ပစၥည္းေပ်ာက္တာရွာေတြ႕ဖုိ႔

စာေရးသူ၏ အဘိုးမွာ ရပ္ရြာတစ္ရြာလံုးက ႐ိုေသေလးစား ခံ့ညားရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။  ေလာကုတ္၊ ေလာကီ လြန္စြာမွ ႏွံ႔စပ္ရေလကား မည္သည့္ အေရးကိစၥႀကံဳႀကံဳ အဘိုးထံ အေျပး ေရာက္လာကာ တင္ျပအစီရင္ခံၾကသည္။ လိုအပ္ ေသာ အကူအညီ ေတာင္းခံၾကသည္။ အဘိုးက လည္း ဘယ္ေသာအခါမွ်မျငင္း၊ ကိုယ္စြမ္းရွိသမွ်  ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် အကူအညီေပးခဲ့သည္ပင္။

စာေရးသူမွာ အဘိုးႏွင့္ အနီးကပ္ေနခဲ့ရသူ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဘိုးသြားေလရာေနာက္ တ ေကာက္ေကာက္ လိုက္ပါေနရၿပီး လက္ကသံုး ေတာင္ေဝွးလည္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေဆးကုသေတာ့ လည္း အနားမွာ၊ ေဗဒင္တြက္ေတာ့လည္း တစ္ဖဝါး မွ်မခြာ။ အဘိုးက အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မေနခိုင္း၊ သူလုပ္ ေဆာင္သမွ်ကို စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲ မွတ္တမ္းတင္ေစ ခဲ့သည္။ သည္လို အေျမာ္အျမင္ရွိ၍လည္း သည္စာ  အား ေရးျဖစ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေလရာ အဘိုးကို ၾကည္ညိဳ ဦးညြတ္၍ မဆံုးေတာ့။

ယခုတင္ျပလိုသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမွာ လူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါက အျမန္ဆံုး ျပန္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ အစီအရင္ ယၾတာျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေလးကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပ ျခင္းျဖင့္ စာ႐ႈသူတို႔ အက်ိဳးရွိေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖစ္ပါ၏။

 

(၁) တနဂၤေႏြသားသမီး ေပ်ာက္ဆံုးေနပါက

တနဂၤေႏြေန႔မွာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ေပါက္သားတြင္ ၄င္း၏အမည္ကိုေရးပါ။ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လယ္ ၁း၃၀မွ ၃ နာရီအတြင္း အုန္း ပင္မွာ ႀကိဳးျဖင့္ ေဇာက္ထိုးဆြဲပါ။

 

(၂) တနလၤာသားသမီး ေပ်ာက္ဆံုးပါက

တနလၤာေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၃၀ မွ ၃ နာရီအ တြင္း သီးသား၊ သီဟိုဠ္သားတြင္ နာမည္ေရးပါ။ ကံ့ေကာ္ပင္(သို႔) ကုကၠိဳပင္၌ ေဇာက္ထိုးဆြဲပါ။

 

(၃) အဂၤါသားသမီးေပ်ာက္ဆံုး ပါက

အဂၤါေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၃၀ မွ ၃ နာရီအ တြင္း ထန္းသား(သို႔) ဒန္းသား(သို႔) ထိန္သား၌ နာမည္ေရးပါ။ ေစာင္းလ်ားပင္၌ ေဇာက္ထိုး ဆြဲပါ။

 

(၄) ဗုဒၶဟူးသားသမီးေပ်ာက္ဆံုးပါက

ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၃၀ မွ ၃ နာရီအ တြင္း အုန္းသား(သို႔) အင္သား၌ နာမည္ေရး ပါ။ ရဲယိုပင္ (သို႔) ရြက္လွပင္၌ ေဇာက္ထိုးဆြဲပါ။

 

(၅) ၾကာသပေတးသားသမီး ေပ်ာက္ဆံုးပါက

ၾကာသပေတးေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၃၀မွ ၃ နာရီ အတြင္း ကံ့ေကာ္သား(သို႔) ကုကၠိဳသား၌ နာမည္ေရး ပါ။ ေပါက္ပင္(သို႔) ေျပာင္းဖူးပင္၌ ေဇာက္ထိုးဆြဲပါ။

 

(၆) ေသာၾကာသားသမီးေပ်ာက္ဆံုးပါက

ေသာၾကာေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၃၀မွ ၃ နာရီအတြင္း ဆီးသား(သို႔) ဇြန္သားတြင္ နာမည္ေရးပါ။ ဆီးပင္ (သို႔) သီဟိုဠ္ပင္၌ ေဇာက္ထိုးဆြဲပါ။

 

(၇) စေနသားသမီးေပ်ာက္ဆံုးပါက

စေနေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၃၀ မွ ၃ နာရီအတြင္း ဝါးသား သို႔မဟုတ္ ေရွာက္ သား၌ နာမည္ေရးပါ။ ထန္းပင္(သို႔) ဒန္း ပင္(သို႔) ထိန္ပင္၌ ေဇာက္ထိုးဆြဲပါ။

 

အထက္ပါအစီအရင္သည္ခက္ခဲျခင္း မရွိပါ။ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း မမ်ားပါ။ စာေရးသူ မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ကို တင္ျပရလွ်င္ အဘိုးေပးသည့္ ယၾတာအ တိုင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးသကာလ ေပ်ာက္ဆံုး ေနသူကို ၂၄ နာရီအတြင္း ရွာ၍ေတြ႕ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူက သူ႔ဘာသာသူ ေရာက္လာျခင္းတို႔ ႀကံဳရပါ သည္။ လိုအပ္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တင္ ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနမ်ိဳးထြဋ္ေခါင္