လာဘ္ရႊင္ေစရန္ ပုတီးစိပ္ပါ

သာမညဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္အခါေရြးနည္းတြင္

ေန႔တစ္ေန႔ကို အခ်ိန္အပုိင္းအျခားအလုိက္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္ႏွင့္ မေကာင္းေသာအခ်ိန္ အၾကမ္းဖ်င္း ခဲြျခားထားပါသည္။

ေငြေၾကးဓနႏွင့္ဆုိင္ေသာ စန္းနကၡတ္တုိ႔ျဖစ္ထြန္းအားေကာင္းေသာ “မုဆုိးေရႊအုိးရကိန္း” အခ်ိန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

  • တနဂၤေႏြေန႔တြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၉ မိနစ္မွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၁၂ မိနစ္အတြင္း
  • တနလၤာေန႔တြင္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၁၃ မိနစ္မွ ညေန ၃ နာရီ ၃၆ မိနစ္အတြင္း
  • အဂၤါေန႔တြင္ ညေန ၃ နာရီ ၃၇ မိနစ္ႏွ ညေန ၆ နာရီအတြင္း
  • ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ နံနက္ ၆ နာရီမွ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၄ မိနစ္အတြင္း
  • ၾကာသပေတးေန႔တြင္ နံနက္ ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ္မွ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၈ မိနစ္အတြင္း
  • ေသာၾကာေန႔တြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၉ မိနစ္မွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၁၂ မိနစ္အတြင္း
  • စေနေန႔တြင္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၁၃ မိနစ္မွ ညေန ၃ နာရီ ၃၆ မိနစ္အတြင္း

 

စိပ္ရမည့္ဂါထာ

ဥံဳ အရဟံ လာဘံ သိဒၶိ

 

ဂါထာကို မုဆုိးေရႊအုိးရကိန္းအခ်ိန္မ်ားအတြင္း ၁၀၈ လံုးပုတီးျဖင့္ ၃ ပတ္စိပ္ပါ။ ခုနစ္ရက္ျပည့္ေအာင္ စိပ္ပါ။

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ လာဘ္ပိတ္သူကို လာဘ္ပြင့္ေစသည္။ အလုပ္အကုိင္ အဆင္ေျပေစသည္။

ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္၍ ေကာင္းေစသည္။ အလုပ္အတြင္း အတုိက္အခံ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းေစသည္။

ရာထူးတုိးတက္ေစသည္။ မိမိအလုိရွိရာ ဆုေတာင္း၍ ပုတီးစိပ္ႏုိင္ပါသည္။

 

Credit to Original Uploader