မေကာင္းမႈကံ၏ မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားေနရေသာ ၿပိတၱာမ်ား

လူတို႔သည္ ရာဇဝတ္မႈမကင္းသည္မ်ား ျပဳမိလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ဘဝတြင္လည္း မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ကို အႀကီးအက်ယ္ ခံစားရတတ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ ဘဝတြင္လည္း မခံစားရသည့္တိုင္ ေနာင္သံသရာ ဘဝမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ မေကာင္းမႈကံ၏ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ခံစားရေတာ့ သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ အရွင္မဟာေမာဂၢ လာန္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ၿပိတၲာမ်ား၏ ဝတၳဳမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့သည္။

 

အ႐ိုးစုၿပိတၲာ

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ ကာလက ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ ခါစႏွစ္တုန္းက အရွင္လကၡဏ မေထရ္ႏွင့္ အရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္တို႔သည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ တစ္ဆက္တည္းတည္ရွိေနသည့္ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္တြင္ သီတင္းသံုးေနၾကသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံရန္ ထိုေတာင္ေပၚမွ ဆင္းလာၾကသည္။ ထိုသို႔ဆင္းလာ စဥ္ လမ္းခုလတ္တြင္ အရွင္မဟာေမာဂၢလန္က အဘိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္ အ႐ိုးစုၿပိတၲာတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ထိုၿပိတၲာသည္ လင္းတမ်ား၊ က်ီးမ်ား၊ စြန္မ်ားက လိုက္ၿပီး နံ႐ိုးၾကားထဲက အူ၊ အသည္းစသည္မ်ားကို ထိုးၾကဆိတ္ၾကသျဖင့္ လြန္ စြာ နာက်င္သည့္အတြက္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ဟစ္ေအာ္ျမည္တမ္းၿပီး ေကာင္းကင္ဝယ္ေျပးလႊားေန သည္။ ထိုအခ်င္းအရာကို လူတို႔၏ ပကတိမ်က္စိ ျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေပ၊ အဘိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္သာ ျမင္ ႏိုင္ေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လိုက္ခံထိုးဆိတ္ႏွိပ္စက္ေနၾကသည့္ လင္းတမ်ား၊ က်ီးမ်ား၊ စြန္မ်ားသည္ ႐ိုး႐ိုးမဟုတ္ေပ။ ဘီလူးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အ႒ကထာတြင္ ျပဆိုထား သည္။ ထိုၿပိတၲာဘဝကိုျမင္ရသည့္ အရွင္ေမာဂၢလာန္ မွာ ထိုၿပိတၲာမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ကိေလသာႏွင့္ ကံမ်ား မိမိတြင္ မရွိေတာ့ဘူးဟု ဆင္ျခင္မိသည့္ အတြက္ ပီတိေသာမနႆမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿပံဳးမိျခင္းျဖစ္ သည္။ ရဟႏၱာဟူသည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္လွမွ ၿပံဳး႐ံုေလာက္သာ ၿပံဳးေလ့ရွိပါသည္။ အသံ မ်ား က်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေအာင္ရယ္သည္ဟု မရွိ ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ၿပံဳးသည္ကို အရွင္လကၡဏ မေထရ္ျမင္ေတြ႕သျဖင့္ အဘယ္ ေၾကာင့္ၿပံဳးပါသလဲဟု ေမးသည္။ ရဟႏၱာဟူသည္ ေလးနက္သည့္အေၾကာင္းမရွိဘဲ ၿပံဳး႐ိုးမရွိေပ။ ထို႔ ေၾကာင့္ပင္ ထိုအေၾကာင္းကိုသိခ်င္သျဖင့္ ေမးေပ သည္။ ထိုအခါ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က ျမတ္စြာ ဘုရားေရွ႕ေတာ္ေရွ႕ေတာ္က်မွ ထိုအေၾကာင္းကိုေမး ပါဟု ျပန္ေျပာသည္။

ဆြမ္းခံျပန္၍ ဆြမ္းကိစၥၿပီးသည့္ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ အရွင္လကၡဏာ မေထရ္ျမတ္က အရွင္မဟာေမာဂၢ လာန္ၿပံဳးျခင္း၏ အေၾကာင္းကိုေမးပါသည္။ ထိုအခါ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က ဤသို႔ေျပာၾကားပါသည္။

“ငါ့ရွင္လကၡဏာ …ငါဟာ သင္ႏွင့့္အတူ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္မွ ဆင္းေနစဥ္မွာ အ႐ိုးစုၿပိတၲာ တစ္ေကာင္ ေကာင္းကင္မွာ ေျပးလႊားေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီၿပိတၲာကို လင္းတေတြ၊ က်ီးေတြ၊ စြန္ေတြက ေနာက္မွလိုက္ၿပီး နံ႐ိုးအၾကားတို႔မွ အူ အသည္း စသည္ေတြကို ႏႈတ္သီးတို႔ျဖင့္ထိုးၾကဆိတ္ ဆြၾကတယ္။ အဲဒီၿပိတၲာက မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ နာက်င္လြန္းလို႔ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ဟစ္ေအာ္ ျမည္တမ္းေနတယ္။ အဲဒါကို ျမင္ရတဲ့အတြက္ ဒီလိုဆင္ျခင္မိတယ္။ ဪ ဒီလိုထူးဆန္းတဲ့သတၲဝါ လည္း ျဖစ္မွျဖစ္ပါေပရဲ႕”လို႔ ဆင္ျခင္မိတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။ အဲဒီအခါ ျမတ္ စြာဘုရားက –

“ရဟန္းတို႔ ငါ၏သာဝကတို႔သည္ ဥာဏ္ မ်က္စိရွိၾကပါေပစြ၊ ဤသို႔ေသာ သတၲ ဝါေတြကို ျမင္ေတြ႕ၿပီး ငါ၏သက္ေသအရာ တည္ၾက ပါေပစြ။ ငါဘုရားသည္ ထိုၿပိတၲာသတၲဝါကို ေဗာဓိပင္ ေအာက္ ရတနာပလႅင္ထက္၌ ေနေတာ္မူစဥ္ ေရွးအ ခါကပင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ မယံုၾကည္သူတို႔အား အကုသိုလ္ မျဖစ္ပြားေစရန္အလို႔ငွာ ထိုသတၲဝါအ ေၾကာင္းကို မေျပာၾကားဘဲ ေနခဲ့ေပသည္။ ရဟန္းတို႔ ေမာဂၢလာန္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ထိုၿပိတၲာသတၲဝါသည္ ဤရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕၌ပင္ ႏြားသတ္သမားျဖစ္ခဲ့ေပသည္။  ထိုႏြားသတ္မႈအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ အႏွစ္သိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ငရဲ၌က်ခံခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ယခုအခါ ထိုအကုသိုလ္ ကံ၏အက်ိဳး အျြကင္းအက်န္အျဖစ္ျဖင့္ ဤသို႔ေသာ အ႐ိုးစုၿပိတၲာျဖစ္၍ ဆင္းရဲခံေနရေလသည္” ဟု မိန္႔ ေတာ္မူသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ေသမရွိလွ်င္ အခ်ိဳ႕ က အေထာက္အထားမရွိဟုဆိုကာ ပယ္ၾကေပမည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား အကုသိုလ္မျဖစ္ေစလိုသည့္အတြက္ မေျပာၾကားဘဲ ေနခဲ့သည္။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ သက္ေသအရာ တည္ေတာ့မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား သည္ဆိုသည့္အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ စကားရပ္ျဖစ္လည္း မိမိမေတြ႕တိုင္း ျငင္းပယ္ၿပီး အျပစ္ေျပာလွ်င္ အကုသိုလ္ပြား၍ အပါယ္လားႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သေဘာေပါက္သင့္ေပသည္။

အ႐ိုးစုၿပိတၲာအေၾကာင္းထဲမွ ဆိုလိုရင္းမွာ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူျဖစ္စဥ္က စားဝတ္ေနေရး အတြက္ ႏြားမ်ားကို သတ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သတ္  ျဖတ္ၿပီး မိမိခႏၶာဝန္ကို ျပဳစုေမြးျမဴခဲ့သည့္အတြက္ အႏွစ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ငရဲဒုကၡမ်ားကို ခံစားခဲ့ရ သည္။ ထိုငရဲမွ လြတ္ခဲ့ျပန္ေသာ္လည္း ထိုႏြားသတ္ မႈကံျြကင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးစုၿပိတၲာႀကီးျဖစ္ၿပီး လင္းတ၊ က်ီး၊ စြန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ အေကာင္သဏၭာန္ ရွိသည့္အရာမ်ား ေနာက္မွ လိုက္ၿပီးဆိတ္ၾက၊ ထိုးဆြ ၾကသည္ကို မခ်ိမဆံ့ခံေနရရွာသည္။

 

အသားတံုးၿပိတၲာ

ေနာက္တစ္ခ်ိန္တြင္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ သည္ အသားတံုးၿပိတၲာႀကီးကို ျမင္ေတြ႕ရျပန္သည္။ ထိုအသားတံုးၿပိတၲာႀကီးကိုလည္း လင္းတမ်ား၊ က်ီး မ်ား၊ စြန္မ်ားက လိုက္လံထိုးဆိတ္ၾကသည္။ အသား တံုးၿပိတၲာႀကီးမွာ နာက်င္ရွာလြန္း၍ လြန္စြာ စူးရွ က်ယ္ေလာင္သည့္အသံႏွင့္ ဟစ္ေအာ္ျမည္တမ္းၿပီး ေျပာေနရရွာသည္။ အရွင္ေမာဂၢလာန္က သူျမင္ခဲ့ ပံုအေၾကာင္းအရာအားလံုး အစံုအလင္ျပန္ေျပာသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေရွ႕တြင္မွ ေျပာရသည့္ အေၾကာင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ရလိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္ေမာဂၢလာန္ေျပာ သည့္အတိုင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ဘုရားျဖစ္မည့္ညကပင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသခံမည့္သူ မရွိေသး၍ မေဟာခဲ့ေသးေၾကာင္း မ်ားကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ထိုအသားတံုးၿပိတၲာ၏ အတိတ္ အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဟာေတာ္မူသည္။

ဘိကၡေဝ-ရဟန္းတို႔၊ ဒီေသာသတၲာ-ဤအ သားတံုးၿပိတၲာသတၲဝါသည္၊ ဣမသၼႎ-ႏြားသတ္သ မားျဖစ္ခဲ့ဖူးေလၿပီ စသည္ျဖင့္ ႏြားသတ္သမားျဖစ္စဥ္ ကျပဳခဲ့သည့္ ႏြားသတ္မႈ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ငရဲ ၌ အႏွစ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ က်ခံရခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဲဒီငရဲမွ လြတ္လာတဲ့အခါ အဲဒီကံအျြကင္းေၾကာင့္ အသားတံုးၿပိတၲာႀကီးျဖစ္ၿပီး ဒုကၡခံေနရတဲ့အေၾကာင္း မ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ဤေနရာ၌ အ႐ိုးစုၿပိတၲာႏွင့္ အသားတံုးၿပိတၲာ  ထူးျခားမႈဆိုရလွ်င္ ႏြားသတ္သည့္ အကုသိုလ္ကံခ်င္း တူေပသည္။ သို႔ေသာ္ ငရဲမွစုေတခါနီးတြင္ ကမၼနိမိတ္ ထင္ပံုခ်င္းထူး၍ ၿပိတၲာျဖစ္သည့္အခါလည္း ထူးေန ေပသည္။ ပထမႏြားသတ္သမားမွာ ငရဲမွစုေတခါနီး တြင္ ႏြားဒသတ္စဥ္ကာလက အသားမ်ားကို လွီးျခစ္ ၿပီး ပံုထားသည့္ အ႐ိုးပံု ကမၼနိမိတ္ထင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအ႐ိုးစုကိုစြဲၿပီး ငရဲမွစုေတလာသည့္ အခါ ထိုအာ႐ံုနိမိတ္ႏွင့္တူသည့္ အ႐ိုးစုၿပိတၲာႀကီး ျဖစ္ရပါသည္။ ေနာက္ ဒုတိယႏြားသတ္သမားမွာ အမဲသားတံုး ကမၼနိမိတ္ ထင္ခဲ့သည္။ ထို႔အမဲသား တံုးႀကီးကိုပင္စြဲၿပီး ငရဲမွ စုေတလာသည့္အခါ ထို အာ႐ံုနိမိတ္ႏွင့္တူသည့္ အသားတံုး ၿပိတၲာႀကီး ျဖစ္ရ ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကံခ်င္းတူေသာ္လည္း ကမၼနိမိတ္ထင္ပံုခ်င္းမတူ၍ ျဖစ္ပံုခ်င္းမတူဘဲ ထူး ျခားပံုျဖစ္သည္။

 

အသားစုၿပိတၲာ

ထို႔ေနာက္ အသားစုၿပိတၲာကိုလည္း ေတြ႕ရ သည္။ ဤသည္ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားက ငွက္ မုဆိုး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေဟာ ၾကားေတာ္မူပါသည္။

 

အေရခြံမရွိသည့္ၿပိတၲာ

ထို႔ေနာက္ အေရခြံမရွိဘဲ ေသြးသံရဲရဲႏွင့္ ၿပိတၲာႀကီးကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ဤသည္ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားက သိုးဆိတ္သတ္သမားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

 

သန္လ်က္ေမႊးမ်ားႏွင့္ ၿပိတၲာ

ထို႔အျပင္ သန္လ်က္ေမႊးမ်ားႏွင့္ ၿပိတၲာကို လည္းေတြ႕ရသည္။ ထိုၿပိတၲာတြင္ သူ႕ကိုယ္က အေမႊး သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ဓား၊ သန္လ်က္ေတြက ေကာင္း ကင္သို႔ ပ်ံတက္ၿပီး သူ႕ကိုယ္ေပၚ ျပန္က်သည္ဟုဆို သည္။ ကံအက်ိဳးေပးပံုမ်ားလြန္စြာ ဆန္းၾကယ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔မွ တိမ္းေရွာင္၍မရေပ။ လြန္စြာေၾကာက္ မက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထိုသန္လ်က္မ်ားသည္ သူ႕ကံ အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။ ဘီလူးအစရွိသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ျပဳလုပ္ သည္ဟု ဆိုဖြယ္ရာမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ိုးစုၿပိတၲာ စသည္ကို လိုက္၍ထိုးဆိတ္ၾကသည့္ လင္းတ စသည္ မ်ားလည္း သူ႕အားကံေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ အတုအပ လင္းတမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ မရွိေပ။ သာ၍ သင့္ဖြယ္ရာရွိေပသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘီလူးမ်ားဆိုလွ်င္ သူတို႔တြင္ တျခား ကိစၥမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။ ေမာပန္းျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္း၊ ၿငီးေငြ႕ျခင္းလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခါခပ္သိမ္း အၿမဲတမ္းလိုက္၍ ႏွိပ္စက္ရန္ ခဲယဥ္း ေပသည္။ ႏွိပ္စက္မည့္သူမရွိဘဲ လစ္ဟာေနသည့္ အခ်ိန္လည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ ေနသည့္ အေကာင္တုေတြျဖစ္သျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ လြတ္ လပ္ျခင္း မရွိႏိုင္ေပ။ သူ႕ကံအားေလ်ာ္စြာ အၿမဲတမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္းရွိႏိုင္ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ကံအားေလ်ာ္ စြာ သံလ်က္အတုမ်ား၊ လင္းတ စသည့္ အေကာင္ တုမ်ားက လိုက္၍ ထိုးၾက၊ ဆိတ္ၾကသည္ဟုဆို သည္က ပို၍သင့္ ေလ်ာ္ေပသည္။

 

လွံေမႊးမ်ားႏွင့္ ၿပိတၲာ

ထို႔အျပင္ လွံေမႊးမ်ားႏွင့္ ၿပိတၲာကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုၿပိတၲာတြင္ သူ႕ကိုယ္က အေမႊး သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ လွံေတြက ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္ၿပီး သူ႕ကိုယ္ေပၚ ျပန္က်ၿပီး စူးၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ သားလိုက္မုဆိုးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

ျမားေမႊးမ်ားႏွင့္ ၿပိတၲာ

ထိုမွ်မက ျမားေမႊးမ်ားႏွင့္ ၿပိတၲာကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့သည္။ သူ႕ကိုယ္ေပၚ အေမႊးသဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမားမ်ားက ေကာင္းကင္ေပၚပ်ံတက္ၿပီး သူ႕ကိုယ္ေပၚ ျပန္ျပန္က်ၿပီး စူးၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ကာရဏိက ေခၚသည့္ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္သူျဖစ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မင္းျပစ္ဒဏ္သင့္သည့္သူမ်ားကို သူက ျမားႏွင့္ထိုးဆြၿပီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ သူ႕ကံအားေလ်ာ္စြာ ျမားေတြက သူ႕ကိုလိုက္ ၿပီးထိုးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

ကုမၻ႑ၿပိတၲာ

ကုမၻ႑ၿပိတၲာကိုလည္း အရွင္မဟာေမာဂၢ လာန္ ေတြ႕ရသည္။ ကုမၻဆိုသည္မွာ ေရအိုး၊ အ႑ာ ဆိုသည္မွာ လိင္ဥ၊ ေရအိုးမွ်ေလာက္ႀကီးမားေသာ လိင္ဥရွိေနသည့္ ၿပိတၲာကို ကုမၻ႑ၿပိတၲာဟု ဆိုလို သည္။ သူကလူ႕ဘဝတုန္းက ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ သည့္ တရားသူႀကီးျဖစ္ခဲ့သည့္ ကြယ္ဝွက္ရာတြင္ တံစိုးလက္ေဆာင္ယူၿပီးမတရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အလြန္ေလးလံႀကီးမားတဲ့ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႕တြင္ ဖံုးကြယ္ထားရမည့္ အဂၤါဟာ မဖံုးကြယ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္လည္း ျဖစ္ေန သည္။ လြန္စြာေလးလံသည့္ လိင္ဥႀကီးကိုလည္း ေဆာင္ေနရသည္။ သြားသည့္အခါတြင္လည္း ထို လိင္ဥႀကီးကို ထမ္းၿပီးသြားေနရသည္။ ထိုင္ေနရင္း အိပ္ရင္းလည္း ထိုလိင္ဥႀကီးေပၚတြင္ပင္ ထိုင္ရအိပ္ ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သြားရာေနရာမွာလည္း လင္းတ မ်ား၊ က်ီးမ်ား၊ စြန္မ်ားက လိုက္ခံၿပီးထိုးၾက ဆိတ္ ၾကသည္။

 

ၿပိတၲာမ်ိဳးစံု

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ေတြ႕ရသည့္ ၿပိတၲာ မ်ားက အမ်ိဳးစံုသည္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ က်ဳး လြန္ခဲ့၍ အေရခြံမရွိဘဲ ဒုကၡေရာက္ရသည့္ ၿပိတၲာ မႀကီးလည္း ပါသည္။ မိစၦာအယူဝါဒကို ျဖန္႔ခဲ့သည့္ အတြက္ အ႐ုပ္ဆိုးစြာျဖစ္ေနသည့္ နတ္ကေတာ္ ၿပိတၲာမႀကီးလည္း ပါသည္။ ရဟန္းက်င့္ဝတ္မ်ား ေကာင္းစြာ မက်င့္ခဲ့သည့္အတြက္ ရဟန္းအသြင္ ရဟန္း မိန္းမအသြင္ႏွင့္ ျဖစ္ေနသည့္ၿပိတၲာမ်ားလည္း ပါသည္။ ထိုၿပိတၲာမ်ားမွာ သကၤန္းကလည္း မီးရဲရဲ ေတာက္ေနသည္။ ေက်ာင္းအိပ္ရာမ်ားသည္လည္း မီးရဲရဲေတာက္ေနသည္။ အျခားၿပိတၲာမ်ားလည္း ပါေသးသည္။ ထိုၿပိတၲာမ်ားသည္ လူ႕ဘဝျဖစ္စဥ္က မိမိခႏၶာဝန္ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္သည္ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့၍ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤခႏၶာ ဝန္သည္ အလြန္ေလးေၾကာင္း သိရေပသည္။ ထို႔ ျပင္ ေပတဝတၳဳတြင္ ျပထားသည့္ၿပိတၲာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေသးသည္။

 

စီးပြားစုေဆာင္းသည့္ၿပိတၲာမမ်ား

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ကာလ ရာဇ ၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕တြင္ အေလးမမွန္ ေတာင္းမမွန္စသည္ျဖင့္ မတရားစီးပြားဥစၥာစုေဆာင္းသည့္ မိန္းမေလးေယာက္ ရွိခဲ့သည္။ ထိုမိန္းမေလးေယာက္သည္ ေထာပတ္၊ ပ်ားရည္၊ ဆီ၊ စပါး စသည္တို႔ကို မတရားေရာင္းဝယ္ ၿပီး စီးပြားရွာေဖြစုေဆာင္းေနရင္းက ေသဆံုးသြား ၾကသည္။ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္က က်ံဳး ေဘးတြင္ ၿပိတၲာမမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ တစ္ည ေသာအခါတြင္ သူတို႔၏ ခင္ပြန္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္အိမ္ေထာင္သည္တို႔က သူတို႔ရွာေဖြစုေဆာင္း ထားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား သံုးေဆာင္ေနၾကပံုႏွင့္ သူတို႔မွာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကပံုမ်ားကို စဥ္းစားၿပီး ငိုေျြကးျမည္တမ္းၾကသည္။

ထိုအသံကိုၾကားရသည့္သူမ်ားက မေကာင္း သည့္ အတိတ္နိမိတ္ဟု ယူဆၿပီး ထိုနိမိတ္ဆိုးမ်ား  ပေပ်ာက္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားကိုပင့္ဖိတ္ၿပီး ဆြမ္းကပ္လွဴ ၾကသည္။ သူတို႔ၾကားရသည့္အသံေၾကာင့္ ေၾကာက္ လန္႔ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေလွ်ာက္ထား ၾကသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူ ပါသည္။

“ဥပသကာတို႔ အဲဒီၾကားရတဲ့အသံေၾကာင့္ သင္တို႔မွာ အႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာမွ်မရွိပါ။ အမွန္ စင္စစ္တြင္မူ ၿပိတၲာမေလးေယာက္တို႔သည္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ အႏွိပ္စက္ခံရတဲ့အတြက္ သူတို႔ျပဳမွားခဲဲ့့အမႈကို ေျပာၾကားၿပီး ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾကျခင္းသာျဖစ္တယ္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ထိုၿပိတၲာမမ်ား ငိုေၾကြးပံုကိုလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

သူတို႔သည္ မတရားသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ကို ခဲခဲယဥ္းယဥ္းျဖင့္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ ကြယ္လြန္သြားသည့္အခါ သူတို႔ရဲ႕ ခင္ပြန္းေတြက ေနာက္အိမ္သူ အသစ္မ်ားျဖင့္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို တေပ်ာ္တပါး သံုးေဆာင္ေနၾကသည္။ သူတို႔မွာမူ ဒါနကုသိုလ္ စသည္ကိုမျပဳရက္ၾကဘဲ မတရားသ ျဖင့္ပစၥည္းရွာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ၿပိတၲာဘဝေရာက္ ၿပီး သံုးစရာမရွိ ေနစရာထိုင္စရာမရွိ၊ အထိဒုကၡ ေရာက္ေနၾကသည့္အေၾကာင္းကိုေျပာဆိုၿပီး ငိုေျြကး ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္သည္ လူ႕ဘဝတုန္းက သူတို႔၏ ခႏၶာဝန္ႀကီး ေကာင္းစားခ်မ္းသာေစလိုသည့္အတြက္ မတရားသျဖင့္ ပစၥည္းရွာခဲ့ၾကသည္။ ေသသည့္အခါ တြင္မူ သူတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ အလြန္ဆင္းရဲသည့္ ၿပိတၲာခႏၶာမ်ားကို ရေနၾက ရွာသည္။ ခႏၶာဝန္ေလးလံေၾကာင္းထင္ရွားေစသည့္ သာဓကျဖစ္သည္။ သတိျပဳဆင္ျခင္စရာအထူး ေကာင္းေပသည္။

ထိုၿပိတၲာမ်ားကဲ့သို႔ မိမိခႏၶာဝန္ကို ေကာင္း စားခ်မ္းသာေရး ရွာႀကံျပဳလုပ္ေနရင္း အတိဒုကၡ ေရာက္ေနၾကသည့္ အျခားၿပိတၲာမ်ားအေၾကာင္းသာ ဓကဝတၳဳမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါေသးသည္။

 

မွီျငမ္း

မဟာစည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ပံုဝတၴဳတို႔ျဖင့္ ေျပာျပေသာ အဆံုးအမမ်ား

ေမာင္ေမာင္မိုးေအာင္

(စာေပဗိမာန္စာမူဆုရ)