အေရျပားေရာဂါမ်ားကို တုိင္းရင္းေဆးႏွင့္ အျမစ္ျပတ္ကုသနည္း

အေရျပားေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏သဘာဝ

 

အေရျပားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေပြးညႇင္း၊ တင္းတိတ္၊ ဝဲနာႏွင့္ႏွင္းခူတို႔မွာ သဘာဝခ်င္းမတူ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကသည္။ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းေဆးပညာ အရ၊ ေပြးကို ေပြးေလး၊ ေပြးႀကီးဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးခြဲသည္။ ေပြးေလးကေပ်ာက္လြယ္သည္။ ေပြးႀကီးစြဲက ေပ်ာက္ ခဲသည္။ ေပြးစြဲလကၡဏာမွာစြဲစတြင္ ခပ္ဝိုင္းဝိုင္းႏွင့္ အသားစုန္႔၍ထေနသည္။ အဆင္းက ျဖဴတူတူ ျဖစ္ သည္။ ယားသည္။ တစစပြားလာၿပီး အျပန္႔က်ယ္ လာသည္။

တင္းတိပ္မွာအဆင္းမည္းသည္ ယားျခင္း မွရွိဘဲ ပြားသည္။

ႏွင္းခူမွာ အစိုႏွင္းခူအေျခာက္ႏွင္းခူႏွစ္မ်ိဳးရွိ္ သည္။ အစိုတြင္ ျပည္ထည့္သည္။ ယားသည္။ အေျခာက္တြင္ ျပည္မတည္ဘဲ ယားသည္။ ထိုေရာဂါ မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အသြင္သဏၭာန္ ကြဲျပားေသာ္လည္း သဘာဝမွာ ကြဲျပားျခင္းမရွိပါ။ တိုင္းရင္းေဆးပညာအသိႏွင့္ ေဝဖန္ရေသာ္ေတေဇာ လြန္၍ဝါေယာထၾကြျခင္းသာျဖစ္သည္။ အလြန္ႀကီး အလြန္ေလးသာကြာသည္။ သေဘာသဘာဝမွာတူညီ ၾကသည္။

ေရာဂါႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ အသားစြဲေရာဂါႏွင့္ အေရစြဲေရာဂါမ်ားျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါေရာဂါမ်ားမွာ အသားစြဲမဟုတ္ပဲ အေရစြဲေရာဂါမ်ားသာျဖစ္သည္။ အသား၌ျဖစ္ေသာ ေရာဂါေပ်ာက္သြားလွ်င္ဒဏ္ရာ မက်န္ပဲ၊ အသားစြဲ၍ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ ဒဏ္ ရာအမာရြတ္ က်န္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ မီး ေလာင္ျခင္း စေသာေရာဂါမ်ားတြင္ အမာရြတ္မ်ား က်န္ၾကသည္။

ထိုေရာဂါမ်ားမွာအပူအစပ္လြန္ၿပီး ဝါေယာ ျြက၊ ေတေဇာလြန္အစားအစာမ်ားစားမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အပူအပုပ္ျပင္းေသာ ငါးပိစေသာဆားနယ္ စာမ်ားစားမိျခင္း၊ ေျမတြင္းေအာင္းသတၲဝါ ေျမြ၊ ၾကြက္ ၊ ဖားငါးရွဥ့္စသည္တို႔ကို သံုးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ ရည္သန္႔ရွင္းမႈအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကသည္။

 

ေရာဂါကင္းေဝေစေသာ ဓာတ္စာစားနည္း

 

ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းလိုသူသည္ ေသြးၾကြ၊ ေသြးတက္ေသာ အပူ၊ အစပ္မ်ားကို တစ္လ၊ ႏွစ္လ ခန္႔ လံုးဝေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ေအးေသာ အာဟာရ မ်ားျဖစ္သည့္ ဘူးသီး၊ သခြား၊ ဖရဲစေသာ အစားအ စာမ်ားကို အဓိကစားရသည္။ အသားစားရာတြင္ ေသြးမျြကေသာ ဝက္သား၊ ကြ်ဲသား၊ ငါးႏွင့္ ပုဇြန္၊ ဘဲသားမ်ားကိုစားရသည္။ (သမင္၊ ဒရယ္၊ ဂ်ီ၊ ဆိုင္၊ ဆတ္၊ ႏြားသား၊ ၾကက္သား မ်ားကို စားသူမ်ားကို အားေဆးကုမေပးရဟု ေရွ႕ကဗိေႏၵာ ဆရာျမတ္တို႔က ဆိုသည္)ဆိုလိုသည္မွာ အာေပါဓာတ္၊ ပထဝီဓာတ္ ႀကိဳက္စာမ်ားကိုသာ စားရသည္။ အပူလြန္ေတေဇာ ဓာတ္၊ ဝါေယာဓာတ္ စာမ်ားကို ေရွာင္ရသည္။ အပူ၊ အစပ္မ်ားကိုစားလွ်င္ ေရာဂါ ကုေသာ္လည္းေဆး မတိုးဘဲ ရွိသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးကုထံုးတို႔မွာ ဓာတ္စာကိုအဓိကထား၍ ကုသျခင္းျဖစ္ေလရာအစား အစာစားျခင္းကို အထူးဂ႐ုျပဳရပါသည္။

ေပြးဝဲယားနာမ်ားမွာ ရာသီေျပာင္းခ်ိန္မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္းေဆာင္းအစကာလမ်ားတြင္ ရာသီသဘာဝ ႏွင့္ ေသြးသားေျပာင္းခ်ိန္အျဖစ္ မ်ားပါသည္။ “မိုး ေတာင္ေပြးေခါင္”ဆိုေသာ ေရွ႕စကားအရ ေတာင္ ဘက္က မိုးညိဳလာခ်ိန္တြင္ ေပြးဝဲယားနာတို႔မွာ ခႏၶာ ကိုယ္ ကလာပ္စည္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ ေအာင္းေနရာမွ ျပန္ေပၚလာၾကသည္။ ထိုကာလ မ်ိဳးတြင္ ေျမတြင္းေအာင္း အပူခိုးျပင္းထန္ေသာ ၾကြက္၊ ငါးရွဥ့္၊ ဖားလိပ္စေသာသတၲဝါမ်ားကို စားမိ လွ်င္ ေရာဂါကို ဆြေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ရေလသည္။ ထို တြင္းေအာင္းသတၲဝါမ်ားကို ေရွာင္ရွားရပါသည္။

 

ခံဗူးဆရာေတာ္၏လက္ေတြ႕ကုထံုး

 

ခံဗူးဆရာေတာ္၏ လက္ေတြ႕ကုထံုး၊ သက္ေစာင့္ေဆးက်မ္းတြင္ အေရျပားတြင္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ မ်ားကိုကုသရန္နည္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁။ အေရျပားေရာဂါကိုဆပ္ျပာႏွင့္ ပြတ္တိုက္ ေဆးေၾကာ၍ၾကမ္းေသာဝတၳဳပစၥည္းႏွင့္ ပြတ္တိုက္ ေပးပါ။

၂။ အနာအတြက္ယမ္းစိမ္း၊ ကန္႔၊ ဟင္း႐ိုင္း သံုးမ်ိဳးကို အမွ်စီစုၿပီးအမႈန္႔ျပဳ၍ေရနံႏွင့္ ေဖ်ာ္ရသည္။ အပူေပးထားေသာ ေဆးရည္ေႏြးေႏြးကိုအနာေပၚတင္ လူးရသည္။

၃။ သားနံရည္မ်ား က်၍ သံုးရက္ေလာက္တြင္ အနာမ်ား ကြာက်ၿပီး ေျခာက္ေသြ႕သြားမည္။

၄။ မေပ်ာက္ေသးလွ်င္ ထိုနည္းအတိုင္းသံုးခါ ဆက္၍ကုသရသည္။ သံုးခါထက္မပိုဘဲလံုးဝ ေပ်ာက္ ကင္းသည္။

ဓာတ္စာအတြက္ အထက္က ညႊန္ျပေသာ အေအးစာမ်ားစားရသည္။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ ေသြး တက္၊ ေသြးၾကြ၊ ခ်ဥ္၊ ပူစပ္ေသာအစာမ်ားကို လံုးဝ ေရွာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ေရာဂါျပင္းထန္လွ်င္ကန္႔တစ္ပဲ၊ ဟင္း႐ိုင္း တစ္ပဲကို ကြမ္းတစ္ပဲႏွင့္ႀကိတ္၍ေဆးအျဖစ္ေသာက္ ေပးရသည္။ ညႊန္ၾကားထားေသာနည္းအတိုင္း လိုက္ နာလွ်င္ ေပြး၊ ညႇင္း၊ ဝဲႏွင့္ ႏွင္းခူ၊ တင္းတိပ္ေရာဂါ မ်ား ရွင္းရွင္းေပ်ာက္ကင္းသည္ဟုဆိုပါသည္။

 

အေရျပားေရာဂါေဆာင္ပုဒ္အလကၤာ –

– တင္းတိပ္မယြင္း၊ ဝဲေပြးညႇင္း၊ ႏွင္းခူမ်ား မွာ၊ အသားပြကာ၊ ပြတက္လာ၊ ယားကာမေပ်ာက္ပီ။

– သေဘာလကၡဏာ၊ ေၾကာင္းျခင္းရာ၊ ေသခ်ာျပလိုက္မည္။

– ယားေျခာက္ဟူသမွ်၊ ေတေဇာျြက၊ ဝါတလြန္ေလသည္။

– ေတေဇာဝါတ၊ ၿငိမ္းေလက၊ မုခ်ေပ်ာက္ရ မည္။

– ဟင္း႐ိုင္းယမ္းပ၊ ကန္႔တဝ၊ အမွ်ႀကိတ္ ရမည္။

– ေရနံႏွင့္သာလိမ္းသုတ္ပါ၊ အမွန္ေပ်ာက္ရ မည္။

– ေသြးတက္၊ ေသြးက်ခ်ဥ္စပ္က မုခ်ေရွာင္ ရမည္။

– ငန္ေအးဟူသမွ်၊ ေပးကုန္ၾကမုခ်မလြဲၿပီ။

– ေရစြဲဟူသမွ် ယားကုန္ထ၊ ကုသေပ်ာက္ ရမည္။

– ယားနာဟူသမွ်၊ ကုသနည္းျပ၊ မွတ္ၾက ေနာင္အရွည္။

အေရျပား၌စြဲေသာ ယားနာကုထံုးတို႔ကိုလိုသူ တို႔အသံုးျပဳႏိုင္ရန္တင္ျပပါသည္။ ေရွးအခါက ဤကု ထံုးႏွင့္ လူအမ်ားေပ်ာက္ကင္းခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔တိုင္ လည္း အသံုးျပဳသူတို႔ ေပ်ာက္ပင္းေနၾကပါသည္။ ေရွးေဟာင္းကုထံုးကို မေပ်ာက္မပ်က္ေစရန္ တင္ျပ ေပးလိုက္ပါသည္။ လိုသူတို႔သံုးစြဲ၍ အေရျပားေရာဂါ မ်ား ေပ်ာက္ကင္းၾကပါေစ။

 

ေမတၲာရည္လ်က္

မ်ိဳးတင့္(ေညာင္ေလးပင္)