နာမ္ဓာတ္တုိ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ေနေသာ စပါးႀကီးသည္းေျခကို ေလ့လာစူးစမ္းျခင္း

 

သတၲဝါတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတြင္ အသည္းႏွင့္ႏွလံုးတို႔သည္ အေရးပါၿပီးခႏၶာျဖစ္စဥ္မ်ား ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။ ျပင္ပမွ႐ွဴ႐ိႈက္လိုက္ေသာ ေလသည္ အဆုတ္တြင္းသို႔ ေရာက္လာသည္။ ထိုမွ ႏွလံုးအိမ္၏ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္း စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေန သည္။ ေသြးကိုသန္႔စင္ေစျခင္း၊ ေသြးညစ္မ်ားကိုျပန္ ၍ထုတ္လႊတ္ျခင္းတို႔ကို ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ႏွလံုးအိမ္ႏွင့္  အသည္းတြဲလ်က္ရွိသည္။ အသည္း၏ေအာက္ေျခ တြင္ သည္းေျခအိတ္ကပ္လ်က္သားရွိသည္။ သည္း ေျခအိတ္တြင္ သည္းေျခရည္မ်ားရွိသည္။ သည္းေျခ အိတ္ကိုပင္သည္းေျခဟု ေခၚေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စပါးႀကီးသတၲဝါတို႔၏သည္းေျခဖြဲ႕စည္းမႈမွာ လည္း သတၲဝါတိုင္ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အသည္း သည္ခႏၶာတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။  အစာအိမ္၊ သရက္ရြက္ ပန္ကရိတို႔မွ အသည္းသို႔ ေသြးမ်ားကို ပို႕ေဆာင္ေပးသည္။ ေသြးထဲတြင္ေၾကၿပီး ေသာအစာမ်ားကိုသိုမွီးထားသည္။ ေသးငယ္ေသာ ေသြးျြပန္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက သည္းေျခအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးၾကသည္။ အ သည္းသည္အဆီဓာတ္ ကိုေၾကက်က္ေစရန္သည္း ေျခကို ကူညီေပးသည္။ အသည္းေအာက္တြင္ သည္းေျခအိတ္သည္ ခိုင္ၿမဲေသာျြကက္သားျဖင့္ ဖြဲ႕ တည္၍ၿမဲၿမံစြာရွိေနသည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္ ေသာ ဂလူးကိုစ္႔ကိုထုတ္ေပးျခင္း ပ်က္စီးေသာေသြး တို႔ကို အစားထိုးျခင္း ေသြးသစ္ကိုျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီကို အားေပးျခင္းတို႔ကိုသည္းေျခအိတ္ က ေဆာင္ရြက္သည္။ အစာေခ်ျခင္းကိုလည္း သည္း ေျခအိတ္ကေထာက္ပံ့ေပးသည္။ (ေဒသနာဝိနယ ေခတ္သစ္ကုထံုးက်မ္း) (အရွင္လကၤာဘိဝံသ)မွ သည္းေျခအိတ္ သို႔မဟုတ္ သည္းေျခသည္ က်န္မာ ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာျပဳေၾကာင္း သိသာရန္တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

စပါးႀကီးသည္းေျခႏွင့္အရွင္ဓာတ္

စပါးႀကီးတို႔သည္ အျခားေသာသတၲဝါမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမ်ိဳးရွိသည္။ ေနေရာင္ ျခည္၊ လေရာင္ျခည္၊ ေျမဓာတ္၊ ေရဓာတ္၊ ေလ ဓာတ္တို႔မွပရမာအႏုျမဴ(အႏုေလာမျပဒါးဓာတ္)ကို သည္းေျခအိတ္တြင္စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားသိုႏိုင္ စြမ္းရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္နာမ္ ဓာတ္ဝင္ေသာ အရွင္ဓာတ္သေဘာသည္စပါးႀကီးသည္းေျခ၌ ကိန္း တည္ေနေၾကာင္း ဝိဇၨာစရပညာရွင္တို႔က မွတ္ခ်က္ ျပဳၾကသည္။

 

ဂႏၶာရီရေသ့ႀကီးရွိရွာသို႔ခရီးထြက္ခဲ့ျခင္း

စပါးႀကီးသည္းေျခ၏အရွင္ဓာတ္ကိန္းေနေၾကာင္း ကို တင္ျပရန္ မိမိ၏အသိဥာဏ္ႏွင့္မလံုေလာက္ေသာ ေၾကာင့္ဆရာသမားျဖစ္ေသာရေသ့ႀကီး ဦးဒီပရွိရာ ေဒးစြန္ပါေတာင္ေတာ္သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။ ဝါတြင္း ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရေသ့ႀကီးသည္ခရီး ထြက္ ျခင္းမျပဳဘဲ၊ သူ၏ေက်ာင္းသခၤမ္းေလးတြင္ သီတင္း သံုးလ်က္ ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ရေသ့ႀကီးသည္မ်က္စိကို စံုမွိတ္လ်က္ထန္းပက္လက္ ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ဂုဏ္ေတာ္ပုတီးစိပ္ေနပါသည္။ ေခ်ာင္းဟန္႔သံျပဳလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပုတီးစိပ္ရာမွ မ်က္စိကိုဖြင့္ၾကည့္ၿပီး –

“ေက်ာင္းဆရာ၊ ဘယ္က လွည့္လာတာ လဲဗ်၊ မလာစဖူးအလာထူးသကိုး” ဟု ေျပာဆို ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။

“မဂၤလာပါရေသ့ႀကီးခင္ဗ်ာ၊ အဓိ႒ာန္ပုတီး ပ်က္သြားတာကိုေတာင္းပန္ပါတယ္။” ဟုေျပာဆိုရင္း ပါလာေသာလွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကိုကပ္လွဴပါသည္။ ရေသ့ႀကီးကကြ်ႏု္ပ္လက္တြင္းရွိလွဴဖြယ္မ်ားတြင္ပါဝင္ ေသာ (GREEN TEA) ဟုစာတန္းထိုးထားေသာ ကိုးကန္႔လက္ဖက္ေျခာက္ထုပ္ကေလးကိုလွမ္းယူရင္း

“ေရေႏြးအသစ္က်ိဳၿပီး၊ GREEN TEAေသာက္စို႔ဗ်” ဟုေျပာပါ၏။ ကြ်ႏု္ပ္လည္းရေသ့ႀကီး၏ ဆႏၵအတိုင္းေရေႏြးအသစ္က်ိဳကာ ကိုးကန္႔လက္ဖက္ ေျခာက္ကိုခပ္လ်က္ ဓာတ္ဘူးႀကီးအားဆက္ကပ္ လိုက္ပါ၏။ ရေသ့ႀကီးသည္ အဝက်ယ္ေသာ ဖန္ပု လင္းႀကီးႏွင့္ပ်ားရည္စိမ္ထားသည့္ သူငယ္စာ ငွက္ ေပ်ာသီးေျခာက္မ်ားကို ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ ျမည္းရန္ ဧည့္ခံေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ကငွက္ေပ်ာသီး တစ္လံုးကို ယူစားၿပီး “ေတာ္ေတာ္အရသာရွိပါလား၊ ႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ ဆီခိုက္သြားသလိုပဲ” ဟုေျပာလိုက္ပါသည္။

ရေသ့ႀကီးကၿပံဳးလ်က္ “ေအးဗ် အဲ့ဒါခင္ဗ်ား သိခ်င္ေနတဲ့သည္းေျခရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီသူငယ္စာငွက္ေပ်ာရဲ႕ဓာတ္သဘာဝကရသာေၾကာ ထဲစိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႕ၿပီး၊ သည္းေျခအိတ္ကဓာတ္ျပဳေပး လိုက္တာ ကိုအသိစိတ္ကသည္းေျခခိုက္သြားတာပဲလို႔ မွတ္ခ်က္ေပးတာပဲဗ်ိဳ႕” ဟုေျပာေလသည္။ကြ်ႏု္ပ္ သည္အလန္႔တၾကားျဖစ္လ်က္ကြ်ႏု္ပ္သိခ်င္ေနေသာ အေၾကာင္းကိုမေမးေသးပဲသိေနသေလာဟုေတြးမိပါသည္။

“ဘာလဲေက်ာင္းဆရာကက်ဳပ္ကိုျပဴးေၾကာင္ ေၾကာင္ နဲ႔ၾကည့္ေနပါလားဗ်၊ အဲ့ဒါက်ဳပ္တို႔ရဲ႕သမထ၊ ကသိုဏ္းဝန္းပညာရွင္စပါးႀကီးေျြမထံကရလာတဲ့စိတ္ အတတ္နဲ႔ခင္ဗ်ားကိုေျပာလိုက္တာပဲဗ်”

“ဟုတ္လိုက္ေလ ဦးရေသ့ရယ္ ဦးရေသ့ႀကီး ရဲ႕ေပါက္ေျမာက္တဲ့အသိကို ဝမ္းလဲသာ၊ အားလဲကိုး မိပါရဲ႕ဗ်ာ”

“ႏိုးႏိုးႏိုး မဟုတ္ဘူးေလေက်ာင္းဆရာ အမႈ မဲ့အမွတ္မဲ့အလြယ္တကူမေျပာစမ္းပါနဲ႔၊ က်ဳပ္တို႔ ျမတ္ဗုဒၶကခင္ဗ်ားေျပာတဲ့စကားမ်ိဳးကိုႏွစ္သက္ေတာ္ မမူဘူးဗ်။ အတၲာဟိအတၳေနာနာေသာ”ဆိုတာေမ့ သြားၿပီလား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္စမ္းပါဗ်ာ” ဟုေျပာေလရာကြ်ႏု္ပ္လည္းရွက္ ကိုးရွက္ကန္းျဖစ္သြားမိပါေတာ့၏။

 

သက္မဲ့ကိုေရကူးေစေသာစပါးႀကီးသည္းေျခ

စပါးႀကီးသည္းေျခဆိုတာတစ္ျခားသည္းေျခ ေတြလိုမဟုတ္ဘူး၊ စပါးႀကီးသည္းေျခအိတ္ထဲကို ႏွီးျမားေလးထိုးထည့္ၿပီး၊ ေရထဲမွာခ်လိုက္ရင္ လ်င္ ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ားကူးခတ္သြားႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒါ ဘာ ေၾကာင့္လဲခင္ဗ်၊ ဟုကြ်ႏု္ပ္သိခ်င္ေနသည္ကို ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္ေလသည္။

“စပါးႀကီးသည္းေျခဆိုတာတစ္ျခားသည္းေျခ ေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့အခ်က္တစ္ရပ္ပဲဗ်။ စပါးႀကီး သည္းေျခ အစစ္နဲ႔အတုခြဲရာမွာ ဒီနည္းဟာေတာ္ ေတာ္ ထိေရာက္ေစတယ္ဗ်။ စပါးႀကီးသည္းေျခဆို တာျပဒါး ရွင္ဓာတ္ကိန္းေနတဲ့သေဘာပဲ။ စပါးႀကီး သည္းေျခ ဟာဝါေယာဓာတ္နဲ႔အာကာသဓာတ္ အား ေကာင္းတယ္။ ဝါေယာဓာတ္က ေပါ့ပါးစြာလႈပ္ရွား ေထာက္ကန္ႏိုင္တယ္။ အာကာသဓာတ္မွာေတာ့ေတ ေဇာဓာတ္ ဦးေဆာင္တယ္ဗ်၊ ဒါေၾကာင့္သီတေတ ေဇာဆိုတဲ့ေရမွာခ်လိုက္ေတာ့ ျပဒါးရွင္ေငြ႕ဝင္ေနတဲ့ စပါးႀကီးသည္းေျခရည္ ထိထားတာေၾကာင့္ ႏွီးစက ေလးဟာ ေမာ္ေတာ္ေလးတစ္စင္း ခုတ္ေမာင္းသြား သလို ေရထဲမွာ ေရြ႕လ်ားေတာ့တာေပါ့”

“ဟုတ္တယ္ခင္ဗ် ကြ်န္ေတာ္ဒီအေၾကာင္း ကိုေျခေျချမစ္ျမစ္မသိထားတာေၾကာင့္ မတင္ျပတတ္ ဘူးျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္”

“ဒါထက္စကားမစပ္ေက်ာင္းဆရာေရးထားတဲ့ စပါးႀကီးသည္းေျခအတုနဲ႔အစစ္၊ မေနာမယဂ်ာနယ္ (၃၀-၁၀-ဝ၁၆) ေဆာင္းပါးမွာ အမွားတစ္ခုေတြ႕ရ တယ္ အဲ့ဒါကို ျပန္ျပင္ဖို႔ လိုတယ္ဗ်။ မမွားသင့္တာ မမွားရဘူး။ တာဝန္ရွိတယ္ဗ်”

“ဟုတ္ပါတယ္ဦးရေသ့ ေျမြသည္းေျခတိုင္း ဟာ ႏွီးဖ်ားကေလးနဲ႔ သည္းေျခရည္မွာႏွစ္ၿပီး ေရမွာ ခ်ရင္ကူးတယ္လို႔ မွားေရးမိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ကြ်န္ ေတာ္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဗိေႏၵာဆရာႀကီးတစ္ေယာက္က မဟုတ္ေၾကာင္းေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဒီအမွား ကို အေျခအေနေပးရင္ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးကို ေတာင္းပန္ဝန္ခ်ဖို႔ အခြင့္အေရးေစာင့္ေနတာဗ်။ အခုမွပဲ အကြက္ဆိုက္ပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ား”

(ကြ်ႏု္ပ္၏တင္ျပခ်က္အမွားကို ဤေဆာင္းပါးမွတစ္ဆင့္ စာဖတ္သူမ်ားကို ေလးစားစြာေတာင္းပန္ပါသည္။

စာေရးသူ)

ဦးရေသ့က စကားဆက္ျပန္သည္မွာ –

“စပါးႀကီးေျြမဟာ အဆိပ္မရွိတဲ့ေျြမသူေတာ္ ေကာင္းလို႔ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူပုထုဇဥ္မ်ား လိုပဲ ကာမဂုဏ္အာ႐ံုကိုေတာ့ ေတာင့္တၾကတယ္ ဗ်။ စပါးႀကီးသည္းေျခနဲ႔ စပါးႀကီးေျြမဆီဟာ မ်က္စိ ေရာဂါ၊ ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါနဲ႔ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုႏိုင္တယ္။ ထိပ္ေျပာင္ႀကီးေတြ စပါးႀကီး အဆီကိုလိမ္းေပးရင္ျပန္ေပါက္ႏိုင္တယ္။ ဆံပင္ကို နက္ေစတယ္လို႔(ရသဓာတု)ေဆးက်မ္းမွာ ေဖာ္ျပ ထားတယ္။ ဒါနဲ႔တစ္ဆက္တည္း အသံုးမလြဲဖို႔ ေျပာ ခ်င္တာက တခ်ိဳ႕က အဆိပ္ရွိတဲ့ေျြမဆီကို အသံုး ျပဳမိတတ္ၾကတာကိုပါ။ ေဆးက်မ္းအဆိုအရေျပာ ရရင္ အဆိပ္ရွိတဲ့ေျြမဆီကို မသံုးသင့္ဘူးဗ်။ တခ်ိဳ႕ က ေျမြေပြးဆီ၊ ေျမြဟာက္ဆီတို႔၊ သည္းေျခတို႔ကို မ်က္စိကြင္းၾကတယ္။ ဒါမ်ိဳးမလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဗဟုသုတေျပာျပတာပါ။

 

လျပည့္လဆန္းရက္မ်ားႏွင့္ စပါးႀကီးသည္းေျခ

စပါးႀကီးသည္းေျခဆိုတာ ေနေရာင္၊ လ ေရာင္ေတြကရတဲ့ ျပဒါးတက္လိႈင္းေတြနဲ႔ စုစည္းထား တဲ့ ျပဒါးအႏွစ္၊ အရွင္ဓာတ္လို႔ က်ဳပ္တို႔ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို အေတြးဆန္႔ထုတ္ၾကည့္ ရေအာင္ လျပည့္ရက္ေတြမွာ ပင္လယ္ဒီေရတက္ တယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီအခါမွာ ငါးပိအိုးထဲက ငံျပာ ရည္ေတြ ျပည့္လွ်ံလာၾကတယ္။ ဒါဟာ သဘာဝ တရားနဲ႔ ဆက္စ ပ္ေနတဲ့ သေဘာပဲ။ မေတြးတတ္သူ ကေတာ့ သူ႕ဘာသာ ငံျပာရည္အိုးလွ်ံတတ္တာ ေရး ႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္လို႔ဆိုၿပီး အျပစ္ေတာင္တင္ဦး မယ္။ စပါးႀကီးသည္းေျခကို လျပည့္ရက္ေတြမွာ ထုတ္ၿပီး ၾကည့္ရင္ စပါးႀကီးသည္းေျခအိတ္ဟာ ျပည့္တင္း ေဖာင္းကားတာကိုေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုျပည့္တင္းျခင္း မရွိရင္ေတာ့ စပါးႀကီးသည္းေျခမဟုတ္ဘူး။ အတုပဲ ျဖစ္တယ္။ စပါးႀကီးသည္းေျခကို ေနေရာင္မွာ ေထာင္ၾကည့္ရင္ ေသြးေရာင္လိုနီၿပီး ပတၲျမားေရာင္ သန္းေနတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔စပါးအံုးသည္းေျခကို စစ္ေဆးၾကည့္ရင္ နီျမန္းျခင္းမရွိဘဲ ညိဳပုတ္ပုတ္ျဖစ္ ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္ဒီခ်က္ေတြေၾကာင့္ စပါးႀကီး သည္းေျခဟာ ျပဒါးဓာတ္ကိန္းၿပီး ေဆးဖက္ဝင္ေန တာပါပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္က

“အျခား ေျမြသည္းေျခေတြကေရာ ေဆးဖက္ မဝင္ဘူးလား”ဟုေမးၾကည့္ပါသည္။

“ဒီလိုေတာ့ ပံုေသမေျပာႏိုင္ဘူး။ သူ႕ေနရာ နဲ႔သူေတာ့ ေဆးဖက္ဝင္ၾကပါတယ္”

ဓာတ္ခိုက္ျခင္း သေဘာေဆာင္ေသာ စပါး ႀကီးသည္းေျခနာမ္ေဆး –

“စပါးႀကီးသည္းေျခကို သူခိုးခိုးခံရရင္ သူခိုး ေျခရာေပၚမွာ စပါးႀကီးသည္းေျခနဲ႔ ဆက္ေနတဲ့  ညႇိဳ႕ ႀကိဳးမွာပါတဲ့ စြန္ကုတ္နဲ႔ေထာက္ၿပီး ငွက္ေပ်ာဖက္ စိမ္းအုပ္ထားရတယ္။ သူခိုးဟာအဲဒီေနရာကို ျပန္လာ တယ္။ ေဈးေရာင္းေကာင္းေအာင္ခ်ိန္ခြင္မွာ စပါးႀကီး သည္းေျခဖို၊ မကို ခ်ိတ္ထားရတယ္။ မီးမဖြားႏိုင္ ရင္ ခ်က္ေပၚမွာ ညႇိဳ႕ႀကိဳးကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္တင္ထား ရတယ္လို႔ဆိုၾကတယ္။ အဲဒါေတြဟာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေရာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲခင္ဗ်ား”ဟု ကြ်ႏု္ပ္ ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တယ္။

“ေအးဗ်ာ စူးစမ္းေလ့လာတာေကာင္းပါ တယ္။ ေက်ာင္းဆရာကိုေမးရဦးမယ္။ ဥသွ်စ္ပင္ ေအာက္မွာဥသွ်စ္သီးတစ္လံုးကို မီးဖုတ္လိုက္ရင္ အပင္ေပၚက အသီးေတြ ဖလူးအာၿပီး ေၾကြက်တယ္။ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲရင္ ေျမနီေရကို လူးရတယ္။ အင္ ျပင္ထရင္ ခ်က္ကို၃ခါထုေပးရတယ္။ ေလခ်ဳပ္ရင္ ေမာင္းက်ည္ေပြ႕နဲ႔ ေက်ာကို ၇ခ်က္ အသက္ေအာင့္ ၿပီး၇ခါ ႐ိုက္ရတယ္။ ဒါဆိုရင္ေရာဂါေပ်ာက္တယ္ တဲ့ဗ်။

ဒါေတြဟာ အလကားေျပာေနတာ မဟုတ္ ဘူး။ ဗုဂၢလပညတ္က်မ္း(ဓာတုပစၥယက်မ္း)မွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြပါပဲ။ သာမာန္မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ ၿပီး လူပိန္းေတြးေတြးရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ရတယ္။ ဓာတ္ခိုက္တဲ့သေဘာကိုေရွ႕က ပညာရွင္ေတြသိၿပီး ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကတာပါ”

“အခုေက်ာင္းဆရာေမးတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖ ရရင္ ေရွ႕အစဥ္အဆက္ဗဟုသုတအေတြ႕အႀကံဳေတြ က ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈေတြမို႔ မယံုဘဲ မရွိသင့္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

“ဟုတ္ကဲ့ ဦးရေသ့ေျပာျပတာ သဘာဝက်  လို႔လက္ခံႏိုင္ပါတယ္”

“ေရွးကထင္ရွားခဲ့တဲ့ ပုဂၢလ ပညတ္က်မ္း ဆိုတာ ျမန္မာ့ေဆးပညာသမိုင္းမွာ ထင္ရွားခဲ့ပါ တယ္။ ခုလဲ ပညာအေမြခံေတြရွိေနဆဲပါပဲ။ ေနနဲ႔လ ဓာတ္ႏွစ္ပါးကိုအေျခခံၿပီး ေဆးကုသၾကတယ္။ ဓာတ္ပိုင္လို႔ ေဆးကိုင္တဲ့ပညာရွင္ေတြပါပဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေဆးကုထံုးမွာ ႐ုပ္ေဆး၊ နာမ္ေဆး ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ အခုေျပာျပေနတဲ့စပါးႀကီးညႇိဳ႕ႀကိဳးနဲ႔ သူခိုးဖမ္းတာ မီးမဖြားႏိုင္တဲ့လူကို မီးဖြားေစတာ စပါးႀကီးသည္းေျခ ဖိုမတစ္စံုနဲ႔လာဘ္ေခၚတာဆိုတာေတြဟာ အရွင္ဓာတ္ လို႔ေခၚတဲ့ စပါးႀကီးရဲ႕ ညႇိဳ႕ဓာတ္စြမ္းအားကို စပါးႀကီး သည္းေျခကတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳျခင္းေတြဘဲ”

“စပါးႀကီးဆိုတဲ့ သတၲဝါဟာ လူပင္ေသ ေသာ္လည္း နာမည္မေသတဲ့ အာဇာနည္မ်ိဳးလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္ဗ်။ စပါးႀကီးဟာ ဘဝကူးေျပာင္းသြားဒ တဲ့တိုင္ေအာင္စပါးႀကီးသည္းေျခကေတာ့ မျမင္ႏိုင္ တဲ့အစြမ္းတန္ခိုးေတြနဲ႔ ေလာကလူသားေတြကို ႐ုပ္ေဆးနာမ္ေဆးအျဖစ္ ေဆးဖက္ဝင္ေနတုန္းပဲဗ်ာ” ဟု ရွင္းျပခဲ့ေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဦးရေသ့ႀကီး၏ နက္နဲေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားကို နားေထာင္မွတ္သားခဲ့ပါသည္။ ေဒး စြန္ပါေတာင္တစ္ဝိုက္တြင္ ေတာပန္းေတာင္ပန္းတို႔ ေမႊးပ်ံ႕ေနၾကသည္။ မုတ္သံုမိုးကမ်က္ႏွာသစ္ေပး ေသာေၾကာင့္ေတာေတာင္တစ္ခြင္စိမ္းလန္းေနေသာ သစ္ပင္၊ ခ်ံဳႏြယ္ႏွင့္ ဝါး႐ံုတန္းကေလးမ်ားသည္ ျမျမ  ေမာင္းေမာင္းခ်စ္စရာေကာင္းေနသည္။ ေက်းငွက္ တို႔ကလည္းသာယာစြာ ဘဘာဝေတးကို သီဆိုေန ၾကပါသတည္း။

 

ေမတၲာရည္လ်က္

မ်ိဳးတင့္(ေညာင္ေလးပင္)