ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ဂ်ဴးမ်က္လွည့္ဆရာသတ္မႈ

ကြ်ႏု္ပ္သည္ မ်က္ႏွာျဖဴအစိုးရလက္ထက္ တြင္ အမႈလိုက္ရာတြင္ အလြန္အမင္းကြ်မ္းက်င္လွ ေသာ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ တြဲဖက္ကာ အမႈ ေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ခဲ့ဖူးပါသည္။

ထိုေျမာက္ျမားစြာေသာ အမႈမ်ားအနက္မွ သူႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္ ပထမဆံုးတြဲဖက္၍လိုက္ခဲ့ရေသာ ဂ်ဴး မ်က္လွည့္ဆရာသတ္မႈကို စာဖတ္သူတို႔အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြႀကီး ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္၏ အရည္အေသြးကို စာျမည္းၾကည့္ႏိုင္႐ံုမွ် ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ပုလစ္ကိုပုလိပ္၊ ဆာဂ်င္ကို ဆာသင္ႀကီး၊ ဆက္မြန္ကို သဗၺာန္စာဟူ၍ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရအား ေရာင္ေပစူးထံုးေပးၿပီး ျမန္မာ႐ုပ္ဖန္တီး၍ ေမြးစား တတ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားပါးစပ္တြင္ ဆားပုလင္းဟု ေမြးစားတတ္သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏မိတ္ ေဆြႀကီး လူဆိုးထိန္းစံုေထာက္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ကိုႏွင္း ေမာင္ခဗ်ာ ထိုေခတ္ပုလိပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီေခတ္ လူဆိုး ေလာကတြင္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ဟု ေက်ာ္ၾကားခဲ့ ရပါေတာ့သည္။

 

စတင္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေရနံတြင္းမ်ားေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျဖဴတို႔ အ ေရာက္အေပါက္အေနအထိုင္မ်ားလွေသာ ေခ်ာက္ ၿမိဳ႕ဂါတ္တဲသို႔ ကြ်ႏု္ပ္အား ေျပာင္းေရႊ႕အမႈထမ္းေစခဲ့ ၏။

ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ စေလ၊ ဆိတ္ျဖဴ၊ ေဂြးခ်ိဳ စေသာ ေဒသမ်ား၌ ရာဇဝတ္မႈမ်ား တစ္လထက္ တစ္လ ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ပုလိပ္ဘက္ တြင္ နာမည္ေကာင္းလက္မွတ္မ်ားကို မၾကာခဏဆို သလို ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ကြ်ႏု္ပ္အား အိုင္ပီေခၚ ပုလိပ္ အရာရွိ အေျမာက္အျမားထဲမွ ေခါင္းေခါက္၍ ေရြး ခ်ယ္ ပို႔လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ နား လည္ခဲ့ပါသည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္ေရာက္ရွိသြားသည့္တိုင္ ေအာင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွာ အထက္ကေမွ်ာ္လင့္သကဲ့ သို႔ မက်ဆင္းခဲ့ပါလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဧည့္ခန္းတြင္မွန္ ေပါင္သြင္း၍ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ထိုနာမည္ေကာင္း လက္မွတ္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ျဖဳတ္ခ်၍ လႊင့္ ပစ္ရန္မွတစ္ပါး အျခားလုပ္စရာမရွိေတာ့ေပ။

 

“ဒါ ေမာင္ရထားတဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္ မွတ္ေတြေပါ့။ ဝန္မင္းကဆိုရင္ ေမာင့္ကိုသိပ္အား ကိုးရွာတာ”ဟု သာလိကာမေလး စကားသင္ထား သည့္အတိုင္း လာလူတိုင္းပင္ ၾကြားလံုးထုတ္တတ္ ေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ခ်စ္ဇနီးမင္းကေတာ္ ေဒၚခင္ခင္ႀကီး လည္း တစ္ခါတည္း အာေစးထည့္ၿပီးသား ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ဂါတ္တဲသို႔ ေရာက္ လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ရာဇဝတ္မႈက်ဆင္းေရးအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ရပါေတာ့သည္။

အိတ္ခ် အက္စ္ေခၚ ရာဇဝင္လူဆိုးမ်ားအား မ်က္ျခည္မပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေစခဲ့ျခင္း၊ ပတၲေရာင္ ေခၚ လွည့္ကင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဓားျပမႈျဖစ္ပြားႏိုင္ ေသာအိမ္မ်ားသို႔ သတိစကားေျပာျခင္း၊ အေစာင့္ခ် ေပးျခင္းစသည့္ ရာဇဝတ္မႈေနာက္ၿမီးဆြဲလုပ္ငန္းမ်ား ကို မိုက္မဲစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့၏။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ၾကားကပင္ ဓားျပ မႈ၊ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈစသည္မ်ား တစ္ေန႔တျခားတိုးပြား လာခဲ့၏။

အဆိုးဆံုးမွာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဂါတ္တဲႏွင့္ မ်ားစြာ မေဝးလြန္းလွေသာ တမာအိုင္ဆိုသည့္ရပ္ကြက္တြင္ လူသတ္မႈ ပူပူေႏြးေႏြးတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့၏။

ထိုအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘီအိုစီ မ်က္ႏွာျဖဴ အရာရွိတစ္ဦးကျမန္မာအမ်ိဳးသားရဲဝန္ထံသို႔ ေခ်ာက္ ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္၌ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ယခုတစ္ဖန္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၌ လူသတ္မႈျဖစ္ပြား ျပန္ၿပီဟု သိရေၾကာင္း၊ ၄င္းျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘီအိုစီ မ်က္ႏွာျဖဴအရာရွိမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးကို ေရွးကထက္ ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္မွတ္လိုက္ရာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဦးေခါင္းအား စာပို႔ရထားႀကီးအတိုက္ခံရ သည္ထက္ပင္ က်ိန္းရပါေတာ့သည္။

တစ္နာရီအတြင္းအထက္မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ရွစ္ခါတိတိ ထုေခ်လႊာေတာင္းေန၏။

မိန္းမဖ်င္းလွ်င္ ကြိတ္၊ ေယာက်ာ္းဖ်င္းလွ်င္ ပုလိပ္ဟူေသာ ထိုေခတ္စကားပံုကို ယခုပင္ၾကားေန မိပါသည္။

ရွက္လည္းအလြန္ရွက္၍ စိတ္လည္းအလြန္  ညစ္မိ၏။

 

အညာသား ကိုလူၾကြား

ကြ်ႏု္ပ္လည္း စိတ္ညစ္၍ အလုပ္အေၾကာင္း ဘာမွ်မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ အေက်ာက္ဟိုတယ္သို႔သြား ေရာက္ကာ ပ်ားအံုတံဆိပ္ ဘရန္ဒီႏွင့္စိတ္ညစ္မႈ အေပါင္းကိုေဆးေၾကာ၍ ထြက္ေပါက္ရွာရေတာ့၏။

အေက်ာက္ဟိုတယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္း ငယ္ရွင္းျပရေပမည္။

အေက်ာက္ဟူေသာ တ႐ုတ္သူေ႒းတစ္ဦး ႏွင့္မလွဆိုသည့္ ဆိတ္ျဖဴသူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမိန္းမ ေခ်ာ တစ္ခုလပ္မေလးႏွင့္ အေၾကာင္းဆက္ေပါင္း ဖက္ကာ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ေဈးအနီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဟိုတယ္ႀကီးျဖစ္၏။

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ မ်က္ႏွာျဖဴအတြက္ ကလပ္ တစ္ခု၊ စာေရးမ်ားအတြက္ ကလပ္တစ္ခုႏွင့္ အရပ္ သား အျပင္လူမ်ားအတြက္ အေက်ာက္ဟိုတယ္ တစ္ခု စုစုေပါင္း ေသရည္ဘံုနန္းသံုးခုရွိခဲ့၏။

လူဆိုးလူမိုက္မ်ား ေငြစေပါလွ်င္ စာေရးက လပ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျဖဴကလပ္မ်ားသို႔ သြားခြင့္မရွိရကား အေက်ာက္၊ မလွထံသာလွ်င္ ဦးတိုက္ေရာက္ရွိလာ တတ္သည္။

“ဂြတ္အီးဗနင္း မစၥတာေအာင္သင္း”

တမာခ်ဥ္ႏွင့္ ပုန္းရည္ႀကီးနံ႔မ်ား မ်ားစြာမ ကင္းသည့္ အသံထြက္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အမည္ကိုထည့္ ေခၚကာ ႏႈတ္ဆက္လာသူအား ဖ်တ္ခနဲေမာ့ၾကည့္ လိုက္ၿပီးေနာက္ ၿဖဲျပထားေသာ ထိုသူ၏သြားမ်ား ကို အားနာလွသျဖင့္ ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ –

“မိတ္ေဆြထိုင္ပါ။ ေကာင္းေသာညေနခင္း ပါပဲ”

ပဋိသႏၶာရစကားကို ကြ်ႏု္ပ္လည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရရြတ္လိုက္ရ၏။

ထိုသူကလည္း ကြ်ႏု္ပ္၏ဖိတ္ေခၚခ်က္ကိုပင္ မေစာင့္ႏိုင္ဘဲ ကြ်ႏု္ပ္၏ စားပြဲမွာပင္ဝင္ထိုင္ၿပီးေနာက္ စားပြဲထိုးအား အရက္ႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို မွာၾကားပါေတာ့သည္။

ထိုသူအရက္မွာပံု၊ အျမည္းမွာပံုၾကည့္႐ံုႏွင့္  ပင္ ဟိုတယ္သို႔ ညေနတိုင္းမဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ မၾကာခဏ လာေလ့ရွိသူတစ္ဦးဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။

သူသည္ ေရာက္လာေသာ အရက္ႏွင့္ အျမည္းမ်ားကို အားရပါးရစားေသာက္ရင္း အဂၤလိပ္ စကားကို ေျခတစ္ေပါင္က်ိဳးေျပာဆိုပါေတာ့သည္။

ဝါက်တစ္ခုလွ်င္အိုင္ေဆးေပါင္း အလံုးႏွစ္ ဆယ္ထက္မနည္းလွပါေလ့ရွိၿပီး နားကေလာဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အထစ္ အထစ္ႏွင့္ ေျပာဆို ေနေတာ့၏။

မိမိလည္းမသိ၊ မ်ားစြာလည္းမယဥ္ေက်း၊ မိမိ မကြ်မ္းေသာ ဘာသာစကားကိုလည္း ကြ်မ္း က်င္သေယာင္ျပ၍ ေျပာေနေသာ ထိုအညာသားကို လူၾကြား၏စကားကို ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ သည္းခံ၍ နားေထာင္ေနရသည့္အေၾကာင္းကို စာဖတ္သူတို႔ ရိပ္စားမိေပလိမ့္မည္။

ထိုသူေျပာေသာ ေထာ့နင္းေထာ့နင္း အဂၤ လိပ္စကားကို မွတ္မိသေလာက္ ေခ်ာေမာေအာင္ ေျပာဆိုေရးျပရမည္ဆိုလွ်င္

“အိုင္ေဆး ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ကို ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ျပန္သံုးရမယ္။ ဘုရားသခင္ေတာင္ မွ အိုင္ေဆးကို အခုေနမွာ မကယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဘီအိုစီမ်က္ႏွာျဖဴေတြကလည္း အိုင္ေဆးကို မဆီ မဆိုင္ ေခ်ာက္တြန္းေနၾကၿပီ မဟုတ္လား”

“ေနစမ္းပါဦး မိတ္ေဆြရ …ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ဆိုတာ ဘယ္ကလဲ”

“အိုင္ေဆးသူ႕ကိုမသိဘူးလား အိုင္ေဆးတို႔ ဂါတ္ကပဲ”

“က်ဳပ္ေရာက္တာ မၾကာေသးဘူး။ လူ အကုန္ဘယ္သိပါ့မလဲ က်ဳပ္သိတာအခု ဆားပုလင္း စိန္လွပဲရွိတယ္”

“အိုင္ေဆးအသံုးမက်တဲ့ စိန္လွကိုထည့္မ ေျပာစမ္းပါနဲ႔။ ႏွင္းေမာင္ကမွ တကယ့္လူေတာ္၊ မ်က္ႏွာျဖဴတစ္ေယာက္ရဲ႕ မိန္းမထမင္းခ်က္နဲ႔ လင္ ငယ္ေနၿပီး ထမင္းခ်က္ကို ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ပိတ္လိုက္ တဲ့ အမႈမွာ ႏွင္းေမာင္က မ်က္ႏွာျဖဴေတြ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနတဲ့ၾကားက အမႈကိုဖြင့္ခ်လိုက္လို႔ သူ႕ကိုမ်က္မာန္ ေတာ္ရွေနၾကတာဗ်”

(မွတ္ခ်က္။ ။ ၄င္းအမႈမွာ ရဲမွတ္တမ္းမ်ား တြင္မေမွ်ာ္လင့္ေသာတရားခံအျဖစ္ျပထားရပါသည္။ ゞင္းမ်က္ႏွာျဖဴအမ်ိဳးသမီး အျပစ္က်ခံခဲ့ရ၏။)

“ဪ က်ဳပ္သိၿပီ ခင္ဗ်ားေျပာတာ ခြင့္ယူ ထားတဲ့ စာသင္ႀကီးႏွင္းေမာင္ဆိုတာ မဟုတ္လား”

“အိုင္ေဆးဟုတ္တယ္။ သူခြင့္ယူထားေပ မယ့္ ဘယ္မွသြားတာမဟုတ္ဘူး။ သူ႕အိမ္မွာပဲရွိ တယ္ခင္ဗ်။ သူ႕ကိုသံုးပါမွ မုခ်အက်ိဳးရွိမယ္”

“ဒီလိုဆို အခုေခၚခိုင္းလိုက္မယ္ေလ”

“အိုင္ေဆး ခင္ဗ်ားေခၚလို႔ သူဘယ္လာပါ့ မလဲ”

ကြ်ႏု္ပ္သည္ စိတ္ထဲ၌ေအာင့္သက္သက္ျဖစ္ သြား၏။ ကြ်ႏု္ပ္က အိုင္ပီ၊ သူကစာသင္မွ်ျဖစ္သည္။ ရာထူးျခင္းမိုးနဲ႔ေျမေလာက္မကြာျခားသည့္တိုင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ရာထူးသည္ ႏွင္းေမာင္၏ရာထူးႏွင့္ဆိုလွ်င္ ေမာ္ၾကည့္ရေလာက္ေအာင္ေတာ့ ျမင့္မားေပသည္။

“မိတ္ေဆြက်ဳပ္က သူ႕အထက္အရာရွိပဲ ေခၚရင္ လာရမွာေပါ့”

“အိုင္ေဆး သူခြင့္ယူထားတယ္ဆိုတာလည္း ထည့္ၿပီးစဥ္းစားပါဦး။ ၿပီးေတာ့အိုင္ေဆး ႏွင္းေမာင္ ကို အထက္အရာရွိပဲဆိုတဲ့နည္းနဲ႔ေတာ့ မဆက္ဆံေစ ခ်င္ဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ သူ႕အကူအညီကို အိုင္ေဆးရ မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အိုင္ေဆးခိုင္းတာကိုေတာ့ သူ လုပ္ခ်င္လုပ္မယ္။ သူ႕မွာတကယ္ရွိတဲ့ အရည္အခ်င္း ကိုေတာ့ အိုင္ေဆးကို ျပမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါကို ေတာ့ တကယ္ယံုပါ။ ႏွင္းေမာင္ဟာ စံုေထာက္လုပ္ ဖို႔ ဘုရားသခင္က ဒီကမၻာကို လက္ေဆာင္ေပးတဲ့လူ ဆိုရင္ မမွားဘူးအိုင္ေဆး”

အရက္ဝိုင္းအၿပီး၌ ထိုအညာသား ကိုလူၾကြားမွာ အရက္ဖိုးက်သင့္သည္မ်ားကို ရွင္းပါသည္။

(၄င္းအညာသားမိတ္ေဆြမွာ ေနာင္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ငယ္ေပါင္းကဲ့သို႔ခင္မင္ေသာ အျဖစ္ သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးကာလတြင္ ျမင္းၿခံ၌က်ဆံုးသြားေသာ ဦးဘထြန္းျဖစ္ပါသည္)

ၿပီးေနာက္သူႏွင့္ပင္ သူအလြန္ညႊန္းေသာ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္၏အိမ္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ ဆား ပုလင္းႏွင္းေမာင္သည္ သူ႕အိမ္အတြင္းမွ ကေလး မ်ားႏွင့္ ပုဏၰားတိုင္ဝွက္ကစားေနသည္ကို စိတ္ဝင္ စားစြာျဖင့္ ၾကည့္ေနရာမွ ဦးဘထြန္းအားျမင္လွ်င္ ၿပံဳး၍ႏႈတ္ဆက္ကာ ခရီးဦးႀကိဳျပဳေသာ္လည္း ဦး ဘထြန္းေလာက္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုမူ လိႈက္လွဲေဖာ္ေရြမႈ မျပခဲ့ပါ။

သို႔ရာတြင္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ကိုေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕ခ်င္း ဦးဘထြန္း ညႊန္းမည္ဆိုကလည္း ညႊန္း ေလာက္ပါေပသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ စိတ္ထဲတြင္ျဖစ္ေပၚမိ ေတာ့၏။

ေယာက်ာ္းပီသေသာ အရပ္အေမာင္း၊ နက္ ေမွာင္ေသာ ဆံပင္ႏွင့္ လွပသည္ဟု မေျပာႏိုင္ေသာ္ လည္း သံမႈန္႔ကေလးမ်ားကို ဆြဲကပ္ႏိုင္ေသာ သံ လိုက္ေက်ာက္ကဲ့သို႔ ဆြဲငင္ဓာတ္ရွိေသာသူျဖစ္ ေၾကာင္းကိုမူ ဝန္ခံရေပမည္။

ေစ့စပ္ပိရိလွေသာ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကလည္း ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္၍ လုပ္သည့္အတိုင္းေျပာ တတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိသာလွ၏။

ဦးဘထြန္း၏ မိတ္ေဆြေစ့စပ္မႈေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ကိုႏွင္းေမာင္တို႔ ရင္းႏွီးခဲ့ရပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ ကလည္း ဦးဘထြန္း ႀကိဳတင္ေျပာျပထားသည့္ အတိုင္း အထက္လူႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ မဆက္ဆံဘဲ မိတ္ ေဆြရင္းခ်ာကဲ့သို႔ ဆက္ဆံလိုက္သည္က တစ္ ေၾကာင္း ဦးဘထြန္း၏ စကားထဲတြင္ –

“ဒီမွာကိုႏွင္းေမာင္ က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာအိုင္ပီ တစ္ေယာက္ကိုမ်က္ႏွာျဖဴေတြက လူညံ့လို႔ထင္သြား ရင္ ခင္ဗ်ားမွာလည္း တာဝန္သိပ္မကင္းလွဘူးဗ်ာ”

ဟူေသာ ကိုႏွင္းေမာင္၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ ႐ိုက္ထိမွန္ႏိုင္ေသာ စကားေၾကာင္းလည္းတစ္ ေၾကာင္း သူသည္ ေနာက္တစ္ေန႔၌ ခြင့္မွအလုပ္ျပန္ ဝင္ေၾကာင္း ဂ်ဴတီရပို႔ေခၚ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ဂါတ္သို႔ တင္ခဲ့ေလသည္။

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ တမာအိုင္ရပ္ရွိ အသတ္ခံရေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်က္လွည့္ဆရာ ဇီရြန္အိမ္သို႔ ကိုႏွင္းေမာင္ ႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္ ေရာက္ၾကေတာ့၏။

အေလာင္းေတာ့ မရွိေတာ့ၿပီ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွစ္ ေယာက္အား ဂါတ္မွ ပုလိပ္ကေလးတစ္ေယာက္က ၿခံဝမွ ဆီးႀကိဳဆလံေပးရင္း ဆရာႏွင္းေမာင္ဟု ဝမ္း သာအားရ ႏႈတ္ဆက္သည္ကိုၾကည့္၍ ကိုႏွင္းေမာင္ သည္အထက္လူႀကီးက ႐ြံ႕သေလာက္ ေအာက္ လက္ငယ္သားမ်ားက ခ်စ္ခင္ေလးစားလွေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္ ရိပ္စားမိခဲ့၏။

“ဆရာ ဆရာဦးစိန္လွတို႔ အခုပဲလာၾကည့္ သြားၾကၿပီးၿပီ။ သက္ေသခံပစၥည္းေတြလည္း ယူသြား ၾကတယ္”

“ကိုႏွင္းေမာင္ ဒီလိုဆိုရင္ စိန္လွဆီ ျပန္ လိုက္ၾကရေအာင္။ သူ႕ဆီမွာသဲလြန္စေတြ ေတာ္ ေတာ္ ပါသြားေရာ့မယ္”

“ေနပါေစအိုင္ပီ …သဲလြန္စဆိုတာ တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္တူၾကတာမွမဟုတ္ဘဲ။ သူ႕ ဆီမွာ ထင္ရွားတဲ့ သဲလြန္စေတြပါသြားရင္ က်ဳပ္တို႔က သူသတိလစ္ၿပီးက်န္ခဲ့တဲ့ မထင္ရွားတာေတြကိုရွာၿပီး အမႈကို ထင္ရွားေအာင္လုပ္ရတာဟာ စိတ္ဝင္စား စရာ ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ။ ကေလးေတြ ပုဏၰား တိုင္ဝွက္တမ္း ကစားသလိုေပါ့။ သူမ်ားက မသိ ေအာင္ဝွက္ၿပီး လုပ္တဲ့အလုပ္ကို ကိုယ္က ရေအာင္ ေဖာ္ရတာေလာက္ အပ်င္းေျပတဲ့အလုပ္ ဘယ္ရွိပါ့ မလဲ။ လာပါအိုင္ပီ အထဲဝင္ၾကည့္ရေအာင္ပါ”

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုႏွင္းေမာင္ကိုမ်ားစြာအံ့ဩမိ ၏။ လူသတ္တရားခံ ေဖာ္ထုတ္ေရးကိစၥမွာ ကြ်ႏု္ပ္ အတြက္ေသေရးရွင္ေရးမွ် အေရးႀကီးေန၏။ ကြ်ႏု္ပ္ သည္ ထိုကိစၥအတြက္ ေယာက္ယက္ခတ္ေနသည္။ သူ႕အေနႏွင့္မူ သာမန္ဥာဏ္စမ္းပေဟဠိကေလးတစ္ ပုဒ္ တြက္ခိုင္းသည္ထက္ ပို၍ေလးနက္ပံုမရေပ။

မစၥတာဇီရြန္ လဲက်ေသဆံုးခဲ့သည့္ေနရာကို   ပုလိပ္ကေလးက လာေရာက္ျပသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္သိခဲ့ ရေသာ္လည္း က်န္သည့္ေျခလက္ရာသဲလြန္စမ်ား ကိုမူ ဘာမွ်မရေတာ့ေပ။ လူဆိုးထိန္း စိန္လွတို႔ ရွာ ေဖြသြားသျဖင့္ ႐ႈပ္ပြ၍ က်န္ေနခဲ့သည္။

ကိုႏွင္းေမာင္ကမူ အခန္းကို အနည္းငယ္ ေလ့လာလိုက္ၿပီးေနာက္ စာအုပ္ဗီ႐ိုရွိရာသို႔ လမ္း ေလွ်ာက္သြားၿပီး ဗီ႐ိုထဲမွ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထုတ္ ယူၾကည့္ေန၏။ သူေျပာျပခ်က္အရ စာအုပ္ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မ်က္လွည့္ျပနည္းစာအုပ္မ်ားျဖစ္ သည္ဟု သိရ၏။

ထိုအထဲတြင္ ေကာ္ပီစာအုပ္ ကတ္ထူတစ္ အုပ္ကို ကိုႏွင္းေမာင္သည္ ဆြဲထုတ္၍ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ေနာက္ ၿပံဳးရႊင္စြာႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္လက္ထဲသို႔ ထည့္လိုက္ သျဖင့္ ဖြင့္ၾကည့္ရာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထား သည့္ ရာဇဝင္မွတ္စုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ၾကားထဲမွာ အက်ႌဒိုဘီေပးထားသည့္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို ေတြ႕ရ၏။

ကြ်ႏု္ပ္အဖို႔ ထိုစာအုပ္ႏွင့္ အက်ႌဒိုဘီလက္ မွတ္သည္ တရားခံဖမ္းဆီးေရးအတြက္ လံုးဝအသံုး ဝင္လိမ့္မည္ဟု မယူဆခဲ့ေပ။

ကိုႏွင္းေမာင္သည္ နံရံ၌ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ျပကၡဒိန္အား ျဖဳတ္ယူကာ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ ၿပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္အား ေပးလိုက္၏။ တစ္ဖန္ အဖံုး ပြင့္ေနေသာ သံေသတၲာတစ္လံုးအားဖြင့္ကာ အထဲမွ ရွပ္အက်ႌတစ္ထည္ကို ထုတ္ယူ၍ –

“ကဲ အိုင္ပီ ျပန္ရေအာင္”

ဟုဆိုကာ ကြ်ႏု္ပ္ေရွ႕မွ အရင္ဆင္းသြား ေတာ့၏။

“အိုင္ပီ လက္ဖက္ရည္ႀကိဳက္သလား”

“ႀကိဳက္လွတယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္ ေတာ့ ေသာက္တာပါပဲ”

“က်ဳပ္ကေတာ့ လက္ဖက္ရည္ ႀကိဳက္ တယ္။ လက္ဖက္ရည္ေတာင္ ကာကာကုလားဆိုင္ ကဆိုရင္ ပိုၿပီးႀကိဳက္တယ္။ ေတာင္ရပ္စာေရးတန္း ထိပ္က ကာကာဆိုင္မွာ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရ ေအာင္”

ကာကာဆိုင္သို႔လွ်င္ ကိုႏွင္းေမာင္ကပင္ ကုလားလိုေျပာ၍ လက္ဖက္ရည္မွာၿပီး ကြ်ႏု္ပ္ထံမွ ျပကၡဒိန္ကို ေတာင္းယူကာ တစ္ရြက္ခ်င္း လွန္ၾကည့္ ၿပီးေနာက္ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွ အမွတ္အသားမ်ားကို စာရြက္အလြတ္ေပၚတြင္ ခဲတံႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးကူးေနေလ၏။

“အိုင္ပီ ဒါကေလးသိလား”

ျပကၡဒိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား မီးျခစ္ဆံကဲ့သို႔ အလ်ားလိုက္အေခ်ာင္းကေလးမ်ား အသီးသီးေရး ထားသည့္ သေကၤတအမွတ္အသားေလးမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္အား ျပသေပး၏။

“မသိပါဘူး ကိုႏွင္းေမာင္ ဘာလဲဗ်”

“ေဒါ့ဒက္လို႔ေခၚတဲ့ ေၾကးနန္း(ေမာ့)သေကၤတ ေလ …”

ကိုႏွင္းေမာင္သည္ အသင့္ပါလာေသာ စာ ရြက္အလြတ္ေပၚတြင္ စာတစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း ေလာက္ ေရးျခစ္၍ အမွတ္အသားေလးမ်ားပါကူး ကာ ေရးထည့္ၿပီးလွ်င္ စာအိတ္တြင္ ထည့္ၿပီးပိတ္ လ်က္ ကာကာကုလားကိုပင္ ကုလားလိုေျပာၿပီး ေပးလိုက္၏။

ကာကာကလည္း ဆိုင္ေနာက္ေဖးတြင္ ႏို႔ က်ိဳေနေသာ ခြ်တ္ကရားကေလးတစ္ေယာက္ကို ေခၚကာ စာအိတ္ကို ကုလားလိုေျပာ၍ ေပးလိုက္ ျပန္၏။

“ကဲ အိုင္ပီ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ပါဦး။ ေအးကုန္မယ္။ က်ဳပ္ေတာ့ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ လိုက္ဦးမယ္၊ အဲဒီစာအုပ္ကို ခဏေလးေပးပါဦး”

ရာဇဝင္မွတ္စုစာအုပ္ကို ေတာင္းယူကာ အ ေသာ့အေလွ်ာက္ဖတ္၏။

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ခဲတံႏွင့္တားေန၏။ အခ်ိဳ႕ကို စာရြက္အလြတ္တြင္ကူးေန၏။

စာမ်က္ႏွာတစ္ရာေက်ာ္မွ်ရွိေသာ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးမွတ္ထားေသာ စာအုပ္အား ကိုႏွင္းေမာင္သည္ သူငယ္တန္းစာအုပ္ကို ဖတ္သကဲ့ သို႔ ခပ္လြယ္လြယ္ ခပ္ေသာ့ေသာ့ ဖတ္သြားပံုကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏အဂၤလိပ္စာအဆင့္အ တန္းကို ကြ်ႏု္ပ္ခန္႔မွန္းမိေတာ့၏။ တစ္ခုထူးျခားသည္ မွာ ကိုႏွင္းေမာင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္အား အိုင္ပီဟုေခၚသ ျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ အိုင္ႏွင့္ပီမွလြဲ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ အဂၤလိပ္လို တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် မေျပာမိျခင္းကို သတိထားမိသည္။

“အိုင္ပီ ဒီမွာ ရာဇဝင္အထူးအဆန္းေတြ႕ေန ရၿပီဗ်”

“ဘယ္လိုေတြ႕တာလဲ ကိုႏွင္းေမာင္”

“ငဇင္ကာ ေခၚ ဖီးလစ္ဗရစ္တိုဆိုတဲ့ ေပၚတူ ဂီရဲ႕ အတၳဳပၸတၲိကို မွတ္မိဦးမွာေပါ့”

“ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္သွ်င္ေနာင္နဲ႔အတူ ကြပ္မ်က္ခံရတဲ့လူ မဟုတ္လား”

“အစစ္ေပါ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္လည္းေလ့လာခဲ့ဖူးသမွ် မွာ ဒီဗရစ္တို ေခၚ ငဇင္ကာဟာ တစ္ေယာက္တည္း ပဲ။ ဒီမွတ္စုအရေတာ့ မဟာဒီဗရစ္တိုနဲ႔ စူဠဒီဗရစ္တို လို႔ ေရးထားပါကလား။ ေရာ့ဗ်ာ …အိမ္က်ေတာ့ အပ်င္းေျပဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ ယူသြားေပေတာ့။ က်ဳပ္ကေတာ့ ညေနမွပဲလာခဲ့ေတာ့မယ္”

ကိုႏွင္းေမာင္ျပန္သြားၿပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ဂါတ္တဲဝင္းရွိ ကြ်ႏု္ပ္၏အိမ္ကို ျပန္လာခဲ့ရာ ကြ်ႏု္ပ္ အား ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာပုလိပ္သားႏွစ္ေယာက္ အား အိမ္၌ေတြ႕ရေပ၏။

ေတြ႕လွ်င္ေတြ႕ခ်င္း စိန္လွက –

“ဆရာဦးေအာင္သင္း၊ တရားခံမိပါေတာ့ မယ္။ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ၿပီး ဖမ္း႐ံုပဲရွိပါေတာ့တယ္”

“တရားခံ ဘယ္သူလဲဗ်”

“ဒီလိုေလဆရာ၊ ေဟာဒီမွာ တရားခံအနီး ကရခဲ့တဲ့ ပုဆိန္၊ ပုဆိန္ကိုသံုးေလ့ရွိတာဆိုရင္ မီး သတ္သမားပဲ၊ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ လည္း ေသဆံုးသူ မစၥတာဇီရြန္ရဲ႕ မိတ္ေဆြတစ္ ေယာက္ရွိတယ္။ အခုေတာ့ သူနဲ႔ စိတ္ဆိုးၿပီး သူ႕ဆီ မလာတာၾကာၿပီတဲ့။ အဲဒီလူက မေကြးမီးသတ္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ဘင္ဂူးဆိုတာ သိရတယ္။ အဲဒါသူပဲျဖစ္ ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မေကြးဂါတ္ကို အေၾကာင္း ၾကားလိုက္ၿပီ။ ေဟာဒီမွာ လူသတ္သမားအသံုးျပဳ ခဲ့တဲ့ ပုဆိန္”

လူဆိုးထိန္းစိန္လွႏွင့္ ပုလိပ္ကေလးမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္အိမ္မွတိုက္ေကြ်းေသာ ေကာ္ဖီႏွင့္မုန္႔မ်ားကို စားေသာက္ကာ ထြက္သြားၾက၏။

ထိုေန႔ ညေနပိုင္းမွာပင္ ကိုႏွင္းေမာင္ေရာက္ လာၿပီး –

“အိုင္ပီ တရားခံသကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဖမ္းခ်င္ရင္ေတာ့ အဝတ္အစားလဲေပေတာ့။ ကုန္ ကားတစ္စီး အႀကံဳရွိတယ္။ သြားၾကရေအာ”

ထိုအခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္၏ဇနီးသည္ ခင္ခင္ႀကီး ထြက္လာကာ ကိုႏွင္းေမာင္ကိုျမင္လွ်င္ အံ့အားသင့္ သလိုျဖစ္ၿပီးေနာက္ အကဲခတ္သလို ၾကည့္လိုက္ၿပီး လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၏လက္ေအာက္ငယ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္မွန္း ခန္႔မွန္းမိေသာအခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္အား ကိုႏွင္း ေမာင္ မသိစိမ့္ေသာငွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ –

“ဒါလင္ သူကဘယ္သူလဲ၊ တရားခံကိုဖမ္း ဖို႔ကိစၥကို ဒါလင္ကိုယ္တိုင္လိုက္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ သူ႕ ကိုပဲ လႊတ္လိုက္ေပါ့”

ဟုေျပာဆိုသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကိုႏွင္းေမာင္ ကို မ်ားစြာအားနာမိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ကိုႏွင္းေမာင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဇနီး သည္ေျပာသည့္စကားမ်ားကို တစ္လံုးမွ်နားမလည္ သည့္ဟန္ႏွင့္ေနပံုမွာ ခ်ီးမႊမ္းေလာက္ပါေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ခင္ခင္ႀကီးအား ဆက္၍မေျပာ ရန္ မ်က္စိမွိတ္ျပၿပီးေနာက္ အဝတ္အစားလဲစကာ ကိုႏွင္းေမာင္ေခၚရာသို႔ လိုက္ခဲ့ပါသည္။

လမ္းတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ဇနီးသည္ ေျပာမွားဆို မွားရွိသည္မ်ားကို ခႊင့္လႊတ္ရန္ေတာင္းပန္ရာ –

“ကိစၥမရွိပါဘူးအိုင္ပီ”ဟုၿပံဳး၍ ေျပာလိုက္ ပါသည္။

သူ၏အၿပံဳးမွာ ေလးနက္ေသာ အဓိပၸာယ္ မ်ားပါရွိေၾကာင္းကို ထိုစဥ္ကပင္ ကြ်ႏု္ပ္သိရွိခဲ့ရပါ သည္။

(၄င္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ အလ်ဥ္းသင့္ပါက ေဖာ္ျပပါဦးမည္)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ကုန္ကားႀကံဳႏွင့္ လိုက္သြားရာ ရန္ကုန္သို႔ ေနာက္တစ္ေန႔ ၁၀ နာရီ ေလာက္တြင္ ေရာက္ပါေတာ့သည္။

ရန္ကုန္သို႔ေရာက္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာ ဆိပ္ကမ္းသို႔သြားကာ ကိုႏွင္းေမာင္သည္ လူတစ္ ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး လက္ဆြဲ သားေရအိတ္တြင္ အသင့္ပါလာေသာ အဝတ္အစား မ်ားကို လဲပါေတာ့သည္။

ရွပ္အက်ႌ၊ ေဘာင္းဘီရွည္ႏွင့္ ေဝ့စ္ကုတ္ေခၚ  ေမ်ာက္အက်ႌတို႔ျဖစ္၏။

မစၥတာဇီရြန္အိမ္မွရရွိခဲ့ေသာ ဒိုဘီလက္မွတ္ ျဖင့္ ေရြးယူခဲ့ေသာ အဝတ္အစားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကိုႏွင္းေမာင္ ေျပာျပ၍ သိရွိရပါသည္။

ၿပီးလွ်င္ သေဘၤာဆိပ္အနီးရွိ ကုလားထမင္း ဆိုင္ တစ္ဆိုင္သို႔ ႏွစ္ေယာက္အတူသြားေရာက္ကာ ေခ်ာင္ဘက္ခပ္က်က်စားပြဲတြင္ ထိုင္၍ ကိုႏွင္းေမာင္ သည္ စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚ၌ မီးျခစ္ဆံသဏၭာန္ အေခ်ာင္းကေလးမ်ား အသီးကေလးမ်ားေရးျခစ္ကာ စာအိတ္ႏွင့္ထည့္၍ စာအိတ္ေပၚတြင္ မစၥတာဒီဗရစ္ တိုဟုေရး၍ေငြငါးက်ပ္ႏွင့္အတူ ကုလားတစ္ေယာက္ ကို ေသေသခ်ာခ်ာေျပာၾကား၍ လႊတ္လိုက္၏။

“အိုင္ပီ ခင္ဗ်ားေသနတ္ေတာ့ လိုရမယ္ရ ကိုင္ထားေပေတာ့။ ဒီေကာင္မ်ိဳးေတြက ရက္စက္ သေလာက္ လက္လည္းျမန္တယ္ဗ်။ ဒီခံုမွာ အတူ မထိုင္နဲ႔ ဟိုဘက္တိုင္အကြယ္က ခံုတစ္ခံုမွာ သြား ထိုင္ေခ်ဗ်ာ”

ကြ်ႏု္ပ္လည္း သူေျပာသည့္အတိုင္းလိုက္၍ တိုင္အကြယ္ တစ္ေနရာတြင္သြားေရာက္ထိုင္ေနပါ သည္။ သူကမူ လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးအား စားပြဲေပၚ တင္၍ ေအးေအးေဆးေဆးထိုင္ေန၏။

တစ္ေအာင့္မွ်အၾကာတြင္ လႊတ္လိုက္ေသာ ကုလားေလးႏွင့္အတူ ပထန္ကုလားကဲ့သို႔ အရပ္ျမင့္ ျမင့္ လူတစ္ေယာက္ဆိုင္ထဲဝင္လာၿပီး ေနာက္ေက်ာ ခိုင္း၍ ထိုင္ေနေသာ  ကိုႏွင္းေမာင္ထံသို႔ တည့္တည့္ မတ္မတ္တန္း၍ေလွ်ာက္သြား၏။ အနားေရာက္လွ်င္ ကိုႏွင္းေမာင္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ –

“ဘယ္လိုတုန္း စီနီယာ ဒီဗရစ္တို၊ ျမန္မာ ပုလိပ္ေတြကို အထင္ေသးလွခ်ည္လား။ ဒီလိုလူ သတ္မႈကို က်ဴးလြန္ၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူထြက္သြား လို႔ဘယ္ရမလဲဗ်ာ”

ေျပာေျပာဆိုဆို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လိုက္ရာ ထိုသူမွာ အံ့ဩျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း စေသာ ေစတသိတ္မ်ားကို သူ၏ မ်က္ႏွာတြင္ တစ္ခဏအတြင္းေဖာ္ျပ၍ ခါးတြင္အသင့္ထိုးထား ေသာ ပုဆိန္ကိုလ်င္ျမန္စြာ ဆြဲထုတ္၍ကိုႏွင္းေမာင္ အား တအားလႊဲခုတ္လိုက္၏။

သို႔ရာတြင္ အလြန္တည္ၿငိမ္၍ အလြန္လည္း ဖ်တ္လတ္ေသာ ကိုႏွင္းေမာင္လက္တြင္ ထိုသူသည္  ၾကက္ကေလးငွက္ကေလးပမာ မ႐ုန္းႏိုင္မကန္ႏိုင္ ေအာင္ မိေနပါေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က်မွ ကြ်ႏု္ပ္ လည္း ေျပးထြက္သြားၿပီး ေျခာက္လံုးျပဴးဒင္ႏွင့္ ထို သူ၏ဦးေခါင္းကို တအား႐ိုက္ခ်ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ရပါ ေတာ့သည္။

ၿပီးေတာ့ ဆိပ္ကမ္းပုလိပ္ဂါတ္သို႔ ေခၚသြား ကာ တရားခံ၏ ေျဖာင့္ခ်က္ကိုယူ၍အမႈဖြင့္ထားၿပီး ေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ေခ်ာက္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔ သတင္းစာတြင္ ထိုလူဖမ္းပြဲ ကို စြန္႔စားခန္းဆန္ဆန္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာက ျမန္မာပုလိပ္ႏွစ္ဦးအား အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ခ်ီး မြမ္းေရးသားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္မိပါသည္။

“ကိုႏွင္းေမာင္ ဒီတရားခံစကို သဲလြန္စ ခင္ ဗ်ား ဘယ္လိုရသလဲဗ်”

“အိုင္ပီနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္မစၥတာဇီရြန္အိမ္ကို သြားတုန္းက ရခဲ့တဲ့ ရာဇဝင္မွတ္စုနဲ႔တူတဲ့ စာအုပ္ ရယ္၊ ျပကၡဒိန္ရယ္က ရတာပဲ။ ရာဇဝင္မွတ္စုထဲမွာ ၾကားညႇပ္ၿပီး စီနီယာနဲ႔ ဂ်ဴနီယာဒီဗရစ္တိုရဲ႕ အ ေၾကာင္းေတြကို ေရးမွတ္ထားတာေတြ႕ရကတည္း က ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီမွတ္စုဟာ ႐ိုး႐ိုးရာဇဝင္ ေလ့လာသူရဲ႕ မွတ္စုမဟုတ္ဘဲ ရာဇဝင္မွတ္စုဟန္ ေဆာင္ထားတဲ့ အျခားလွ်ိဳ႕ဝွက္ကိစၥမွတ္စု၏ဆိုတာ ရိပ္မိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါျပကၡဒိန္မွာေတြ႕ရတဲ့ သေကၤ တေလးေတြကိုျမင္ျပန္ေတာ့ မစၥတာဇီရြန္ဟာ တစ္ ခ်ိန္က ဆင္ဂနယ္ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္ျပ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရျပန္တယ္။

ၿပီးေတာ့ မွတ္စာစာအုပ္ၾကားထဲကရခဲ့တဲ့ ဒိုဘီလက္မွတ္ပဲ။ ဂ်ဴးမ်ားဟာ ကပ္ေစးႏွဲတဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ အဝတ္အစားကို ဒိုဘီေပးေလ့ သိပ္မရွိဘူး။ တစ္ခါ ဒိုဘီလက္မွတ္ေန႔စြဲကလည္း တစ္လေလာက္ ၾကာေနၿပီ။ မေရြးရေသးဘူး။ ဒီ ေတာ့ ဒီလက္မွတ္ဟာ ဇီရြန္ရဲ႕ အဝတ္အစားမျဖစ္ ႏိုင္ဘူး။ ပိုၿပီးေသခ်ာေအာင္ ဇီရြန္ရဲ႕ ေသတၲာထဲက အက်ႌ တစ္ထည္ထုတ္ယူလာၿပီး ဒိုဘီဆိုင္က လက္ မွတ္ျပၿပီး ေရြးရတဲ့အက်ႌနဲ႔ တိုင္းၾကည့္ေတာ့ ဆိုင္က အက်ႌ အဝတ္အစားေတြနဲ႔ အဆမတန္ႀကီးေနတာ ကို ေတြ႕ရတယ္။

တစ္ခါျပကၡဒိန္က သေကၤတေတြေရးၿပီး ေၾကးနန္း႐ံုးက ေအာ္ပေရတာကို ကာကာဆိုင္က ခြ်တ္ကရားေလးလႊတ္ၿပီး ေမးစမ္းၾကည့္ေတာ့ ဒီ အႀကီးနဲ႔ေတြ႕၊ ဒီ အငယ္ကိုေငြေခ်။ ဒီ အႀကီးျပန္ ေရာက္၊ ဒီ အငယ္အက်ႌမ်ားက်န္ခဲ့စတဲ့ အဓိပၸာယ္ ရေၾကာင္း ျပန္ေရးလိုက္တယ္ေလ”

“စိတ္ဝင္စားစရာပဲ ကိုႏွင္းေမာင္ ဆက္စမ္း ပါဦး”

“ဘာဆက္စရာရွိေတာ့လဲ အိုင္ပီ၊ စီနီယာ ဒီဗရစ္တို ေျဖာင့္ခ်က္ေပးတဲ့အတိုင္းပဲေပါ့။ သူနဲ႔ မစၥတာဇီရြန္ဟာ သေဘၤာသား အတူလုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဇီရြန္ဟာ သေဘၤာကထြက္ၿပီး ျမန္မာ ျပည္မွာ မ်က္လွည့္ဆရာအျဖစ္နဲ႔ ေနတယ္။ စီနီယာ  ဒီဗရစ္တိုရဲ႕သား ဂ်ဴနီယာဒီဗရစ္တိုက အျခားသ ေဘၤာတစ္စင္းမွာ သေဘၤာသားလုပ္တယ္။ သူတို႔ သားအဖႏွစ္ေယာက္ဟာ သေဘၤာခရီးတစ္ေလွ်ာက္ မွာ ႀကံဳသလို ဓားျပတိုက္လို႔ရတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဇီရြန္က ျမန္မာျပည္ကေန လွ်ိဳ႕ဝွက္ထုခြဲေပးရတယ္။ အခုကိစၥက ထုခြဲခိုင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကို မတန္မဆ ေဈးႏွိမ္ၿပီး အေပ်ာက္႐ိုက္တယ္လို႔ ဂ်ဴနီယာဒီဗရစ္ တိုက သူ႕အေဖစီနီယာကိုတိုင္ထားလို႔ အေဖလုပ္ သူက သူ႕သေဘၤာ ျမန္မာျပည္ေရာက္တုန္း ဇီရြန္ကို လုပ္ႀကံပစ္လိုက္တာပဲ”

“ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ား စီနီယာဒီဗရစ္တိုကိုဖမ္းခါနီး သေကၤတေလးေတြ ေရးေပးလိုက္တယ္ မဟုတ္ လား။ အဲဒါ ဘာေရးေပးလိုက္တာတုန္းဗ်။ ခင္ဗ်ား ေရးတတ္လို႔လား”

“ဒါကလြယ္ပါတယ္။ ေအကေန ဇက္အထိ ေရးနည္းကို ေၾကးနန္းေအာ္ပေရတာေလးဆီက ေမးလာခဲ့တယ္။ ေရးလိုက္တဲ့ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ေနၿပီ အေဖ လာေတြ႕ပါ။ ဂ်ဴနီယာဒီ ေပါ့ဗ်ာ”

“ဒါေၾကာင့္ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ဆိုတဲ့ နာ မည္ဟာ ႀကီးေပတာကိုး ခ်ီးမြမ္းထိုက္ပါေပတယ္ ဗ်ာ”

“ကဲခင္ေရ ကိုႏွင္းေမာင္ကို ဂုဏ္ျပဳညစာ ေကြ်းရေအာင္ မနက္ျဖန္ညေန ခ်ိန္းလိုက္မယ္ဗ်”

“ေနပါေစအိုင္ပီ က်ဳပ္အတြက္ ဒုကၡမရွာပါ နဲ႔”

ဟုဆိုကာ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဂုဏ္ျပဳညစာကို ျငင္း ဆန္ခဲ့သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဇနီးခင္ခင္ႀကီးသည္ ညစာ စီမံေရးအတြက္ ဒုကၡမပိုခဲ့ေသာ္လည္း လူဆိုးထိန္း စိန္လွတို႔ မွားယြင္းဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္စာတတ္ မီးသတ္သမား ဘင္ဂူးဆိုသူက မေက်နပ္၍ မ်က္ႏွာ ျဖဴမ်ားကို စာေရး၍ တိုင္တန္းလုပ္သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္မွ ေခ်ာ့ရေမာ့ရႏွင့္ ဒုကၡမ်ားခဲ့ရေသးသည္။

သို႔ရာတြင္ မၾကာမီ၌ ဇနီးသည္ခင္ခင္ႀကီး ၾကြားႏုိုင္ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဧည့္ခန္းတြင္ အမႈ ထမ္းေကာင္းလက္မွတ္တစ္ခု တိုး၍ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့ရ ေၾကာင္းကိုလည္း ေမ့ထား၍မရေပ။    ။

 

မင္းသိခၤ