ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ၾကပါ။

ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ၾကပါ။

-ေမာင္ဥာဏ္စိန္-

*****************

*****************

 

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းေလ့ရွိၾကေပသည္။ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ ထိန္းေသာအခါ ကာေမသုမိစၦာစာရတည္းဟူေသာ သိကၡာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းၾကရေပသည္။ သူတစ္ပါး၏ သားမယားအား ျပစ္မွားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတည္း ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္ျဖစ္ေပသည္။

ရွစ္ပါးသီလ၊ ကိုးပါးသီလတို႔ကို ေစာင့္ထိန္း ၾကေသာအခါ ဤမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ အျဗဟၼာ စရိယတည္းဟူေသာ သိကၡာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းၾကရ ေပသည္။ မျမတ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္ကို က်င့္ျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရေပသည္။ မျမတ္ေသာ ေမထုန္ အက်င့္ကို အျဗဟၼာစရိယဟုေခၚဆိုသျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ ေသာ အက်င့္ဟူသည္မွာ ေမထုန္အမႈျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္ေသာအက်င့္(ျဗဟၼာစရိယအက်င့္)ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ေပသည္။ သာမန္အားျဖင့္ က်င့္ႀကံႏိုင္ ေသာ အက်င့္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေလ့က်င့္ပါမ်ားက ေအာင္ျမင္သြားႏိုင္ေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ဗာရာဏသီ ျပည္တြင္ ယသအမည္ျဖင့္ သူေ႒းသားတစ္ဦးရွိေလ သည္။ ゞင္းအား အပ်ိဳကညာ အေခ်ာအလွတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း အဆို၊ အက၊ အတီး၊ အမႈတ္၊ အေခ်ာ့အျမဴတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ယုယျပဳစုၾကရ ေလသည္။

တစ္ေန႔ေသာအခါ ယသသူေ႒းသားသည္ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ တစ္ေရးႏိုးလာ၍ ၾကည့္႐ႈ လိုက္ေလရာ လွကညာမ်ားမွာ လူေသ ေကာင္မ်ား ပမာ တံုးလံုးပက္လက္ မဖံုးမဖိ ပါးစပ္ ေဟာင္း ေလာင္း၊ သြားပုပ္ရည္စီးေၾကာင္းမ်ား ေဟာက္သံ မ်ားျဖင့္ သတိလက္လြတ္ အိပ္ေမာက်ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရေလသည္။ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အျဖစ္ ကို ခံစားလိုက္ရသည္။

ယင္းသို႔ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာကို ျမင္ေတြ႕လိုက္ ရေသာေၾကာင့္ ဘံုနန္းအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ၿပီးသည့္ အံ့မခန္းသည့္ စံအိမ္ေတာ္ႀကီးကိုလည္း သုသာန္ တစျပင္ပမာ မွတ္ထင္သြားေတာ့သည္။ ေနအိမ္ကို စြန္႔ခြာၿပီး ဘုရားရွင္ထံ သြားေရာက္ကာ ရဟန္းျပဳ လိုက္ေလသည္။

သာမန္လူသားတို႔အေနျဖင့္ ေမထုန္အမႈအား ေရွာင္ရွားျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာရတနာ စံအိမ္တို႔အား စြန္႔ပစ္ျခင္းဟူသည္မွာ အလြန္ခဲယဥ္းေသာ အမႈကိစၥ ရပ္တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရဟန္း သံဃာေတာ္ မ်ား၊ တရားေတာ္ကို သေဘာေပါက္ က်င့္ႀကံေန ထိုင္ၾကေသာ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားအဖို႔ကား ခဲယဥ္း ပင္ပန္းေသာ အမႈကိစၥမဟုတ္ေပ။

ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေရအိမ္(ကုဋီ)တက္ ရာ၌ ေရအိမ္၌ရွိေသာ မစင္စုကို ၾကည့္ၾကရသည္။  ပိုးေလာက္စုကိုလည္း ၾကည့္ၾကရသည္။ မတင့္ တယ္၊ ရြံ႕ရွာဖြယ္သာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္    သည္ မစင္အစု ပိုးမ်ိဳးရွစ္ဆယ္တို႔၏ တည္ရာျဖစ္ သည္။ ရြံ႕ရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆင္ ျခင္ပြားမ်ားၾကရေလသည္။

အင္းဝေခတ္က ေျမာက္နန္းေက်ာင္းဆရာ ေတာ္သည္ မွဴးမတ္မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္၍ လူဝတ္ျဖင့္ေနပါ က မွဴးမတ္စည္းစိမ္ကို ခံစားရမည္ဟု အမတ္မ်ား က ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။

“သင္တို႔၏ အမတ္စည္းစိမ္သည္ ငါေရ အိမ္ထက္၊ ပြားမ်ားအပ္ေသာ အသုဘသညာ၊ တစ္စိတ္ကို မီမည္ေလာ”ဟု အမိန္႔ရွိလိုက္ေၾကာင္း ဆို႐ိုးစကားရွိေပသည္။

သုဝဏၰသာမဇာတ္ေတာ္၌ ဒူကူလႏွင့္ ပါရိကာတို႔သည္ ရာသက္ပန္ျဗဟၼစရိယ အက်င့္ကို က်င့္ႀကံၾကေလသည္။ ဥဒယဆဒၵဇာတ္ေတာ္၌  “ဥဒယဆဒၵမင္းသားႏွင့္ ဥဒယဘဒၵမင္းသမီးတို႔သည္     စက္ရာတစ္ခုတည္း၌ အတူတကြ အိပ္စက္ၾကေသာ္ လည္း ႏွစ္ဦးအၾကား၌ ပန္းကံုးျဖင့္ ျခားထားေလ သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျပစ္မွားေသာစိတ္ရွိသူ ဘက္မွ ပန္းကံုးညႇိဳးေစသတည္း”ဟု အဓိ႒ာန္ ျပဳၿပီးမွ အိပ္ၾကသည္။ စိတ္ဓာတ္စင္ၾကယ္ၾကသ ျဖင့္ ပန္းကံုးသည္ လံုးဝမညႇိဳးခဲ့ေခ်။ ဤသို႔ျဖင့္ ရာသက္ပန္ စိတ္ဓာတ္စင္ၾကယ္စြာျဖင့္ ေနထိုင္ သြားႏိုင္ၾကသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက ပင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ကာပိလပုဏၰား၏သား ဝိပၸလိ လုလင္ႏွင့္ သာဂလၿမိဳ႕သူ ဘဒၵကာပိလာနီတို႔သည္ လူႀကီးမ်ား၏ ဆႏၵအရ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကရသည္။ မိမိတို႔က အိမ္ေထာင္မႈျပဳျခင္းကို အလိုမရွိၾကေသာ္ လည္း မိဘတို႔၏ ဆႏၵကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သျဖင့္ အိမ္ ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အတူေနၾကေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္းတပ္ မက္ေသာမ်က္စိျဖင့္ မၾကည့္။ ညအိပ္ရာဝင္ေသာ အခါ ဝိပၸလိသည္ လက္ယာဘက္မွ အိပ္ရာေပၚ သို႔တက္၏။ မယ္ဘဒၵါသည္ လက္ဝဲဘက္မွအိပ္ရာ ေပၚသို႔တက္၏။ အခ်င္းခ်င္း ထိမိမည္စိုး၍ ပန္းကံုး ႏွစ္ကံုးျဖင့္ျခား၍ အိပ္ၾကသည္။

မိဘမ်ားကြယ္လြန္ၾကေသာအခါ ထိုသူႏွစ္ ဦးစလံုး ရဟန္းျပဳၾကသည္။ ဝိပၸလိလုလင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံ ရဟန္းျပဳ၍ ရွစ္ရက္ေျမာက္ ေသာေန႔၌ ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေလသည္။  အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ဟူေသာ ဘြဲ႕ေတာ္ျဖင့္    ထင္ရွားခဲ့ေလသည္။ ဘဒၵကာပိလာနီသည္လည္း   ဘိကၡဳနီမေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ဘိကၡဳနီမ ျပဳခြင့္ရ ေလသည္။ ရဟႏၱာမျဖစ္သြားေလသည္။ ဘဒၵကာ ပိလာနီေထရီဟူေသာ ဘြဲ႕ေတာ္ျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ၾက ေလသည္။

သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ထံုးကို ႏွလံုးမူၾကရ ေပမည္။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို လက္ကိုင္ထား ၾကၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာ ျဗဟၼာစရိယ အက်င့္ကို က်င့္ ႀကံအားထုတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ ေပသည္။

 

ေမာင္ဥာဏ္စိန္

ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား

၁။ မဂၤလာနိဒါန္း(ေမာင္အံ့၊ မဟာဝိဇၨာ၊ ဘံုေဘ)

၂။ ၃၈ ျဖာမဂၤလာပံုျပင္မ်ား(မင္းယုေဝ)