်ဥ္ခ်ပ္ျဖင့္ေမ်ာေနစဥ္က အဝတ္အစားမ်ား ကြ်တ္က်န္ေနရစ္ခဲ့သည္။ ဟိရီဩ တပၸလံု႐ံု အဝတ္ကို ျပဳလုပ္သည္။ မ႐ိုးပင္က အတံ မ်ားကို ေလွ်ာ္ျဖင့္ကြပ္ယက္ၿပီး ဝတ္သျဖင့္ သူ႕ကို ဒါ႐ုစီရိယ ဆိုသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုတိုးကာ ဗာဟိယ ဒါ႐ုစီရိယ ဟုေခၚသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တုတ္ေခ်ာင္းအဝတ္ကိုဝတ္ၿပီး နတ္ စင္တစ္ခုက အိုးခြက္ေဟာင္းတစ္ခုယူကာ သုပၸါရက သေဘၤာဆိပ္ရြာတြင္းသို႔ ထမင္းေတာင္းသြားခဲ့သည္။ သုပၸါရက သေဘၤာဆိပ္သည္ ဘံုေဘကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိသည္။ ဘံုေဘၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္နမၼဒါျမစ္၊ ျမစ္ဝအရပ္တြင္ ေသာပါရ (ေစာပါရ) ဟုေခၚသည့္ အရပ္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား စီယက္ ထားသည့္ အဝတ္ႏွင့္အိုးခြက္စုတ္ကိုကိုင္ၿပီးလာသည္ ကို ထူးထူးဆန္းဆန္း ျမင္ၾကရသျဖင့္ သုပၸါရက ရြာသားမ်ားလြန္စြာ အထင္ႀကီးသြားၾကသည္။

“ဪ..ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးဟာ တယ္ထူးပါသ လား။ သူမ်ားလို ႐ိုး႐ိုးအဝတ္ကိုလည္း မဝတ္ဘူး။ သူမ်ားလို စားခြက္ေကာင္းေကာင္းကိုလည္း မသံုး ေဆာင္ဘူး။ ဧကႏၱ ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးဟာ ရဟႏၱာျဖစ္ ဟန္တူတယ္”ဟု ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ရဟႏၱာႀကီးဆိုၿပီး အတိတလင္း ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ခ်ီးမြမ္းၿပီး မြန္ျမတ္သည့္ စားစရာမ်ားကို လည္း အျမတ္တႏိုး ေပးလွဴပူေဇာ္ၾကသည္။ အဝတ္ အထည္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေပးလွဴၾကသည္။ ပန္း ကန္ေကာင္း ခြက္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေပးလွဴၾက သည္။

ဟိုေရွးေခတ္ကလူမ်ားသည္ လြန္စြာအံ့ဩစ ရာေကာင္းသည္။ အဝတ္မဝတ္သည့္လူကိုလည္း ရဟႏၱာဟုထင္ၾကသည္။ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား စီယက္ၿပီး ဟီရိဩတပၸလံု႐ံုဝတ္လာသည့္ ဗာဟိယကိုလည္း ရဟႏၱာဟုခ်ီးမြမ္းၿပီး ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းအေျခအျမစ္ကိုလည္း မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ၾက ေပ။ လြန္စြာ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည့္ လူမ်ားျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးယခင္က ဤကဲ့သို႔ကိုးကြယ္ လာၾက၍ ယခုအခါ အေျခအျမစ္မရွိေသာ ဘာသာ မ်ားလည္း ထြန္းကားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္က လူမ်ားပင္မဟုတ္ ယခုေခတ္လူမ်ားထဲကလည္း တခ်ိဳ႕ အနည္းငယ္ ထူးဆန္းသည္ဆိုလွ်င္ ထြက္ရပ္ေပါက္ ပုဂၢိဳလ္လိုလို၊ ရဟႏၱာဟုထင္ၿပီး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေန သူမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။

ထိုကဲ့သို႔ရြာသားမ်ားက ရဟႏၱာဟုခ်ီးမြမ္းၿပီး လွဴၾကပူေဇာ္ၾကရာ ဗာဟိယ စဥ္းစားသည္။ “ငါ့ကို ရဟႏၱာထင္ၿပီး လွဴၾကပူေဇာ္ၾကတာဟာ အဝတ္ကို မဝတ္တဲ့အတြက္ဘဲ။ ဒီေတာ့ သူတို႔လွဴတဲ့အဝတ္ကို လက္ခံၿပီးဝတ္ဆင္ရင္ အၾကည္အညိဳပ်က္သြားလိမ့္ မည္” ဟု စဥ္းစားၿပီး စားဖြယ္မ်ားသာ လက္ခံသည္။ အဝတ္ကိုမူလက္မခံေပ။ မူလကတုတ္တံမ်ားစီ၍ရက္ ထားသည့္ အဝတ္ျဖင့္ပင္ ေနသည္။ ထိုအခါတြင္ လူမ်ားက ပို၍အထင္ႀကီးလာကာ ပို၍အ႐ိုအေသျပဳ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၾကသည္။ မွန္ေပသည္။ ထူထူနန လူ မ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ အံ့ဖြယ္ကိုေတြ႕လွ်င္ လြန္စြာ အထင္ႀကီးတတ္ၾကသည္။ ဗာဟိယကို လူမ်ားက ရဟႏၱာ၊ ရဟႏၱာဟု ခ်ီးမြမ္းၿပီး အ႐ိုအေသျပဳဖန္မ်ား လာေသာ္ သူကိုယ္တိုင္လည္း ရဟႏၱာဟုပင္ထင္လာ ေတာ့သည္။ “ေလာကမွာ ရဟႏၱာဆိုတာ ငါလို ပုဂၢိဳလ္နဲ႔တူတယ္”ဟု အထင္ႀကီးလာသည္။ လူဆို သည္မွာ အမ်ားက ဝိုင္းေျပာလွ်င္ ဇေဝဇဝါျဖစ္သြား တတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္တတ္ပံုကို ဟိေတာပေဒသ က်မ္းတြင္ ဒ႑ာရီပံုျပင္ေလးတစ္ခု တင္ျပထားေပ သည္။

ျဗဟၼဏဆရာႀကီးတစ္ေယာက္သည္ ယဇ္ပူ ေဇာ္ရန္ ဆိတ္ကေလးတစ္ေကာင္ ဝယ္ယူလာသည္။လူေပလူေတတစ္စုကျမင္လွ်င္ ထိုဆိတ္ကိုအေခ်ာင္ ရယူရန္ အႀကံထုတ္ၾကသည္။ ျဗဟၼဏဆရာႀကီး လာမည့္လမ္းကေစာင့္ၿပီး ဆိတ္ကိုေခြးျဖစ္ေအာင္ ေျပာရန္ အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ထားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အသီးသီး ေနရာယူၾကသည္။ ျဗဟၼဏဆရာႀကီး ေရာက္လာလွ်င္ ပထမဆံုးေနရာတြင္ ေစာင့္ေနသူက “ဗ်ိဳ႕ဆရာႀကီး ေခြးကိုဘာလုပ္ဖို႔ထမ္းလာသလဲဗ်” ဟု ေျပာသည္။ ထိုအခါ ဆရာႀကီးက “ေဟ့ေကာင္ ငါထမ္းလာတာ ေခြးမဟုတ္ဘူး၊ ဆိတ္ကြ၊ ယဇ္ပူေဇာ္ ဖို႔ဝယ္လာတာ ဆိတ္ပဲ၊ ဘယ္ကေခြးဟုတ္ရမွာလဲ” ဟု ခပ္တင္းတင္း ေငါက္ၿပီးေျပာလိုက္သည္။

ေရွ႕ဆက္သြား၍ ေတာစပ္တစ္ခုအေရာက္တြင္ လူတစ္စုက ထြက္လာ၍ ေျပာျပန္သည္။ “ဟာ ဆရာႀကီးႏွယ္ အံ့ဩစရာပါပဲ။ လြန္စြာအမ်ိဳးဇာတ္ျမင့္ တဲ့ ျဗဟၼဏဆရာႀကီးျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ယုတ္ညံ့တဲ့ေခြး ထမ္းလာတာဟာ သိပ္အံ့ဩစရာေကာင္းတာပဲ။ ေခြး ကို ဘာလုပ္ဖို႔ထမ္းလာပါလိမ့္”ဟု တစ္ေယာက္တစ္ ခြန္း ဝိုင္း၍ေျပာၾကျပန္သည္။ ထိုအခါ ျဗဟၼဏဆရာ ႀကီးမွာ ဇေဝဇဝါအနည္းငယ္ျဖစ္လာသည္။ “ခုနက လူတစ္ေယာက္လည္း ငါ့ဆိတ္ကို ေခြးလို႔ေျပာတယ္။ ေခြးမ်ားျဖစ္ေနေလသလား ၾကည့္ဦးမွပဲ”ဟု စဥ္းစား ၍ ဆိတ္ကို ေျမႀကီးေပၚခ်ၾကည့္သည္။ ဆိတ္၏နား ရြက္ကေလးမ်ားကို ပြတ္သပ္ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ “ဟင္ … ငါ့ဥစၥာ ေခြးမဟုတ္ပါ့ဘူး၊ ဆိတ္ပါပဲ”ဟုဆို၍ ထမ္း သြားျပန္သည္။

ေနာက္တစ္ခါေတာစပ္တစ္ခုေရာက္ျပန္လွ်င္ လူတစ္စုက ျဗဟၼဏဆရာႀကီးကို လက္ခုပ္လက္ဝါး တီး၍ ေျပာင္ေလွာင္ၾကရယ္ေမာၾကသည္။ “ေဟ့ ၾကည့္စမ္း …အံ့ဩစရာသိပ္ေကာင္းတာပဲ။ အမ်ိဳး ဇာတ္ျမင့္တဲ့ျဗဟၼဏဆရာႀကီးျဖစ္ပါလ်က္ အလြန္ယုတ္ညံ့တဲ့ ေခြးႀကီးထမ္းလာလိုက္တာ သိပ္ၿပီး အံ့ဩစရာေကာင္းတာပဲ”ဟုဆိုၿပီး လက္ခုပ္လက္ဝါး တီး ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ ဤတြင္ျဗဟၼဏဆရာ ႀကီးမွာ “ဟုတ္ပံုရပါၿပီ။ ပထမလူကလည္း ငါ ထမ္းလာတာကို ေခြးလို႔ေျပာတယ္။ ဒုတိယ လူ တစ္စုကလည္း ေခြးလို႔ပဲ ေျပာၾကတယ္။ အခု ဒီလူစုကလည္း ေခြးလို႔ပဲ ေျပာၾကျပန္တယ္။ ငါထမ္း လာတာ ဆိတ္ျဖစ္ပံုမရဘူး။ ေခြးပဲ ျဖစ္ပံုရတယ္။ ကဲ သြားေရာ့ …ေခြးႀကီး”ဟုဆို၍ ဆိတ္ကို လႊင့္ပစ္ လိုက္ေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခရီးဆက္သြားခဲ့သည္။ ထိုဆိတ္ကို လူေပလူေတတစ္စုက သတ္၍ ခ်က္စား လိုက္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ပညာရွိေပမယ့္ လူ အမ်ားက ဝိုင္းေျပာလွ်င္ ဇေဝဇဝါျဖစ္တတ္ပံုကို ဟိေတာပေဒသက်မ္းက ဆံုးမထားသည့္ဒ႑ာရီပံု ျပင္ျဖစ္သည္။

ဗာဟိယက သူ႕ကိုယ္သူ ရဟႏၱာဟုထင္ေန ျခင္းသည္ ဤကဲ့သို႔ ပံုစံမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ား က သူ႕ကိုရဟႏၱာဟု ဝိုင္းကာခ်ီးမြမ္းၾကသည္ႏွင့္ သူကလည္း တကယ္ထင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ကာလတြင္ အမ်ားက ဝိုင္း၍ခ်ီးမြမ္းၾကသည္ႏွင့္ အထင္ႀကီးေနသည့္ သူမ်ားလည္းရွိႏိုင္ေပသည္။ သတိျပဳစရာပင္ ျဖစ္သည္။

ဗာဟိယ အထင္ႀကီးေနပံု အထင္မွားေနပံုကို သုဒၶါဝါသျဗဟၼာႀကီးကျမင္သည္။ ျမင္၍ ဤသို႔ဆင္ ျခင္သည္။ “ဪ … ငါ့မိတ္ေဆြ လမ္းမွားေနပါသလား။ ဟိုကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္ ေတာင္ေပၚမွာ တရား အားထုတ္ၾကစဥ္က ငါ့မိတ္ေဆြဟာ ရဟႏၱာမေထရ္က ေကြ်းတဲ့ အင္မတန္စင္ၾကယ္တဲ့ ဆြမ္းကိုေတာင္ မစားဘဲနဲ႔ တရားကိုသာ အားထုတ္ခဲ့တယ္။ အနာဂါမ္ မေထရ္က ေကြ်းတဲ့ဆြမ္းကိုလည္း သူလက္မခံခဲ့ဘူး။ ယခုေတာ့သူဟာ ရဟႏၱာမဟုတ္ပါဘဲနဲ႔ ရဟႏၱာလိုခ်ီး မြမ္းပူေဇာ္ၾကတာကိုလည္း လက္ခံေနတယ္။ ရဟႏၱာ လို႔လည္း သူ႕ကိုယ္သူ အထင္လြဲၿပီး အထင္ႀကီးေန တယ္။ အင္မတန္မွားေနၿပီ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာရင္ လည္း လူဟာ ေသရရွာေတာ့မယ္။ ေသဖို႔ရာအခ်ိန္ လည္း သူ႕မွာနီးကပ္ေနပါၿပီ။ ငါသြားၿပီးအကူအညီ ေပးဦးမွပဲ” ဟု ဆင္ျခင္ၿပီး ဗာဟိယဒါ႐ုစီရီယထံ လာခဲ့သည္။ ညအခါတြင္ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါ ေတာက္ပစြာျဖင့္ ေကာင္းကင္ဝယ္ရပ္တည္ၿပီး –

“ေဟ့ ဗာဟိယ … မင္းဟာ မင္းကိုယ္မင္း ရဟႏၱာလို႔ ထင္ေနတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ရဟႏၱာ လည္း မဟုတ္ဘူး။ ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ က်င့္ရတဲ့ အက်င့္လည္း မင္းမွာမရွိဘူး”ဟု တဲ့တိုးေျပာလိုက္သည္။

ထိုအခါ ဗာဟိယက စဥ္းစားသည္။ “အင္း ဟုတ္သားပဲ၊ ငါဟာ ရဟႏၱာျဖစ္ေအာင္ ဘာအက်င့္မွ မက်င့္ရေသးဘူး၊ သေဘၤာပ်က္လို႔ ပင္လယ္ေရ ေၾကာ ေမ်ာလာခဲ့တယ္၊ ကမ္းေပၚေရာက္ေတာ့ အ ဝတ္မရွိလို႔ တုတ္တံကေလးေတြကို ေလွ်ာ္နဲ႔ဆက္ၿပီး ဝတ္တယ္။ အဲဒီတုတ္တံအဝတ္နဲ႔ ထမင္းသြားေတာင္း တယ္။ အဲဒါကိုလူေတြက အထင္ႀကီးၿပီး ရဟႏၱာလို႔ ခ်ီးမြမ္းၾကတယ္။ ဒါပဲ၊ ဒါေတြဟာ ရဟႏၱာျဖစ္ဖို႔ အက်င့္မဟုတ္ဘူး၊ ဒီေတာ့ ငါရဟႏၱာမဟုတ္ပါဘဲနဲ႔ ရဟႏၱာလို႔ ဝန္ခံေနတာဟာ အလြန္မွားေနတာပဲ”ဟု စဥ္းစားရင္း သံေဝဂရလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက “အရွင္ျဗဟၼာႀကီး ဒီလိုဆိုရင္ ေလာကမွာ ရဟႏၱာ အစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာရွိပါသလား၊ ဘယ္ အရပ္မွာရွိပါသလဲ”ဟုေမးပါသည္။ “ဒီသုပၸါရက သေဘၤာဆိပ္အရပ္မွ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ေဒသမွာ ေကာသလတိုင္းျပည္ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီတိုင္းျပည္ မွာ သာဝတၳိၿမိဳ႕အနီး ေဇတဝန္ေက်ာင္းဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒီေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးက ပြင့္ထြန္းလာတဲ့ ေဂါတမဘုရားဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေဂါတမဘုရားဟာ ကိေလသာကင္းတဲ့ ရဟႏၱာလည္း အစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္။ ရဟႏၱာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အက်င့္ လမ္းကိုလည္းေဟာၾကားညႊန္ျပေနတယ္”ဟု ျဗဟၼာ ႀကီးက ေျပာျပသည္။ ဗာဟိယသည္ လြန္စြာ ထိတ္ လန္႔ သံေဝဂမ်ား ျဖစ္ကာ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဘုရားထံသို႔ သြားေတာ့သည္။

သုပၸါရက သေဘၤာဆိပ္မွ သာဝတၴိျပည္သို႔ ယူဇနာ ၁၂၀ ရွိသည္ဟု ဗာဟိယသုတ္အ႒ကထာ တြင္ ဆိုထားပါသည္။ တစ္ယူဇနာ ၁၃ မိုင္ခန္႔ရွိ သည္။

ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ေရာက္သည့္အခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာဝတၴိၿမိဳထဲ ဆြမ္းခံျြကေနခိုက္ ျဖစ္သည္။ ဗာဟိယ အလ်င္လိုသည္ႏွင့္ သာဝတၴိၿမိဳ႕ ထဲသို႔ လိုက္သြားသည္။ ျမတ္စြာဘုရားအားဖူးေတြ႕ရ သည့္အခါ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ၾကည္ညိဳပီတိႏွင့္ သဒၶါမ်ား အလြန္အကဲျဖစ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကို႐ိုေသ စြာ ကန္ေတာ့ပါသည္။ ထိုသို႔ကန္ေတာ့ၿပီး တရား ေဟာရန္ ေတာင္းပန္သည္။ ထိုအခါ သူ႕တြင္ ဝမ္း ေျမာက္ၾကည္ညိဳမႈမ်ား အလြန္အကဲ ျဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးျပင္းႏွင္လာသျဖင့္ ေမာပန္းေန သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ တ ရား ေဟာရန္မသင့္ေၾကာင္း သိေတာ္မူသည့္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက “ဆြမ္းခံေနဆဲျဖစ္တယ္၊ တရား ေဟာခ်ိန္ မဟုတ္ဘူး”ဟု ပစ္ပယ္ေတာ္မူပါသည္။  ဗာဟိယကလည္း သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ပင္ထပ္၍ေတာင္း ပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အခ်ိန္လည္း က်ေနသည္ႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဩဝါဒတရားကို ေဟာ ၾကားေတာ္မူသည္။

 

တသၼာတိဟေတ ဗာဟိယ ဧဝံ သိကိၡတဗၺံ၊

ဒိေ႒ ဒိ႒မတၲံ ဘဝိႆတိ၊ သုေတ သုေတမ တၲံ ဘဝိႆတိ၊

မုေတ မုတမတၲံ ဘဝိႆတိ၊ ဝိညာေတ ဝိ ညာတမတၲံ ဘဝိႆတိ

 

စသည္ျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

အနက္အဓိပၸာယ္အတိုခ်ဳပ္မွာ ျမင္သည္ ျမင္႐ံုမွ် တည္႐ႈပါ။ ၾကားသည္ၾကား႐ံုမွ် တည္ေဆာက္၊ နံသည္နံ႐ံုမွ် တည္ေဆာက္၊ စားသည္စားသည္မွ် တည္ေဆာက္၊ ထိသည္ထိ႐ံုမွ် တည္ေဆာက္၊ ၾကံသိသည္ ၾကံသိ႐ံု မွ်တည္ေဆာက္႐ႈဟု ဆိုလိုသည္။ ဗဟိယသည္ ထိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္တရားကို ၾကားနာေနရင္း႐ႈမွတ္ၿပီး ဝိပႆနာဥာဏ္၊ မဂ္ဥာဏ္မ်ား အစဥ္အတိုင္းတက္ ကာ ရဟႏၱာျဖစ္သြားသည္။ အလ်င္အျမန္ မဂ္Óာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ရသည့္ ခီပၸါဘိညပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ဧတဒဂၤ ဘြဲ႕ထူးရသည္။ အျမတ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္ေပသည္။

ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရဟန္းျပဳရန္ သကၤန္းသြားရွာေနစဥ္ ဘဝေဟာင္းမွ ရန္ၿငိဳးပါလာသည့္ ဘီလူးမက သားငယ္ရွိသည့္ ႏြားမေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေဝွ႔သတ္လိုက္သျဖင့္ အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစီရိယသည္ ပရိ နိဗၺာန္စံေတာ္မူရသည္။

မွီျငမ္း – မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ပံုဝတၴဳ တို႔ျဖင့္ ေျပာျပေသာ အဆံုးအမမ်ား

 

ေမာင္ေမာင္မိုးေအာင္

(စာေပဗိမာန္စာမူဆုရ)