စေလဦးပုည၏ ထီေပါက္ကိန္း – ေနဦးအ႐ုဏ္ (ေခ်ာက္) –

စေလဦးပုည၏ ထီေပါက္ကိန္း

ေနဦးအ႐ုဏ္ (ေခ်ာက္)

ထီ၀ါသနာရွင္မိတ္ေဆြမ်ား၊ ထီေတြလစဥ္ထိုး ေနသလို ထီေပါက္ကိန္း ရွိမရွိ တြက္နည္းေလး မသိခ်င္ဘူးလား၊ ထီမထိုးနဲ႕ မေျပာပါဘူး။ ထီေပါက္ ကိန္းဆိုက္ရင္လည္း ထိုးျဖစ္ေအာင္ ထိုးလိုက္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။ မိတ္ေဆြအတြက္ ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္ပါ။ စေလဆရာႀကီး ဦးပုညဟာ ကဗ်ာ နေဘမွာ ဆရာစေလဟာ လွ်ာကေ၀ၾကြယ္ခဲ့သူရယ္ လို႔ စာေပသမိုင္းမွာ ေနတစ္ဆူ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဦးပုညဟာ ေတးထပ္မ်ားစြာ ေရးစပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတး ထပ္မ်ားစြာထဲမွ ထီေပါက္ကိန္းေတးထပ္ တစ္ပုဒ္ ဟာ လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ထီ၀ါသနာရွင္မ်ား အလြယ္ တကူ တြက္ယူႏိုင္ေစျခင္းအလို႔ငွာ မူရင္းေတးထပ္ ကို မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ တြက္နည္းကို ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ ျပေပးပါမယ္။

တြက္နည္းကေတာ့

မိမိရဲ႕ေမြးဖြားသကၠရာဇ္ ကိုတည္ၿပီး (၂၁)နဲ႔ေပါင္း၊

ေပါင္းရကိန္းကို(၄၃)နဲ႔စား၊ စားလို႔ရတဲ့အၾကြင္းကို မိမိရဲ႕ အသက္နဲ႔ေပါင္း၊

ေပါင္း လို႔ရတဲ့ကိန္းကို (၇)နဲ႔စား၊ စားလို႔ရတဲ့အၾကြင္းကို ၾကည့္ ထီေပါက္ကိန္းသိၿပီေပါ့ဗ်ာ။

(၀)ၾကြင္းခဲ့ရင္၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စပ္တူထိုးရပါမယ္တဲ့။

(၅)ၾကြင္းခဲ့ရင္ေတာ့ ေရႊမိုး ေငြမိုးရတနာမိုးေတြ ရြာကိန္းဆိုက္လို႔ စိတ္ႀကိဳက္ တစ္ဦးတည္း ထိုးျဖစ္ေအာင္ထိုးလိုက္ၾကေပေတာ့ဗ်ဳိ႕။

မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ပါေစ

ေနဦးအ႐ုဏ္ (ေခ်ာက္)