အျပစ္ျမင္စရာ မဟုတ္ပါ

ေလာကႀကီးကား သူ႕သဘာဝႏွင့္ သူ အေျပာင္းအလဲမရွိ။

ေျပာင္းလဲေနၾကသည္က မိမိတို႔ သာျဖစ္၏။ စိတ္အလိုမက်တိုင္း၊ အလုပ္ အကိုင္ အဆင္မေျပတိုင္း၊ မိမိတို႔ဘာသာ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳရေလတိုင္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ေလာကႀကီးကိုပဲ အျပစ္ တင္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အရြဲ႕ပင္ တိုက္ၾကေသး။

သည္ေတာ့ မည္သည့္ အက်ိဳး ဆက္ေတြ ျဖစ္လာၾကပါသနည္း။ ေလာက ႀကီးမွာေတာ့ ဘာမွ် မပ်က္မယြင္း။ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ရ သည္က ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈသာတည္း။

မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈပံုရိပ္ ေတြက တစ္ပံုတစ္ပင္။ တကယ္ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာကႀကီးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးသူ၏ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပ်က္စီးၾကရသည္ မဟုတ္။ မိမိတို႔ဘာသာဖ်က္၍ ပ်က္ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ေလာ ကႀကီးကေတာ့ သူ႔အေနအထားႏွင့္သူ ဟန္ခ်က္ညီ ေနစၿမဲ။ ဘယ္သူဘယ္ဝါကိုမွ် သာေစ နာေစလိုမႈ အလ်ဥ္းမရွိ။ မိမိတို႔လူသားေတြကသာလွ်င္ အလို မက်ေလတိုင္း ေလာကႀကီးကိုပဲ အျမင္ေစာင္းကာ ခလုတ္တိုက္ေနၾကသည္။

ထိုသို႔ ေလာကႀကီးအား မေကာင္းျမင္စိတ္ ေအာင္းေနသမွ် ကာလပတ္လံုး တိုးတက္မႈဆိုသည္ မွာ အေဝးႀကီး ေဝးေနလိမ့္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ တကယ္ေတာ့ ေလာကႀကီးကား သူ႔အေပၚ သိနား လည္သူမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းသိသိျဖင့္ အသံုးခ် ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြကို ေပးေနစၿမဲ။

သည့္အတြက္ ေလာကႀကီးကို သိနားလည္ ဖို႔ လိုအပ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔၌ရွိေနေသာ ပင္ကိုယ္ စြမ္းရည္တို႔အား သူ႔ေနရာႏွင့္သူ၊ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အသံုးခ်တတ္ဖို႔ အေရးႀကီး ေပသည္။ ေလာကႀကီးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္း ကိုသိပါမွ မိမိဘဝတိုးတက္ေရးကို အသံုးခ်ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္သည္။ အသံုးခ်မႈ မွန္ကန္ထိေရာက္လွ်င္ ေအာင္ ျမင္မႈရမွာ ေသခ်ာသည္။

“ေလာကႀကီးမွာ ငါမသိတာ ဘာမွ်မရွိဘူး။ ငါလုပ္ခ်င္ခဲ့တာမွန္သမွ် လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ”

သည္သို႔ ခံယူခ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္မူ ေလာကႀကီးသည္ အပိုျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္ မည္။ မိမိတို႔သည္ဘဝအတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ေမြးဖြားလာသူမ်ားဟု ခံယူထားရွိဖို႔လိုသည္။ တစ္ေန႔ ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တစ္ေနရာရာ၌ အေၾကာင္းတစ္ခုခု ျဖင့္ ေသရမည္ မွန္ေသာ္လည္း အသက္ရွင္ျဖတ္သန္း ခဲ့သည့္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေလာကႀကီးကို အလွ ဆင္သူမျဖစ္ႏိုင္ေသာ္မွ အက်ည္းတန္ အ႐ုပ္ဆိုး မျဖစ္ေစသင့္ေပ။

အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အသက္ႀကီးေလမွ ထင္မွတ္မထားေသာ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေသြဖယ္သြား တတ္ၾကသည္။ အေပ်ာ္အပါး ေလာင္းကစားဖက္ လ်က္ ေလာကႀကီးကို ထီမထင္သူ။ ခါးေစာင္းတင္ မည့္သူအျဖစ္ ေရစုန္ေမွ်ာပစ္တတ္ၾကသည္။ သည္ေတာ့ ၄င္းတို႔ကို ႀကီးမိုက္ဟု ကမၸည္းတင္ၾက သည္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆိုသကဲ့သို႔ “ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ”ဟု သေဘာထားတတ္လွ်င္ ျပန္လည္ တည့္မတ္ ျပဳျပင္ၾကရမည္မွာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္၏။ အတၲာဟိ အတၲေနာ နာေထာ မိမိသည္ သာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္၏။ မိမိသည္သာလွ်င္ ဘဝ၏ ပဲ့ကိုင္ရွင္ျဖစ္၏။

ေလာကႀကီးကိုအေကာင္းျမင္ႏိုင္ဖို႔ရာတြက္  မိမိကိုယ္တိုင္က ေကာင္းေနဖို႔လိုသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ အိမ္မ်ား၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားတတ္သည့္ “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္ မဆိုးပါ” ဆိုသည့္စာတန္းေလးက သူမေကာင္း လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္လည္း မေကာင္းဟု သေဘာသက္ ေရာက္ေနသည္။ ထိုအခါ ကိုယ္ကလည္း မေကာင္း သည့္အတြက္ သူကလည္း ေကာင္းလိမ့္မည္မဟုတ္။ ထိုအခါ မေကာင္းျခင္းသံသရာ လည္ပတ္ေနေပလိမ့္ မည္။

ေလာက၌ မဆိုးေသာသူေတြ၊ ေကာင္းေသာ သူေတြ မ်ားလာလွ်င္ ေလာကႀကီးလည္း ေကာင္း ေနမည္မွာ အေသအခ်ာ။

 

နႏၵာမိုးၾကယ္