အဂၤုလိမာလတဲ့ေဟ့ …

ယေတာဟံ ဟဂိနိ အရိယာယ

ဇာတိယာ ဇာေတာနာဘိဇာနာမိ၊

သဥၥိစၥပါဏံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတာ

ေတန သေစၥန၊ ေသာတၴိေတ ေဟာတု

ေသာတၴိ ဂမၻသာ။

ပရိတ္ႀကီး ၁၁ သုတ္ရွိသည္ကို လူအေတာ္ မ်ားမ်ားသိၾကပါသည္။ ၄င္း ၁၁ သုတ္တြင္ အဂၤုလိမာ လသုတ္သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အထက္ ေဖာ္ျပပါပရိတ္ေတာ္သည္ အဂၤုလိမာလသုတ္ေတာ္မွ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းပရိတ္ေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္အဂၤုလိမာလအား သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ ပရိတ္ေတာ္ျဖစ္ေလသည္။

သာဝတၴိျပည္ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီး ထံ၌ အႏၱကမည္ေသာ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားႀကီး တစ္ဦးရွိ၍ ၄င္း၏ဇနီးျဖစ္သူ၏ အမည္မွာ မႏၴာနီ ျဖစ္ေပသည္။ အဂၤုလိမာလသည္ ယင္းပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ပုေဏၰးမတို႔၏ သားျဖစ္ေလသည္။ ငယ္မည္မွာ အဟႎ သကျဖစ္ေလသည္။ အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ တကၠသိုလ္ဆရာႀကီးတစ္ဦးထံတြင္ ပညာသင္ၾကား ေစခဲ့သည္။ ဆရာက လက္ညႇိဳးတစ္ေထာင္ျပည့္ ေအာင္ ပူေဇာ္ပါက အၾကြင္းအက်န္ ဆရာစားမခ်န္ ဘဲ ပညာကုန္သင္ၾကားေပးမည္ဟုဆိုသျဖင့္ တကၠ သိုလ္ဆရာႀကီးကို ပူေဇာ္ရန္အတြက္ လက္နက္အ ျပည့္အစံုႏွင့္ ၿမိဳ႕မွထြက္ၿပီး ေတာမွာေနေလသည္။

အနီးအနား လာသမွ်လူေတြကို အတင္း လိုက္သတ္ၿပီး လက္ညႇိဳးကို ျဖတ္ယူေလသည္။ ရရွိ ေသာ လက္ညႇိဳးမ်ားကို ထိုအရပ္ဤအရပ္မွာထား သျဖင့္ က်ီး ငွက္စသည္တို႔ ခ်ီယူသြားၾကေလသည္။ “ဤသို႔ထားသျဖင့္ မသင့္ေခ်ေသးရသမွ် လက္ညႇိဳး ကို ႀကိဳးျဖင့္ သီကံုး၍ ပန္းကံုးကဲ့သို႔ လည္တြင္ ဆြဲထားမွ ငါ့အား ျပည့္စံုလြယ္ခ်ိမ့္မည္”ဟု ႀကံလ်က္ ေနာက္ထပ္ရသည့္ လက္ညႇိဳးမ်ားကို ႀကိဳးႏွင့္သီၿပီး လည္ပင္းေပၚတြင္ ဆြဲထားေလသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အဂၤုလိမာလသည္ လူမ်ားကို လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနသည့္အတြက္ ရွင္ဘုရင္ကိုယ္ တိုင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားေတြႏွင့္ လိုက္ ဖမ္းရန္ အစီအစဥ္လုပ္ရေတာ့သည္။ ယင္းသို႔လိုက္ ဖမ္းသျဖင့္ အဖမ္းခံရပါက မိမိ၏သားသည္ ေသ ေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္ၿပီး အဂၤုလိမာလအေမသည္ ၄င္း ၏သားရွိရာ ေတာအတြင္းသို႔ လိုက္သြားေလေတာ့ သည္။ ပုဏၰားႀကီးက မသြားဝံ့ဟုဆိုသျဖင့္ ပုဏၰားမ ႀကီးက ကိုယ္တိုင္လိုက္သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိခင္ ၏ေမတၲာသည္ မည္မွ်ႀကီးမားသည္ကို ယခုေခတ္ လူငယ္မ်ား သတိျပဳၾကရန္ ျဖစ္ေလသည္။ အကြ်ႏု္ပ္  အားသတ္လိုလည္း သတ္ပေစ သား၏ေသျခင္းကို မျမင္လိုဟုဆိုကာ မိခင္ပုေဏၰးမႀကီးသည္ သား အဂၤုလိမာလရွိရာ ေတာအရပ္သို႔ ထြက္သြားေလ ေတာ့သည္။

အဂၤုလိမာလကလည္း လက္ညႇိဳ္းတစ္ေထာင္  ျပည့္ဖို႔ တစ္ေခ်ာင္းသာ လိုေတာ့သည့္အတြက္ ယင္း ေန႔တြင္ မည္သူ႕ကို ေတြ႕ေတြ႕သတ္မည္ဟု အဓိ႒ာန္ ျပဳထားသည့္အတြက္ မိခင္ကိုေတြ႕လွ်င္လည္း သတ္ မည္သာျဖစ္ေပသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ထိုေန႔နံနက္တြင္ထ၍ ေလာကကို႐ႈျမင္ေလေသာ္ အဂၤုလိမာလကို ေတြ႕ ျမင္ရသည္။ တရားေဟာလိုက္လွ်င္ သစၥာေလးပါး ကို သေဘာေပါက္၍ ရဟန္းဘဝသို႔ ေရာက္မည္။ ယင္းသို႔မွ် မဟုတ္လွ်င္ မိခင္ကို သတ္မႈေၾကာင့္ အနႏၱရိယကံထိုက္၍ အဝိစိငရဲသို႔ က်ေရာက္မည္ကို ျမင္ေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သပိတ္၊ သကၤန္းကို ျပင္၍ သာဝတၴိၿမိဳ႕သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူသည္။ ဆြမ္း ခံရာမွတစ္ဖန္ အဂၤုလိမာလရွိရာ ေတာအုပ္သို႔ ၾကြေတာ္မူသည္။ မိခင္ျဖစ္သူ မႏၱာနီပုေဏၰးမႏွင့္ အဂၤုလိမာလ အၾကား စႀကႍျြကေတာ္မူသည္။

အဂၤုလိမာလကလည္း “ဒီလမ္းကို လူေလး ငါးဆယ္စုၿပီးလာတာေတာင္ ငါ့လက္တြင္းက မလြတ္ ၾကဘူး။ ဒီရဟန္းႀကီးတစ္ပါးတည္း မေၾကာက္မရြံ႕ ပဲ ရဲရဲတင္းတင္းလာေနတာဟာ သိပ္အံ့ဩစရာ ေကာင္းတာပဲ။ ဒီရဟန္းႀကီးကို ငါသတ္ေတာ့မယ္” ဟု ႀကံၿပီးဘုရားသခင္ကို သတ္ရန္လိုက္ေပသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ခပ္မွန္မွန္ပင္ စႀကႍျြကေနေသာ္လည္း ဘုရားရွင္၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အဂၤုလိမာလသည္ မလိုက္ႏိုင္ေခ်။ ဘုရားရွင္၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အဂၤုလိမာလေလွ်ာက္ေနေသာ ေျမသည္ လိႈင္းတံပိုး ကဲ့သို႔ နိမ့္တံုျမင့္တံုျဖစ္ေနၿပီး ဘုရားသခင္ေလွ်ာက္ ေနေသာ ေျမျပင္သည္ စည္မ်က္ႏွာကဲ့သို႔ ညီညာ လ်က္ရွိသည္။ အဂၤုလိမာလသည္ အလြန္ပင္ပန္း လ်က္ရွိေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤုလိမာလႏွင့္ ဘုရားရွင္တို႔သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုၾကရေတာ့သည္။

အဂၤုလိမာလ။    ။ အရွင္ရဟန္းရပ္ဦး။ ရပ္ဦး ေလာ့။

ဘုရားရွင္။       ။ ငါကားရပ္၏။ သင္သာမ ရပ္။

အဂၤုလိမာလ။    ။ အရွင္ဘုရား သင္သည္ မတန္႔မေႏွးသြားလ်က္ကိုပင္ “ငါရပ္၏။” အကြ်ႏု္ပ္ ရပ္ေနသည္ကို “သင္ကားမရပ္”ဟု အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုပါသနည္း။ မုသာဝါဒသည္ ရဟန္းတို႔၏ အေလ့အထပင္ေလာ။

ထိုအခါတြင္ ဘုရားရွင္က အဂၤုလိမာလအား ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ၾကားလိုက္ေလသည္။

ဘုရားရွင္။       ။ အခ်င္းအဂၤုလိမာလ ငါ သည္ ပါဏတိပါတစေသာ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္တို႔၌ မလိုက္မစား ၾကဥ္ေရွာင္ရွားသည္ျဖစ္၍ အပါယ္ လားျခင္းမရွိ သုဂတိတို႔၏ အထြပ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္လမ္းဝ၌သာ တည္ရကား ရပ္ေနသည္ မည္၏။ သင္ကား ဒုစ႐ိုက္တရားတို႔ကို မ်ားစြာ ျပဳေလ့ရွိသည္။ သတၲဝါ ခပ္သိမ္းတို႔အား သနား ခ်စ္ခင္ျခင္းမရွိသည္။ ေကာင္းေသာ အက်င့္စာရိတၲ မရွိသည္ျဖစ္၍စုေတ ေသာအခါ ငရဲ၊ ၿပိတၲာ တိရစၦာန္ အသူရကာယ္ ဟူေသာ အပါယ္ေလးခြင္သို႔ စင္စစ္ သြားအံ့ေသာသူ ျဖစ္ရကား။ ရပ္နားသည္မမည္။ သြားသည္ပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါကားရပ္၏။ သင္ကားမရပ္ ဟူ၍ ငါ ဆိုသတည္း။ ထိုအခါမွ အဂၤုလိမာလသည္ လက္ထဲ က ဓားကိုလႊတ္ခ်ၿပီး ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုးရင္း တပည့္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းပန္ေလသည္။ ဘုရားရွင္ကလည္း အဂၤုလိမာလကို ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေခၚသြားၿပီး ရဟန္းျပဳေစေတာ့ သည္။ အဂၤုလိမာလည္း ဘုရားရွင္ဆံုးမသည့္အတိုင္း တရားအားထုတ္ရာ ရဟႏၱာျဖစ္သြားေတာ့သည္။

ရဟႏၱာပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အရွင္ အဂၤုလိမာလ ဆြမ္းခံျြကလွ်င္ ေလာင္းလွဴမည့္သူမရွိၾက။ ဤသူ သည္ ငါတို႔အဖကိုသတ္၏။ ငါတို႔သားကိုသတ္၏။ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကလ်က္ အိမ္တံခါးကို ပိတ္ထား ၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕မွာေရွာင္ေနၾက၍ အခ်ိဳ႕မွာ အုတ္၊ ခဲ၊ တုတ္တို႔ျဖင့္ပင္ ပစ္ၾကသည္။ အဂၤုလိမာလ မေထရ္ခမ်ာ ဆြမ္းတစ္ဇြန္းမွ်ကိုပင္ မရရွိသျဖင့္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ အျခားေသာ သံဃာ တို႔က မွ်တကာ သံုးေဆာင္ေစရသည္။ ျမတ္စြာဘု ရားရွင္ၾကားသိေသာအခါ အရွင္အဂၤုလိမာလမေထရ္ အားေခၚယူၿပီး “ယခုဘဝ၌ တစ္ေထာင္မွ်ေသာ လူကိုပင္ သင္သတ္ခဲ့ေသာ ပါဏာတိပါတကံ၏ ဒိ႒ဓမၼအက်ိဳးဆက္ပင္တည္း”ဟု ဆံုးမၿပီး ဆြမ္း၊ ကြမ္းကိစၥစသည္အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပရိတ္ ဂါထာေတာ္ကို သင္ၾကားျပသေပးေတာ္မူေလသည္။

ကိုယ္ဝန္မွခ်မ္းသာစြာ မေမြးဖြားႏိုင္သူမ်ား အား အထက္ေဖာ္ျပပါ ပရိတ္ေတာ္ျဖင့္ ရြတ္ဆို၍ ကုသခဲ့ရာ ကိုယ္ဝန္သည္ မိခင္ေလာင္းတို႔သည္ ခ်မ္း သာစြာ ေမြးဖြားႏိုင္ၾကေပသည္။ ထိုအခါမွ ဒါယိကာ ဒါယိကာမတို႔သည္ “အရွင္အဂၤုလိမာလသည္ တန္ခိုးႀကီးေပစြ”ဟု ေျပာဆိုၾကၿပီး သဒၶါတရားျဖစ္ ၍ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၾကေလသည္။ ေရွးေခတ္ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္းေကာင္း ယခုေသာ္တြင္လည္း ေကာင္း ေက်းလက္ေဒသေန ျမန္မာတို႔သည္လည္း ေကာင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ေမြးဖြား ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာအခါ၌ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ အဂၤုလိမာလ သုတ္ေတာ္လာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဂါထာေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ေပ သည္။

ေမာင္ဥာဏ္စိန္

ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား

၁။ ဇိနတၴပကာသနီက်မ္း(က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္)

၂။ ငါးပါးသီလအေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားအ ေၾကာင္း သံဃာေတာ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ဓမၼအေၾကာင္း ဗုဒၶသာသနာအေရးေတာ္ပံု(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏု)