မေမ့တဲ့ ႏုိင္

၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ သက္ဆိုင္ရာ မွ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဤေန႔ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ရပါသည္။ ရန္ကုန္မွ စစ္ေတြသို႔ ေဖာ္ကာ-၂၈ အမ်ိဳးအစား ဂ်က္ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားျဖင့္ ခရီး သြားဖူးပါသည္။ ရထားမ်ားျဖင့္လည္း ခရီးသြားဖူးပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ခရီးမသြားဘူးေပ။ ကားေမွာက္လွ်င္၊ ရထားေမွာက္ လွ်င္ အသက္ရွင္လ်က္ က်န္ႏိုင္ေသးသည္။ ေလ ယာဥ္ပ်က္လွ်င္ကား ကြ်န္ေတာ္သည္ ေတြးရင္း ေတြးရင္း ေက်ာထဲတြင္ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ တာဝန္အရျဖစ္သျဖင့္ မရဲေသာ္လည္း ေျပးခဲေစ ဟူေသာ စကားအတိုင္း ဂ်က္ေလယာဥ္ ႀကီးကို စီးၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရွး႐ႈ ပ်ံသန္းခဲ့ရေတာ့ သည္။ ကြ်န္ေတာ့္ဘဝတြင္ ပထမဆံုးေလယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားရေသာ အေတြ႕အႀကံဳပင္။

တကယ္ေတာ့ ေလယာဥ္စီး၍ ခရီးသြားရ ေသာ အရသာသည္ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ခရီး သြားရေသာ အရသာထက္ သာလြန္ေပသည္။ ရထားျဖင့္၊ ကားျဖင့္၊ သေဘၤာျဖင့္ လိုက္ပါၿပီး ခရီး သြားျခင္းျဖင့္ အနီးကပ္ ျမင္ကြင္းမွ်ကိုသာ ေတြ႕ရ သည္။ ေလယာဥ္စီး၍ ခရီးသြားျခင္းျဖင့္ ႐ႈခင္းကို  အေပၚစီးျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ျမင္ကြင္းက်ယ္ကို ၾကည့္႐ႈရသည္။ ျမစိမ္းေရာင္ လယ္ကြင္းမ်ား၊ အၿမဲ စိမ္းသစ္ေတာႀကီးမ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ပင္လယ္မ်ား၊ ေလွငယ္၊ ေမာ္ေတာ္ငယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ားအထိ ျမင္ကြင္းက်ယ္ျဖင့္ ၾကည့္ ႐ႈခံစားရသည္။ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ ဘုရားမ်ားကို ေကာင္းကင္မွေန၍ ဖူးေျမာ္ခြင့္ရသျဖင့္ တစ္မ်ိဳး သပၸာယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ ယာဥ္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္သြားခဲ့ဖူးၿပီဆိုလွ်င္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေပသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ မိုးေကာင္းကင္မွေန၍ ျမင္ ေတြ႕ရေသာ ႐ႈခင္းမ်ား၊ ျမင္ကြင္းက်ယ္မ်ားကို ၾကည့္ ႐ႈရင္း မၾကာမီ စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီးသို႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့ သည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ကုလားတန္ျမစ္၊ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္မ်ား၊ ဖ႐ံုကာကြ်န္းစုမ်ား၊ ဆံေတာ္ရွင္ ဘုရားႏွင့္ ေလးရွင္းေတာင္မီးျပတိုက္တို႔ကို ေတြ႕ရွိ ေနရၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ အလွႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္အလွတို႔ကို အနီးကပ္ ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုျမင္ကြင္းမ်ားကို ျမင္လိုက္ရေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္ ၏ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ တစ္ခ်ိန္က က်က္မွတ္ရြတ္ ဆိုခဲ့ဖူးေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္သည္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာေတာ့သည္။ ျပန္လည္၍ အမွတ္ရ၊ သတိရေစ ေတာ့သည္။ ယင္းကဗ်ာကား ျမန္မာစာ ပါေမာကၡ ေဟာင္း ဦးဧေမာင္၏ ေဆာင္းယြန္းစေႏြ ၿမိဳ႕စစ္ေတြ ဟူေသာ ကဗ်ာျဖစ္သည္။

 

ဓညဝတီ၊ ေခၚသညီျဖင့္

ေျမဆီစပါး၊ လွ်ံေပါမ်ား၍

ေက်ာ္ၾကားညာေၾက၊ ၿမိဳ႕စစ္ေတြမူ

ကမ္းေျခသာယာ၊ ရီျပာျပာတည့္၊

နီလာခ်ပ္႐ံု၊ တိမ္ဂြမ္းပံုႏွင့္

တိမ္မႈန္လဲ့ေမာင္း၊ ရိပ္ရိပ္ေျပာင္း၏

ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြဦး၊ ေလျဖဴးျဖဴးဝယ္

ကြန္႔ျမဴးလိႈင္းငယ္၊ ဇာတြန္႔ျခယ္သည္

ပင္လယ္ျမညိဳ႕၊ ေသာင္ယံပို႔လ်က္

ကြ်န္းမို႔ရံသန္း၊ အဆန္းဆန္းတည့္၊

စိတ္ဝမ္းၾကည္ႏူး၊ ႐ႈေလဦးဟု

ေထြထူးဆြဲေဆာင္၊ ဖိတ္ေခၚေယာင္ႏွင့္

ေတာင္ငယ္ေတာင္လတ္၊ ထပ္ထပ္ၿဖီးၿဖီး

ေတာင္ႀကီးဆိုင္းဆိုင္း၊ အၿပိဳင္းၿပိဳင္းလွ်င္

မိႈင္းမိႈင္းအုပ္ေထြ၊ ၿမိဳင္ေတာေဝလ်က္

ရစ္ေခြသြယ္သြယ္၊ ျမႀကိဳးႏြယ္သို႔

ေခ်ာင္းငယ္ျမစ္စင္း၊ တင့္လွျခင္းျဖင့္

စီးဆင္းသြင္သြင္၊ ေရေၾကာရွင္၍

ထြက္ဝင္မနား၊ လြန္စည္ကားသည္

ခ်စ္အားသန္ဖြယ္၊ ၿမိဳ႕ေပကိုဝ္။

ၿမိဳ႕က လွသေလာက္ ကဗ်ာကလည္း လွေပ သည္။ ၿမိဳ႕ကပို၍ လွသေလာ၊ ကဗ်ာက ပို၍လွသ ေလာ မေျပာတတ္ႏိုင္ေအာင္ပင္။ ဘယ္သူၿပိဳင္လို႔ လွပါေတာ့ႏိုင္ဟူ၍သာ ၿမိဳ႕အလွကိုေရာ ကဗ်ာအလွ ကိုပါ ရင္တြင္းတြင္ ခံစားရင္း ၾကည္ႏူးေနမိေတာ့ သည္။ ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလို႔ မမီေသာ အလွမ်ိဳးပါ တကား။

မၾကာမီ ေလယာဥ္သည္ စစ္ေတြ ေလဆိပ္ သို႔ ဆင္းသက္ေတာ့သည္။ ပစၥည္းကို ေရြးယူၿပီး ေနာက္ ဂ်စ္ကားတကၠစီျဖင့္ ျပည္နယ္ တရား႐ံုးသို႔ သြားေရာက္၍ သတင္းပို႔သည္။ တကၠစီခမွာ ငါးက်ပ္ သာ က်ပါသည္။ နံနက္စာကို ရမၼာဝတီထမင္းဆိုင္ တြင္စား၍ ညေနစာကိုမူ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ အိမ္ တြင္ စားလိုက္သည္။ ညဘက္တြင္ ဧည့္ရိပ္သာတြင္ အိပ္လိုက္ရာ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့ သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္စာကို ရမၼာဝတီ ထမင္း ဆိုင္တြင္ပင္စားၿပီး ေန႔လယ္ ၂း၃၀ ခန္႔တြင္ ေမာ္ ေတာ္ဘုတ္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ေပါက္ ေတာၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ညေန ၄း၃၀ ခန္႔တြင္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေတာ့သည္။

ဝန္ထမ္းဘဝတြင္ အမ်ားဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ ေသာ အခက္အခဲတစ္ခုမွာ ေနအိမ္ျပႆနာပင္ျဖစ္ သည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အိမ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းေရႊ႕ ရလွ်င္ကား ကံေကာင္းေပစြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အိမ္မရွိ ေသာ ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာအခါ ေနေရးထိုင္ ေရးအတြက္ ေနအိမ္ျပႆနာသည္ ေရွးဦးစြာ ႀကံဳ ေတြ႕ရေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ေလးမွာ ၿမိဳ႕ဟုဆိုေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က အိမ္ေျခ ၁၀ဝ၀ မွ်သာ ရွိေသာ ေတာ ၿမိဳ႕ေလး ျဖစ္ေပသည္။ ကတၲရာလမ္း လံုးဝမရွိေသး ေခ်။ ငွားေနရန္ အိမ္အခက္အခဲ ေတြ႕ရေပသည္။ တကယ္ေတာ့ အိမ္ငွား၍ ေနရမည္ဆိုလွ်င္ပင္ ကြ်န္ေတာ့္အဖို႔ ငွားရမ္းခေပးရန္ အခက္အခဲေတြ႔ရ ေနရေပသည္။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္၏ လခမွာ ၃၆၀ က်ပ္မွ်သာရွိ၍ ရန္ကုန္က မိသားစု စားဝတ္ေန ေရးအတြက္ ၂၄၀ က်ပ္ ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ၁၂၀ က်ပ္မွ်သာ က်န္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အိမ္တစ္အိမ္ကို ငွားရမ္းရန္ မလြယ္ကူေပ။

ကံအားေလ်ာ္စြာ ရဲစခန္းမွဴးက ရဲစခန္းဝင္း အတြင္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အသံုးမျပဳေသာ အစြန္အ ဖ်ားတြင္ရွိသည့္ အိမ္အိုအိမ္ပ်က္တစ္အိမ္အား ေန ထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေလသည္။ ၄င္းအား ေက်းဇူး မ်ားစြာ တင္ရေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ေနရေသာ အိမ္အေျခအေနကို ၾကည့္ပါ။ အိမ္မွာ ေပ ၃၀ _၂၅ ခန္႔ရွိ၍ က်ယ္ဝန္းေသာ အိမ္တစ္အိမ္ ျဖစ္သည္။ အခန္းသံုးခန္းဖြဲ႕ထား၍ သြပ္မိုး၊ ဝါးထရံ ကာ ျဖစ္သည္။ ဝါးထရံကာ အိမ္ေဟာင္းျဖစ္၍ တစ္အိမ္လံုးမွာ အေပါက္မ်ားႏွင့္ အၿပဲမ်ားျဖစ္ၾက သည္။ အိမ္တံခါးပိတ္ထားေသာ္လည္း အိမ္ထဲတြင္ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသည္၊ အိပ္ေနသည္၊ ထိုင္ေန သည္၊ မတ္တပ္ရပ္ေနသည္ကို ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ရင္း ေခ်ာင္းမၾကည့္ဘဲ သိႏိုင္ေသာ အေနအထား တြင္ရွိသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေခါင္းရင္းခန္းလည္း မလံုၿခံဳ၊ ေျခရင္းလည္း အေပါက္အၿပဲမ်ား ျပည့္ႏွက္ ေနသျဖင့္ အေပါက္အၿပဲ အနည္းဆံုးျဖစ္သည့္ အလယ္ခန္းတြင္ အိပ္ရန္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ သည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ေနအိမ္ကို လြန္သြားလွ်င္ကား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ သခ်ႋဳင္းကုန္းႏွင့္ ဓာတ္ေတာင္ ေခၚ ထံုးျဖဴေဖြးေဖြး ေစတီေလးရွိသည့္ ေတာင္တစ္ ေတာင္သာ ရွိေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္ဟူေသာ အရာရွိငယ္ တစ္ ေယာက္၏ အိမ္ကား အေပါက္အၿပဲႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနသကဲ့သို႔ ကြ်န္ေတာ္၏ အိပ္ခန္းသည္လည္း ေကာင္း၊ အိပ္ရာေနရာသည္လည္းေကာင္း ႀကီး က်ယ္လွသည္ မဟုတ္ပါ။ ႐ႈေလာ့ …ေခါင္းရင္း ထရံႏွင့္ ကပ္လ်က္ သံေသတၲာေလးတစ္လံုးကို ခ် ထားလိုက္သည္။ အဝတ္အစားထည့္သည့္ သံ ေသတၲာလည္း ျဖစ္သည္။ ထရံေပၚတြင္ကား စကၠဴ ဘုရားကား တစ္ခ်ပ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲထားလိုက္သည္။ သံေသတၲာ၏ ေရွ႕ၾကမ္းျပင္တြင္ သေဘာ့ဖ်ာ တစ္ခ်ပ္ကို ခင္းလိုက္သည္။ ယင္းသေဘာ့ဖ်ာေပၚ တြင္ ဂေရာင္းရွိ(Ground sheet)ေခၚ စစ္သံုးအိပ္ ရာခင္းကို ခင္းလိုက္သည္။ ယင္းစစ္သံုး အိပ္ရာခင္း ေပၚတြင္ စက္မႈ(၁)မွ ထုတ္သည့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေနၾကာတံဆိပ္ ဂြမ္းေစာင္တစ္ထည္ကို ခင္းလိုက္ သည္။ ထို႔ေနာက္ ေခါင္းအံုးတစ္လံုးႏွင့္ ေနၾကာတံ ဆိပ္ ၿခံဳေစာင္တစ္ထည္၊ ျခင္ေထာင္တစ္ခု။ ဤ သည္တို႔မွာ ကြ်န္ေတာ္ဟူေသာ တရားေရးဝန္ထမ္း အဆင့္ေလး တစ္ေယာက္၏ အိပ္ရာ အခင္းအက်င္း ပိုင္ဆိုင္မႈ အစုစုတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ေနေသာ အိမ္အိုႀကီးမွာ သံုးခန္း တြဲ အိမ္အိုအိမ္ပ်က္ႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနထိုင္သူ  မွာ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိ၊ မွန္မီးအိမ္ထြန္း၍ ေနထိုင္ရသည္။ ေရနံဆီမရွိေသာအခါ ဖေယာင္းတိုင္ကို အားကိုးရ သည္။ ကြ်န္ေတာ္ေနေသာ အိမ္ခန္းအား အႀကိဳက္ ေတြ႕ေနေသာ သူတို႔ကား လင္းႏို႔မ်ားပင္။ အေမွာင္ကို အားျပဳ၍ တြဲေလာင္းဆြဲ၍ေနေနၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ ကို မေၾကာက္သည့္အျပင္ ကြ်န္ေတာ္ထိုင္ေနလွ်င္၊ မတ္တပ္ရပ္ေနလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ဦးေခါင္းကိုပင္ ゞင္း တို႔၏အေတာင္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္၍ ဟိုဟိုသည္သည္ ပ်ံသန္းေနတတ္ၾကသည္။ သူတို႔ကိုယ္မွ သန္းမ်ား ကြ်န္ေတာ့္ထံသို႔ ေရာက္၊ မေရာက္ မေတြးေတာႏိုင္ ေတာ့ေပ။ ကြ်န္ေတာ္ေနေသာ အိမ္အိုႀကီးမွာ အုတ္ ဖိနပ္တိုင္မ်ား စိုက္ထားေသာ ေျခတံရွည္အိမ္ပ်က္ ႀကီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကမ္းျပင္ေအာက္တြင္ အၿမဲတမ္း ေရဝပ္လ်က္ရွိသည္။ ဖားမ်ား၊ ေျြမမ်ား၊ ကင္းမလက္မည္းႀကီးမ်ားကလည္း အိမ္ေအာက္တြင္ ပင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကသည္။

တစ္ႀကိမ္တြင္မူ ကြ်န္ေတာ္သည္ မီးေမႊးရန္ အတြက္ အိမ္ေပၚရွိ ထင္းပံုမွ ထင္းေခ်ာင္းမ်ားကို ဆြဲလိုက္ရာ ထင္းပံုထဲတြင္ ေျမြႀကီးတစ္ေကာင္ ဝင္ ေခြေနသည္ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေျမြက အေကာင္ ႀကီးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္က ေျမြကိုေၾကာက္၊ ေျမြကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကိုေၾကာက္ျဖင့္ ေစာေစာစီးစီး တစ္ေယာက္တည္း ေခြ်းျပန္ခဲ့ရသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အား ဒုကၡေပးေသာ အျခား သတၲဝါမ်ားမွာ ကင္းမလက္မည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘုန္းေမာင့္တစ္ေယာက္တည္းရယ္ ျဖစ္ေနေသာ ဘဝတြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ညဘက္တြင္ တစ္ဦး တည္း ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ရေတာ့သည္။ အိပ္ ေပ်ာ္၍ ေကာင္းသည့္ အခ်ိန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္၏ ေျခဖမိုးမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျခသလံုးမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကင္းမ လက္မည္းႀကီးမ်ား ခဲထားေတာ့သည္။ နံနက္ မိုးလင္း ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ့္ ေျခသလံုးမ်ား၊ ေျခဖမိုး မ်ားသည္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ ဖူးေရာင္လ်က္ ရွိေတာ့သည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္မူ ကင္းမလက္မည္း ႀကီးတစ္ေကာင္သည္ ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဦးေခါင္းကိုပင္ လာ၍ ခဲထားေတာ့သည္။ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ လန္႔ႏိုးလာေသာ ကြ်န္ေတာ္သည္ ယင္း ကင္းမလက္မည္းကို ျပန္၍ ဖိသတ္ရန္ မလႈပ္မယွက္ အကိုက္ခံလိုက္သည္။ ထို႔ ေနာက္ ဖ်တ္ခနဲထ၍ ဦးေခါင္းႏွင့္ ေခါင္းအံုးၾကားတြင္ ရွိေနေသာ ကင္းမလက္မည္းႀကီးကို ဖိ၍သတ္ရန္ ေခါင္းအံုးျဖင့္ပင္ ဖိထားလိုက္သည္။ ေသၿပီအထင္ႏွင့္ ေခါင္းအံုးကို မလိုက္ေသာအခါတြင္ကား ကင္းမ လက္မည္းႀကီးသည္ မရွိေတာ့ေပ။ ကြ်န္ေတာ္ ဖ်တ္ခနဲ အထတြင္ ၄င္းသည္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ဦးေခါင္းတြင္ နာက်င္ ကိုက္ခဲေသာ ကင္းမလက္မည္းအား အႏိုင္ မယူ လိုက္ရသျဖင့္ အခံရခက္လိုက္သည္ ျဖစ္ျခင္း၊ ကြ်န္ ေတာ့္ အနီးအနားတြင္ကား ကြ်န္ေတာ္၏ ကင္းကိုက္ ခံရေသာ ဖူးေရာင္ေနသည့္ အနာကို ျပဳစုရန္မဆို ထားဘိ ညည္းညဴေျပာဆိုရန္ အေဖာ္ တစ္ေယာက္ ပင္ မရွိေသာ ဘဝျဖစ္ေပသည္။

ကြ်န္ေတာ္ကား ရပ္က်ပ္ပန္းနာ ေရာဂါရွိ ေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ မိုးရာသီအခ်ိန္မ်ား ၌ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၄၀ ႏႈန္း ပံုမွန္တိုက္ေလ့ရွိေသာ ရခိုင္မိုး ရခိုင္ေလ၊ အိမ္ေအာက္တြင္ ေရအၿမဲဝပ္ေန ေသာ အိမ္အိုအိမ္ပ်က္ႀကီးႏွင့္ ရင္က်ပ္ေရာဂါစြဲေန သည့္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဘဝကား အလြန္မသင့္ေတာ္ ေသာ ဓမၼာေသာက အေျခအေနပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။  VENTOLIN ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခား႐ွဴေဆးကို မဝယ္ ႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္သည့္ အမိုင္ႏိုေဆးျပား ကိုသာ အေဖာ္ျပဳရေတာ့သည္။

ညသန္းေခါင္ယံ၌ ရင္က်ပ္ပန္းနာထေသာ အခါ အမိုင္ႏိုေဆးျပားကို ေသာက္ၿပီး ေရေႏြးတစ္ အိုးကို ကိုယ္တိုင္က်ိဳရေတာ့သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုမ ရွိ။ ေရနံဆီမီးဖိုမရွိေပ။ ကြ်န္ေတာ္၏ အားကိုးရာမွာ ကပိုင္းသား(မဒမသား) ထင္းျဖင့္ ဆိုက္ရသည့္ ထင္း မီးဖိုပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ညသန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ အျခားေသာ အိမ္ မ်ား၌ မိသားစုမ်ား ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕စြန္ရွိ အိမ္အို အိမ္ပ်က္ႀကီး၌ ဘုန္းေမာင့္တစ္ေယာက္တည္း ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ ထေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဘဝ။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ျပင္ပတြင္ ထစ္ခ်ဳန္းၿပီး သဲသဲမဲမဲ ရြာသြန္းေနေသာ မိုးႏွင့္အၿပိဳင္ ေခ်ာင္းကို တဟြပ္ဟြပ္ဆိုး၊ တံေတြးကို တပ်စ္ပ်စ္ေထြးရင္း ေရေႏြးအိုးကို မဆူဆူေအာင္ က်ိဳေနရေတာ့သည္။ ကပိုင္သား ထင္းေခ်ာင္းေလးမ်ားကို မီးေတာက္ ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရေတာ့သည္။

ပန္းနာရင္က်ပ္ေဝဒနာကို ကိုယ္တိုင္ခံစားဖူး သူမ်ား သိၾကေပမည္။ ရင္က်ပ္ေရာဂါထ၍ တံေတြး မ်ားတပ်စ္ပ်စ္ ေထြးၿပီးသည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုင္ရာမွ မထခ်င္ေတာ့။ သေပါ့ဖ်ာေလးခင္းထား သည့္ အိပ္ရာသို႔ပင္ မသြားခ်င္ေတာ့။ ၾကမ္းျပင္ ေပၚသို႔ ပစ္လွဲခ်ၿပီး ေသခ်င္လဲ ေသပေစေတာ့ဟူ၍ စိတ္ေလွ်ာ့ကာ ေသသာ ေသလိုက္ခ်င္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရေႏြးကား ဆူေလၿပီ။ ဆူေသာ ေရေႏြးကို လက္ဖက္ေျခာက္ခပ္၍ ႏွစ္ခြက္ သံုးခြက္ ေသာက္ၿပီးေနာက္ ထိုင္ရာမွ အားယူ၍ထကာ မိမိ အိပ္ရာဆီသြားၿပီး ေျဖေလ်ာ့ေခြကာ ျပန္၍ အိပ္ရ ေလေတာ့သည္။

နံနက္လင္းေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္၏ ေဘး တြင္ရွိေသာ အခန္းတံခါးကို ဖြင့္လိုက္သည္။ နံနက္ ခင္း၏ အလင္းေရာင္ႏွင့္အတူ ဝင္လာေသာ ေလ ေျပေလညင္းေလးကို ႐ွဴ႐ိႈက္လိုက္ေလသည္။ မနီး မေဝးတြင္ ကြ်ဲကူးျမစ္ကို ျမင္ေနရသည္။ ဟိုအေဝး တြင္ေတာ့ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္တန္းႀကီး။

ေတာင္တန္းႀကီး၏ ဟိုတစ္ဖက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာတြင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးႏွင့္ သားသမီး တစ္ေတြ ရွိေနၾကသည္။ မုန္႔ဖိုးေလး၊ တစ္မတ္၊ ငါးမူး၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုေလး၊ အျဖဴ၊ အစိမ္းေရာင္တို႔  ျဖင့္ ေက်ာင္းကိုသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေပေတာ့ မည္။ ကြ်န္ေတာ့္ ဇနီးသည္သည္လည္း ဝန္ထမ္း တစ္ဦး၏ဇနီးသည္ပီပီ ကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္း သြားၾကရန္ ပညာတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစား၍ သင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိေနေခ်မည္။ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအို ပ်က္မွာ ေနရေနရ ေရႊဘံုေပၚမွာ စံရစံရ၊ ခ်စ္တာ ခ်စ္တာ ပဓာနဟု ဆိုသည္ မဟုတ္ပါလား။ ယခု ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ႀကီး၏ ဘဝကား တဲအိုပ်က္မွာပင္ အတူေနခြင့္မရေသာ ဘဝပါတကား။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဟိုးအေဝးတြင္ ျမင္ေနရ ေသာ ႐ိုးမေတာင္တန္းႀကီးကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေန ရင္း သည္တြင္ ေရႊၿမိဳ႕၊ သည္သို႔ေစတီ၊ သည္ဆီ ေရႊနန္း၊ ေမွ်ာ္တန္းေတာ့မည္၊ စိတ္ကရည္သည္၊ ေရႊျပည္ဌာန ေဝးေသာေၾကာင့္ဟူေသာ လက္ဝဲ သုႏၵရ အမတ္ႀကီး၏ မဲဇာေတာင္ေျခရတုကိုသာ ညည္းတြားရြတ္ဆိုေနေတာ့သတည္း။

 

ေမာင္ဥာဏ္စိန္