ေန႔သား/သမီးအလုိက္ ေဆးသုဥ္း၊ ၾတင္းသုဥ္းႏွစ္အတြက္ ယၾတာမ်ား

မိမိေရာက္ရွိ အသက္ကို ၃ ႏွင့္ စားပါက ဝ ၾကြင္းေနလွ်င္ (ေဆးသုဥ္း၊ ၾတင္းသုဥ္း) ေဆးမစူး ေသာႏွစ္ဆိုး ျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂါတစ္ခုခုျဖစ္၍ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေနမိလွ်င္ ဖိတ္ဖိတ္စင္စင္ ျဖစ္ တတ္ပါသည္။

အသက္ထက္ အေရးႀကီးတာ မရွိပါ။ က်န္း မာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္သည့္ ကာလျဖစ္သျဖင့္ အထူး သတိထားေစခ်င္ပါသည္။ ေအာက္ပါယၾတာမ်ားကို ယံုၾကည္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ၄င္းႏွစ္ဆိုးကို ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

 

ဤအစီအရင္ကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ ေမြးေန႔ ညထက္ တစ္ညေစာ၍ စတင္ျပဳလုပ္ပါ။ ကာယကံ ရွင္၏ ေမြးနံ ေျခာက္ခုေျမာက္ ဆပြတ္ေန႔သား၊ သမီးက ျပဳလုပ္ေပးရပါသည္။

အခက္အခဲရွိလွ်င္ မိဘအတြက္ သားသမီး၊ သားသမီးအတြက္ မိဘက ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ခင္းရမည့္ အရြက္အေရအတြက္ ဆႏၵအတိုင္း သင့္ေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

အရြက္မ်ား စီခင္းရာတြင္ အညြန္႔ကို ေခါင္းရင္းဘက္လွည့္လ်က္ အေၾကာကို ေအာက္မွာထားၿပီး ပက္လက္လွန္အေနအထားခင္းပါ။ ခုနစ္ရက္သား သမီးမ်ားအားလံုး သက္ရွည္က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾက ပါေစေသာ္။

 

နန္းေအာင္လူ(ေအာင္ပန္း)