တစ္လုတ္စားဖူး၊ သူ႔ေက်းဇူး

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား တစ္လုတ္စားဖူး သူ႕ေက်းဇူးဟူေသာ စကားမွာ ထင္ရွားေသာဆို႐ိုး စကားတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ မိဘမ်ားက သားသမီး မ်ားကို ဆံုးမရာ၌လည္းေကာင္း ဆရာသမားမ်ားက တပည့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဆံုးမရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက တပည့္၊ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားကို ဆံုးမရာ၌လည္းေကာင္း ေျပာ ဆိုေလ့ရွိေသာ စကားပံုတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဝါတြင္းကာလအတြင္း၌ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သမိုင္းဌာနတြင္ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ တစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴးႀကီး မွဴးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ား သမိုင္းဌာန၏ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ တရားေဟာၾကားေသာဆရာေတာ္မွာ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵျဖစ္ေပသည္။ ဆရာေတာ္သည္ မိဘ၊ ဆရာသမားတို႔၏ ေက်းဇူးတရားကို သားသမီးမ်ား၊ တပည့္မ်ားက သိရွိၾကရန္ ထည့္သြင္းေဟာေျပာခဲ့ သည္။ ဤကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေဟာေျပာရင္း တစ္လုတ္စားဖူး သူ႕ေက်းဇူးကို သိတတ္ေသာ ျမန္မာ့ သမိုင္းမွ ငခင္ညိဳအေၾကာင္းကို ထည့္သြင္း၍ သာဓကအျဖစ္ေဟာေျပာခဲ့ေလသည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ေရႊ ေခတ္ဟူ၍ စာတမ္းမွတ္တမ္းတင္ရမည့္ ေခတ္မွာ ပုဂံေခတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပုဂံေခတ္ေနဝင္ခ်ိန္တြင္မူ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္းဝတို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ အၿပိဳင္အဆိုင္ထင္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။

ပင္းယေခတ္တြင္ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ အမည္ ျဖင့္ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးအထင္အရွားရွိခဲ့သည္။ ၄င္း၏ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးမွာ ငခင္ညိဳျဖစ္ေပသည္။ ငါးစီး ရွင္ေက်ာ္စြာသည္ စစ္ကိုင္းစားအသခၤယာ ေစာယြမ္းကို လုပ္ႀကံရန္ ငခင္ညိဳကို တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ငခင္ညိဳသည္ အသၤခယာေစာယြမ္းကို လုပ္ႀကံရန္ စစ္ကိုင္းသို႔သြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အခြင့္မသာ၊ အေျခအေနမေပးသျဖင့္ ေတာတြင္း၌ ပုန္းခိုေနခဲ့ရ သည္။ ရက္အေတာ္ၾကာမွ် ထမင္းမစားဘဲ ေနခဲ့ရ သည္။ အခြင့္သာေသာေန႔၌ ညဥ့္ဖက္တြင္ နန္းေတာ္ ေပၚသို႔တက္ခဲ့ရာ အသခၤယာေစာယြမ္း နတ္တင္ထား ေသာ ထမင္းႏွင့္ အမဲသားကိုစားလိုက္မိေတာ့သည္။
ငခင္ညိဳသည္ နတ္တင္ထားေသာ ထမင္းႏွင့္ အမဲသားကိုစားၿပီးေနာက္ ထမင္းသခင္ျဖစ္ေသာ အသခၤယာေစာယြမ္းအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ လိုစိတ္မရွိေတာ့ေခ်။ တစ္လုတ္စားဖူးသူ႕ေက်းဇူးကို ေတြးေတာသတိရေနမိေတာ့သည္။ ဆင္ျခင္စဥ္းစား မိေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထမင္းရွင္ကို မသတ္ရက္ ေတာ့ဘဲ အိပ္စက္ရာေဘးရွိ ပတၲျမားဓားကိုယူ၍ နန္း ေတာ္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းခဲ့ေလေတာ့သည္။
ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာကလည္း ငခင္ညိဳအေပၚ အျပစ္မယူသည့္အျပင္ ေက်းဇူးသိတတ္သူအျဖစ္ ဆက္လက္၍ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ မင္းမ်ားေခတ္က တစ္လုတ္စားဖူးသူ႕ေက်းဇူးကို သိတတ္ေသာ သာဓကတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာေတာ္လာ ေရွးေဟာင္းဝတၴဳ တစ္ခုကို တင္ျပလိုေပသည္။ ဘုရားအေလာင္း သည္ ဗာရာဏသီျပည္၌ မင္းျပဳေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသ၌ ဆူပူသျဖင့္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ စစ္သည္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ႏွိမ္နင္းေလရာ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားႏွင့္ တကြဲတျပားျဖစ္ၿပီး ျမင္းစီးလ်က္ တစ္ပါးတည္း ရြာတစ္ရြာသို႔ ေရာက္သြားေလေတာ့သည္။
စစ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ေၾကာက္ ႐ြံ႕ထြက္ေျပးၾကေသာ္လည္း ရြာသားတစ္ဦးကမူ ဘုရင္ကို ဘုရင္မွန္းမသိဘဲ သာမန္ျမင္းသည္ေတာ္ တစ္ဦးဟုသာ ထင္မွတ္ခဲ့သည္။ မိမိ၏အိမ္၌ ဘုရင္ အားသံုးေလးရက္မွ် ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ထား၏။ ဘုရင္ႀကီးကလည္း မိမိသည္ ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳေခ်။
အေျခအေနၿငိမ္သက္သြား၍ ဘုရင္ႀကီးသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ အိမ္ရွင္ေယာက်ာ္းကို ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔လိုက္ခဲ့ရန္ မွာ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္၏တံခါးေစာင့္ ႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ “ျမင္းသည္ေတာ္၏ေနအိမ္” ဟု ေမး ျမန္းစံုစမ္းရန္မွာၾကားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ တံခါး မွဴးအားလည္း အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပကာ မွာၾကား ထားခဲ့သည္။
တစ္ေန႔တြင္ ေတာရြာမွ အိမ္ရွင္ေယာက်ာ္း သည္ ျမင္းသည္ေတာ္ႀကီးအတြက္ လက္ေဆာင္အ ျဖစ္ အထည္ၾကမ္းႏွင့္ ႐ိုးရာမုန္႔မ်ားကို ယူေဆာင္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ လိုက္လာခဲ့သည္။ တံခါးမွဴးက လည္းေတာသားႀကီးကို ဘုရင္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ ပို႔လိုက္သည္။ မင္းႀကီးသည္ ေတာသားႀကီးယူလာ ေသာ ႐ိုးရာမုန္႔မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ ၿခိဳက္ၿခိဳက္စားသည္။ မွဴးႀကီးမတ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း စားေစသည္။ ေတာသားႀကီးယူလာေသာ အထည္ၾကမ္းမ်ားကိုလည္း ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားကိုယ္ တိုင္ ဝမ္းသာအားရဝတ္ဆင္ၾကသည္။
“သဒၶါလို႔ ေကြ်းလွ်င္ေသေဆးေတာင္ ေသာက္ရတယ္”ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခုရွိေပ သည္။ အမွန္တကယ္မူေသေဘး၊ အဆိပ္တို႔ကို မည္သူမွ် ေသာက္ရန္ စားရန္မဟုတ္ေပ။ တိုက္တြန္း ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေစတနာ ကို ေလးေလးစားစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ ေစတနာ ျဖင့္ ေပးကမ္းလာလွ်င္ တန္ဖိုးမရွိေသာ ပစၥည္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလးေလးစားစားတန္ဖိုးထား၍ လက္ခံရန္ ဆိုဆံုးမေသာ စကားပင္ျဖစ္သည္။ ေရွး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား လွဴဒါန္းၾကေသာ ဆြမ္း၊ ဟင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မိမိမႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း လွဴဒါန္းသူမ်ား ပီတိျဖစ္ၾကရန္ ေစတနာပြားႏိုင္ၾကရန္ အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ျဖစ္ စတိ မွ်ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ဘုန္းေပးေလ့ရွိသည္ဟု ၾကားခဲ့ဖူး သည္။
ယခုလည္း ရွင္ဘုရင္ႀကီးသည္ ေတာသား ႀကီးယူလာေသာ ေဒသထြက္မုန္႔မ်ားကို မိမိေရာ မွဴး မတ္မ်ားကိုပါ စားေစၿပီး ေတာထြက္အဝတ္ၾကမ္းတို႔ ကိုလည္း မိမိေရာမိဖုရားႀကီးပါ ဝတ္ဆင္ေစသည္ ဆိုျခင္းမွာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ထံုးကိုလိုက္နာက်င့္ သံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇာတ္လမ္းတြင္ ဘုရင္ႀကီး သည္ မိမိအခက္အခဲဒုကၡေတြ႕ခ်ိန္တြင္ ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေတာသားႀကီးကို ေက်းဇူးဆပ္ သည့္အေနျဖင့္ ရြာသားကိုသာမက ၄င္း၏ဇနီးသည္ ကိုပါ ေခၚယူေစၿပီး နန္းေတာ္အနီးတြင္ အိမ္သစ္ ေဆာက္၍ မေၾကာင့္မၾကေနထိုင္ေစလိုက္သည္။ မင္းစည္းစိမ္တစ္ဝက္ကိုပါ ခြဲေဝေပးလိုက္ေလေတာ့ သည္။
ယခုေသာ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား လူလတ္၊ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္လုတ္စားဖူး၊ သူ႕ေက်းဇူးကို သိတတ္ၾကရန္ သတိေပးေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ ေပသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ပါးက သူျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူး ကို သိျခင္းသည္ ကတညဳတ မဂၤလာကို လိုက္နာ က်င့္သံုးျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ေပ သည္။

ေမာင္ဥာဏ္စိန္