သူ႔ေၾကြးရွိရင္ ဆပ္ရလိမ့္မယ္

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ရွစ္ဆက္ေျမာက္ သာယာဝတီမင္းလက္ထက္တြင္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး မယ္ႏုႏွင့္ စလင္းမင္းသား ေမာင္အိုတို႔သည္ ကြက္ မ်က္ခံၾကရသည္။ မယ္ႏုမွာ နန္းမေတာ္မယ္ႏုဟူ၍ သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားၿပီး မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအစ္မႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ မဟာေအာင္ေျမ ဘံုစံအုတ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသံုးေနေသာ  ဆရာေတာ္မွာ ဆရာေတာ္ဦးဗုစ္ျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ မဂၤလာဘံုေက်ာ္  ေညာင္ကန္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သီတင္းသံုး ရသည္။

မယ္ႏုအား ကြက္မ်က္ခါနီးတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုစ္ကို ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ခြင့္ေတာင္းသည္။ မဂၤလာ ဘံုေက်ာ္ ေညာင္ကန္ေက်ာင္းတိုက္ရွိ ဆရာေတာ္ ဦးဗုစ္ကို ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ေသာအခါ “ဆရာေတာ္ ဘုရားအား ေနာက္ဆံုးဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္ဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ဆရာ ေတာ္ ဦးဗုစ္သည္ စာၾကည့္ရပ္ၿပီး –

“မိႏု သူ႔ေၾကြးရွိရင္ ဆပ္ရလိမ့္မယ္”ဟု အမိန္႔ရွိလိုက္ေလသည္။ တရားႏွင့္ယွဥ္တြဲကာ ေျပာ လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအစ္မႀကီးကိုယ္တိုင္   မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ကို ခံေနရေသာ္လည္း ျပည္ထဲ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳေခ်။ ေရွးေခတ္ က်မ္းတတ္ေပတတ္၊ ပညာရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ နန္းတြင္းေရး ျပည္ထဲ ေရး ႏိုင္ငံေရးတို႔ႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနေသာ သာဓကတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ မယ္ႏုကိုယ္တိုင္က လည္း ဆရာေတာ္က သူ႕နာမည္အားေခၚၿပီး တရား စကားေျပာၾကားသြားသည္ကို ေက်နပ္သြားသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၴိျပည္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ရွင္ သီတင္းသံုးေနစဥ္ ရဟန္းေတာ္ ခုနစ္ပါးသည္ ဘုရားရွင္ကို ကန္ေတာ့ရန္ လာခဲ့ ၾကသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခု၌ တည္းခိုၾကရာ အာဂႏၱဳရဟန္းခုနစ္ပါးအား ေက်ာင္း တိုက္ႀကီးအနီး လိုဏ္ဂူႀကီးတစ္ခုအတြင္းတြင္ သီတင္းသံုးရန္ ေက်ာင္းစံု ရဟန္းမ်ားက စီစဥ္ေပး ၾကသည္။ အာဂႏၱဳ ရဟန္းခုနစ္ပါးသည္ လိုဏ္ဂူႀကီး အတြင္း သီတင္းသံုးေနခိုက္ ညဥ့္အခါတြင္ ေက်ာက္ တံုးႀကီးတစ္တံုးသည္ ေတာင္ကမ္းပါးယံမွ ၿပိဳက် လာၿပီး လိုဏ္ဂူအဝမွာ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္မိသြား ေတာ့သည္။ ေက်ာင္းေနရဟန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္မွ လူအမ်ားက ယင္းေက်ာက္တံုးကို ဖယ္ရွား ရန္ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း ေက်ာက္တံုးႀကီးမွာ လံုးဝ မေရြ႕ေခ်။ အာဂႏၱဳ ရဟန္းခုနစ္ပါးမွာ ခုနစ္ရက္ လံုး ဆြမ္းမဘုဥ္းေပးရေပ။ ေရပင္မေသာက္ရေခ်။ ခုနစ္ရက္ေစ့ေသာအခါ ေက်ာက္တံုးႀကီးသည္ အလိုလို ေရြ႕သြားၿပီး ရဟန္းခုနစ္ပါးမွာလည္း လိုဏ္ဂူ  ေပါက္ဖြင့္ကာ အသက္ခ်မ္းသာရာရသြားၾကေတာ့ သည္။

ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ဘုရားရွင္ကို ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ကို ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ဘုရားရွင္၏ ေဟာျပခ်က္ အရ အာဂႏၱဳ ရဟန္းခုနစ္ပါး၏ အတိတ္ကံသည္  ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ သိရွိလာရေတာ့သည္။

အာဂႏၱဳ ရဟန္းခုနစ္ပါးမွာ အတိတ္ဘဝက  ဗာရာဏသီျပည္အနီးတြင္ ႏြားေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ခဲ့ ဖူးသည္။ ႏြားမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းေနစဥ္ ဖြတ္ႀကီး တစ္ေကာင္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရာ၊ ဖြတ္ႀကီးကို မမိ လိုက္ဘဲ ေတာင္ပို႔တစ္ခုထဲသို႔ ဝင္သြားသည္ကို ေတြ႕ လိုက္ၾကရသည္။ ႏြားေက်ာင္းသား ခုနစ္ေယာက္ သည္ သေဘာတူတိုင္ပင္ၾကၿပီး ေတာင္ပို႔၏အေပါက္ ခုနစ္ေပါက္ကို ပိတ္ထားလိုက္ၾကသည္။ ခုနစ္ရက္ ေစ့ေရာက္မွ သတိရၾကၿပီး ယင္းေတာင္ပို႔ကို ဖြင့္ ေပးလိုက္ၾကရာ ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္ အစာေရစာ မစား ေသာက္ရဘဲ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ၿပီး ပိန္ခ်ံဳးေန ေသာ ဖြတ္ႀကီးသည္ တုန္တုန္ခ်ည့္ခ်ည့္ျဖင့္ ျပန္၍ လြတ္လာေလေတာ့သည္။ ႏြားေက်ာင္းသားမ်ား လည္း သနားစိတ္ျဖစ္ေပၚၿပီး ေဘးမဲ့လႊတ္ေပးလိုက္ ၾကေတာ့သည္။ ဖြတ္ကိုမသတ္ၾက။ ပါဏာတိပါတကံ ကို မက်ဴးလြန္မိၾကေသာေၾကာင့္ ငရဲသို႔ မေရာက္ ေသာ္လည္း သံသရာတြင္ က်င္လည္ၾကရင္း ယခု ဘဝတြင္ ရဟန္းျဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္မွ၊ ဝဋ္ရွိၾက၍ ခံၾကရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အကုသိုလ္ကံတရားသည္ မည္မွ် ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္ကို သတိသံေဝဂ ရသင့္ၾကေပသည္။ ရဟန္းဘဝသို႔ ေရာက္ေနၾက စဥ္မွာပင္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာအခါ ဝဋ္ရွိက ခံၾကရေပသည္ကို သိရွိထားသင့္ေပသည္။ ရဟန္း ခုနစ္ပါးကိုယ္တိုင္ ႏြားေက်ာင္းသားဘဝက ျပဳခဲ့သည့္ ေရွးအကုသိုလ္ကံ၏ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ခံစားၾက ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ကံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း အတိတ္ကံကို ေျပာင္းလဲရန္ ကား မလြယ္ကူလွေပ။

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ၏လက္ဝဲေတာ္ရံ အဂၢသာဝကႀကီး ျဖစ္ေပသည္။  ေျမလွ်ိဳးမိုးပ်ံ၊ ဈာန္အဘိဥာဏ္တန္ခိုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၿပီး အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ဣဒၶိမႏၱဧတဒဂ္ ဘြဲ႕ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ အထက္နတ္ျပည္သို႔ ၾကြခ်ီတတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ ရံ ငရဲျပည္မ်ားသို႔လည္း ၾကြခ်ီတတ္သည္။

နတ္ျပည္မ်ားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ တပည့္မ်ားသည္ ႀကီးက်ယ္လွေသာ စည္း စိမ္ဗိမာန္ျဖင့္ ေပ်ာ္စံေနရသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ လူ႔ျပည္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ]]မည္သည့္ ဥပါသကာ သည္ တာဝတႎသာ နတ္ျပည္၌ျဖစ္၏။ မည္သည့္  ဥပါသကာသည္ ယာမ၊ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ျဖစ္၍   ႀကီးက်ယ္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ခံစားေနရ၏ဟု လူ႔ျပည္၌ ျပန္ေျပာျပတတ္သည္။

ထို႔နည္းတူပင္ ငရဲျပည္မွ ျပန္လာေသာအခါ တြင္လည္း အညတိတၴိယတို႔၏ အလုပ္အေကြ်းျဖစ္ ေသာ မည္သည့္ဒါယိကာသည္ သိဥၨိဳင္းငရဲ၌ ဆင္း ရဲႀကီးစြာခံရသည္ကို ငါျမင္ခဲ့၏ စသည္ျဖင့္ လူတို႔ အား ျပန္လည္ေျပာၾကားတတ္ေလသည္။

ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္၏ ေျပာစကားမ်ားကို ၾကားၾကရေသာအခါ လူတို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ အယူ ဝါဒကိုသာလိုက္၍ တိတၴိတို႔ကို မၾကည္ညိဳၾက၊ မလွဴ ဒါန္းၾကျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ဘုရားရွင္၏ တပည့္ သံဃာမ်ားကို ၾကည္ညိဳလွဴဒါန္းသူေပါမ်ား၍ တိတၴိ တို႔မွာစားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ရွင္မဟာ ေမာဂၢလာန္အေပၚ တိတၴိတို႔သည္ ႀကီးစြာ ရန္ညႇိဳး ထားၾကေလေတာ့သည္။ သမဏဂုတၴိက ေခၚ၍ ခိုးသားကို အသျပာတစ္ေထာင္ေပး၍ အရွင္မဟာ ေမာဂၢလာန္ကို သတ္ျဖတ္ေစေတာ့သည္။

သာမဏဂုတၴိကခိုးသားလည္း အၿခံအရံအ ေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ တကြ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ရွိရာသို႔ သြားေလသည္။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မွာ ခိုးသားမ်ား သူသတ္မ်ားလာေၾကာင္းကို သိ၍ စတုတၴ ဈာန္ကို ဝင္စားလိုက္သည္။ ေကာင္းကင္တြင္ စႀကႍ ၾကြ၍ ေနထိုင္ေတာ့သည္။ ခိုးသားမ်ားမွာ စိတ္ပ်က္ စြာျဖင့္ ျပန္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ညဥ့္ တစ္ဖန္သြားျပန္ ေသာအခါ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ ယုဂႏၶိဳရ္ ေတာင္ထိပ္တြင္ ေခတၲေျပာင္းေရႊ႕ေနလိုက္ျပန္သည္။  ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ကား ေရွးအပရာ ပရိယေဝဒနီဃျဖစ္ေသာ ဥပပီဠကကံသည္ အခြင့္ သာလာၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ မေရွာင္ရွားႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ခိုးသား၊ သူသတ္သမားတို႔၏ ညႇဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရ ေတာ့သည္။

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္အေထရ္ႀကီးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခါနီး၌ ဤကဲ့သို႔ ညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ခံရသနည္း။ ဥပပီဠကကံ၏ ႏွိပ္စက္ျခင္း  ကို ခံရသနည္း။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္၏ အတိတ္ ကံကား အဘယ္နည္း။ ၄င္း၏ေရွးဝဋ္က မည္ကဲ့သို႔ ရွိေလသနည္း။

ဗာရာဏသီျပည္၌ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ပါးကို လုပ္ေကြ်းေနသည့္ လုလင္ပ်ိဳ တစ္ေယာက္ရွိေလ သည္။ ထိုလုလင္ပ်ိဳသည္ အခ်ိန္အရြယ္ေရာက္ေသာ္ လည္း အိမ္ေထာင္မရွိေသးေခ်။

သို႔ရာတြင္ မိဘမ်ားက ၄င္းတို႔သေဘာက် ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ရွာ၍ သားႏွင့္ေပး စားလိုက္ေလသည္။ အိမ္ေထာင္က်သည္မွာ ၾကာ လာေသာအခါ မယားျဖစ္သူသည္ မ်က္မျမင္ ေယာကၡမႀကီးႏွစ္ေယာက္ကို မၾကည္မျဖဴျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ေယာကၡမမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မ်က္မျမင္မိဘ  မ်ားႏွင့္ တစ္အိမ္တည္း မေနႏိုင္ဟုလည္းေကာင္း၊ မိဘမ်ားကို မပစ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိ အိမ္ေပၚက ဆင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဇသံေပးသည္ အထိျဖစ္လာ ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုလင္ပ်ိဳသည္ ေတာရြာတစ္ရြာ မွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ အလည္အပတ္သြားမည့္ဟန္ျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါးကို လွည္းျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ ဗာရာဏသီ ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ေတာအုပ္တစ္ခု သို႔ ေရာက္လွ်င္ လွည္းေပၚမွဆင္းၿပီး လမ္းေဘးရွိ    ေတာအုပ္အတြင္းသို႔ ဝင္သြားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အတန္ၾကာေသာအခါ အသံကိုဖ်က္၍ ခိုးသားဓား ျပဟန္ေဆာင္ကာ ထြက္လာၿပီး မိဘႏွစ္ပါးကို ႐ိုက္ ႏွက္ေလသည္။ မိဘႏွစ္ပါးမွာမူ မျမင္မကန္းျဖင့္ တကယ့္ခိုးသား ဓားျပျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ကာ “သားေရ …လြတ္ေအာင္ေျပး အေမတို႔အေဖတို႔ကို ငဲ့မေနနဲ႔” ဟု မိဘေမတၲာျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုၿပီး သားကိုသာ အလြတ္ေျပးေစသည္။

ထိုအခါမွ ငါ၏မိဘမ်ားသည္ ဤမွ်ေလာက္ နာက်င္ေသာ္ျငားလည္း ငါ၏အလို႔ငွာသာ ေတာင္းပန္ ကာ ငိုေျြကးၾကကုန္၏။ သို႔စင္ခ်စ္ခင္ေသာ ေက်းဇူး ရွင္ႏွစ္ပါးတို႔အား ငါျပစ္မွားျခင္းသည္ မသင့္စြဟု ႀကံျပန္ၿပီး ခိုးသူတို႔သြားဟန္ျပဳၿပီးမွ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ ပါးကို သက္သာမႈရေစရန္ ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳၿပီး မွ လွည္းထက္သို႔ တင္၍အိမ္သို႔ျပန္ၿပီး ေခၚခဲ့ေလ သည္။

ထိုမေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံကို က်ဴးလြန္ မိေသာ လုလင္ငယ္မွာ ဤ ပစၦိမဘဝ ေနာက္ဆံုး ဘဝ၌ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ျဖစ္လာေတာ့ သည္။ မိဘကို ခိုးသားမ်ားဟန္ေဆာင္၍ ႐ိုက္ႏွက္ မႈ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခါနီးေသာအခါ ခိုးသူတို႔၏ လက္ထဲ၌ ႐ိုက္ႏွက္ညဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရ ေတာ့သည္။

အရွင္ေမာဂၢလာန္ကို ႐ိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ၾက ေသာ ခိုးသားတို႔သည္လည္း မိမိတို႔၏ အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္၍ မေရာက္မီပင္ အရွင္ျမတ္တို႔ ျပစ္မွားမိေသာ    အာနႏၱိရယကံေၾကာင့္ ေတာင္ကမ္းပါးယံၾကားတြင္ ေျမမ်ိဳ၍ အဝီစိငရဲသို႔ က်ေရာက္ေလေတာ့သည္။

“သူ႕ေၾကြးရွိရင္ ဆပ္ရလိမ့္မည္” ျဖစ္သည့္ အတြက္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္အမႈ တို႔ကို မျပဳမိၾကေစရန္ ေမတၲာေရွ႕ထား၍ ေရးသား တင္ျပအပ္ေပသည္။

 

ေမာင္ဥာဏ္စိန္

ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား

၁။ ဇိနတၴပကာသနီ(က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္)

၂။ ဗုဒၶ၏ကိုယ္ေတြ႕ဝတၳဳမ်ား

(ဓမၼာစရိယ ဦးေမာင္ေမာင္ေလး)

၃။ ျပည္ေထာင္စုနီတိ(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏု)

၄။ ဆရာေတာ္ဦးဗုစ္(သခင္ေအာင္ေဖ)