အတုိက္အခုိက္

ေဗဒသေဘာအရ ရန္ပ်က္လွ်င္ မိတ္ျဖစ္ ေစသည္။ ကိုယ့္ကို ျပႆနာလုပ္ေနသူ၊ ရန္ရွာ ေနသူကို စိတ္မွာစြဲေနသျဖင့္ ေမတၲာပို႔လွ်င္ စင္ၾကယ္ ထိေရာက္မႈ နည္းပါသည္။ သို႔အတြက္ အနိ႒ကို အနိ႒ျပဳ၍ ယၾတာေခ်ရသည္။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရန္မ်ားေနၿပီး အတိုက္ အခိုက္မ်ားေနၿပီး မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လုပ္ငန္း ခြင္ေတြမွာ အျမင္မၾကည္ဘဲ ရန္ရွာသူမ်ားေနၿပီဆိုလွ်င္ –
ဦးညိဳ(၁/၃)၊ ေခမာ (၂/၅)၊ သုတ(၆/၇)၊ ေဝရီ (၄/၈) ရန္စီစီ လကၤာအရ –

(၁) ဥပမာ တနဂၤေႏြသားသမီးအတြက္ ဦးညိဳ (၁/၃) အဂၤါ ရန္က်သည္။
ဒါဆို စာကေလးမ်ားအစာေကြ်း၊ စာကေလး လႊတ္၊ ဆိတ္မ်ားအစာေကြ်း၊ စိတ္ေရာဂါေဝဒနာသည္ မ်ား အာဟာရဒါနျပဳ၊ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းလိုက္ပါ။ စိတ္ေရာဂါကုေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားလွဴ ပါ။
အျပန္အလွန္ အဂၤါသားသမီးအတြက္ တနဂၤေႏြ ရန္က်သည္။
ဒါဆို အုတ္ခဲက်ိဳး၊ အုတ္ခဲပဲ့နဲ႔ လမ္းရွိ ရႊံ႕ ဗြက္မ်ားခင္း၊ ဘုန္းႀကီးစႀကႍေလွ်ာက္လမ္းအတြက္ အုတ္လွဴ၊ မဟာရံတံတိုင္းအတြက္ အုတ္လွဴ၊ အလုပ္ လက္မဲ့၊ အိမ္ေျခရာေျခမဲ့သူမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ပါ။ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို အာဟာရဒါနျပဳေပးပါ။

(၂) ေခမာ(၂/၅) တနလၤာသားသမီးအတြက္ ၾကာသပေတးရန္က်သည္။
ဒါဆို ေမ်ာက္၊ ေမ်ာက္ေမာင္းမ၊ ျမင္း အစာ ေကြ်း။ မ်က္မျမင္၊ မ်က္စိေဝဒနာသည္မ်ားကို ေဆးဝါး၊ ေငြေၾကးလွဴပါ။ ဗိုက္ႀကီးသည္မ်ားကို မီး ဖြားစရိတ္ ေထာက္ပံ့လိုက္ပါ။
အျပန္အလွန္ ၾကာသပေတးသားသမီး အတြက္ တနလၤာ ရန္က်သည္။
ဒါဆို ေခြးေလေခြးလြင့္ ေသခ်ာအစာေကြ်း၊ ေၾကာင္စာေကြ်း၊ ခိုငွက္လႊတ္၊ ကေလးငယ္မ်ားကို မုန္႔ဖိုးေပး၊ ေျခေထာက္ မေကာင္းသူ မ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ပါ။ ခ်ိဳင္း ေထာင့္၊ ေျခတုစသည္ျဖင့္ လွဴေပးပါ။

(၃) သုတ(၆/၇) ေသာၾကာသားသမီးအတြက္ စေန ရန္က်သည္
ဒါဆို ႏြားအစာေကြ်း၊ ေဘးမဲ့လႊတ္၊ ဒုကၡိတ မ်ားကို ရွာၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆးဝါးပစၥည္း လွဴပါ။ ေသြးသားမေကာင္း(ကိုယ္ပ်က္)ေနသူမ်ားကို ေငြေၾကးလွဴပါ။ ေသြးလိုအပ္ေနသူမ်ားကို ေသြးလွဴ ေပးပါ။

(၄) ေဝရီ(၄/၈) ဗုဒၶဟူးသားသမီးအတြက္ ရာဟု ရန္က်သည္
ဒါဆို ေရျမင္း၊ ရစ္အစာေကြ်း၊ ဘုရားရင္ျပင္ ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္၊ ကုဋီေရျဖည့္၊ ေရရွားရာ အရပ္၊ ေရအလွဴဒါနလုပ္၊ ေရေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳ သူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ပါ။
အျပန္အလွန္ ရာဟု သားသမီးအတြက္ ဗုဒၶဟူး ရန္က်သည္။

ဒါဆို ဝက္၊ ဝက္ဝံ၊ ယုန္၊ လိပ္အစာေကြ်း ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလ်ာေရာဂါျဖစ္သူမ်ားကို ေဆးဝါး ေငြေၾကးလွဴ၊ ေလျဖတ္ ေလျဖန္းသူမ်ား ဝဲ၊ ဝဲႏွင္း ခူ ေရာဂါရွိသူမ်ားကို ေဆးဝါးဓာတ္စာ လွဴေပးပါ။
ေန႔သား/သမီးအလိုက္ အထက္ပါ သက္ဆိုင္ ရာ ယၾတာမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳရပါသည္။ စိတ္ တြင္ ရန္ရွင္းသြားၿပီစသျဖင့္ ေက်နပ္မႈရွိသည္အထိ အထပ္ထပ္အခါခါ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အား လံုးရန္ရွင္း အတိုက္အခိုက္ ကင္းၾကပါေစ။

နန္းေအာင္လူ(ေအာင္ပန္း)