ဒီေန႔ လာဘ္ရႊင္ေစမယ့္ နည္း

အကယ္၍ သင္သည္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကုန္စံုဆိုင္ …စသည္ျဖင့္ ေဈးေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ စီးပြားရွာသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဆိုပါစို႔ …။
နံနက္ေစာေစာဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေအာက္ပါနည္းကေလးကို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ဆိုင္တြင္ ေရာင္းပန္းဝယ္ပန္းပြင့္လန္းကာ လာဘ္ရႊင္ ဝင္ေငြတိုးေစပါလိမ့္မည္။
ေငြစကၠဴတစ္ေထာင္တန္တစ္ရြက္ကို တစ္လကၡမခန္႔ ေလးေထာင့္ပံုေလးျဖစ္ေအာင္ ေခါက္ပါ။ ပိုက္ဆံႀကဲေသာအခါမ်ားတြင္ ေခါက္ေလ့ရွိၾကသကဲ့သို႔ ေခါက္ပါ။ ထိုအတိုင္း ႏွစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။

ထိုတစ္ေထာင္တန္ေငြစကၠဴအေခါက္ကေလး ႏွစ္ခုကို သင္၏ လက္ဝဲဘက္လက္တြင္ ဆုပ္ထားပါ။ ၿပီးေနာက္ ‘လာဘ္’ဟု ေရရြတ္ရင္း ညာဘက္လက္သို႔ ေျပာင္းလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္ ‘လာဘ္’ဟု ေရရြတ္ရင္း ဝဲဘက္လက္သို႔ ျပန္ေျပာင္းလိုက္ပါ။
ထို႔ေနာက္ ထိုတစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴအေခါက္ကေလးႏွစ္ခုကို သင္၏ ပိုက္ဆံသတၲာ၊ ပိုက္ဆံပံုးထဲသို႔ ထည့္ထားလိုက္ပါ။
တစ္စံုတရာ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ေငြ ဝင္လာ တိုင္းဝင္လာတိုင္း ထိုတစ္ေထာင္တန္ အေခါက္က ေလးမ်ားျဖင့္ ဝင္လာသည့္ ေငြမ်ားကို ေခါက္၍ ပါးစပ္မွ ‘လာဘ္’၊ ‘လာဘ္’ ဟု ေရရြတ္လိုက္ပါ။

သင့္အတြက္ တစ္ေန႔တာခ်င္း တိုး တက္လာသည္ကို လက္ေတြ႕ ေတြ႕ရွိရပါ လိမ့္မည္။

သေဗၺဓမၼာ
ဇင္ေယာ္နီ