ဘဝကုိေျပာင္လက္ေစေသာအရာ

ဘဝကိုေထာင္တက္၍ ေျပာင္လက္ေစေသာ အရာမွာ အျခားမဟုတ္။ အေတြ႕အႀကံဳပဲ ျဖစ္တယ္။

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေလေလ ဘဝအတြက္ တန္ဖိုးရွိေလေလပဲ ျဖစ္သည္။ အေတြ႕အႀကံဳသည္ အသိတရားမ်ားကို ရရွိေစ၏။ ထိုအသိတရားမ်ား သည္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက္ အစြမ္းသတၲိမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဤ၌ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ အလို႔ငွာ တစ္သီးတစ္သန္႔ ႀကိဳးပမ္းေနစရာ မလိုပါ ေခ်။ မိမိရည္ရြယ္ထားသည့္အလုပ္၊ မိမိတာဝန္ယူ ထားရသည့္အလုပ္တို႔အား မဆုတ္မနစ္ဘဲ အာ႐ံုႏွစ္ ဝင္စားကာ ေျပလည္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္လွ်င္ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ အလိုလို ရရွိလာမွာပဲျဖစ္  သည္။ ထိုအေတြ႕အႀကံဳတို႔ကို သွိမွီးလ်က္ သူ႕ေန ရာႏွင့္သူ အထားအသိုမွန္ကန္စြာ အသံုးခ်သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာမွာေသခ်ာသည္။

ေအာင္ျမင္ရယူလိုသူအတြက္ မိမိတို႔လုပ္ ေဆာင္ေနေသာ အလုပ္အေပၚတြင္ ဝါယမစိုက္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ အလုပ္လုပ္ေနရင္းမွ မထင္မွတ္ဘဲ ဝင္ေရာက္လာတတ္ေသာ အခက္အခဲ၊ အဆီးအတား မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပႆနာေပၚ ေပါက္လွ်င္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းတတ္ဖို႔ အေရး ႀကီးပါသည္။ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း လမ္း ေကာင္း၊ အခြင့္ေကာင္းကို ရွာတတ္ရပါမည္။ စိတ္ ဓာတ္ယိမ္းယိုင္က်ဆင္းျခင္းမရွိဘဲ မိမိလုပ္ႏိုင္သမွ် ကို အစြမ္းကုန္ ေကာင္းႏိုင္သမွ် ေကာင္းေအာင္လုပ္ရ ပါမည္။ ထိုမွ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေတြ ရရွိလာပါ လိမ့္မည္။

ပတ္ဝန္းက်င္၌ မိမိထက္ေရွ႕သို႔ ေရာက္ေန သူေတြကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖို႔ အေၾကာင္းမဲ့ေရွ႕သို႔ ေရာက္လာၾကျခင္း မဟုတ္။ မိမိကဲ့သို႔ပင္ေအာက္ေျခမွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရ သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ゞင္းတို႔၏ ဘဝအစသည္ လည္း အခက္အခဲ၊ အဆီးအတားမ်ား ရွိၾကပါလိမ့္ မည္။ သို႔ပါေသာ္ျငား မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလံု႔လတို႔ျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ရွိရာသို႔ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္း မ်ားကို အေျခခံလ်က္ စိုက္လိုက္မတ္တပ္ ေလွ်ာက္ လွမ္းသြားၾကျခင္းျဖင့္သာ မူလအေနအထားမွ ခြဲထြက္ ကာ ေရွ႕သို႔ေရာက္သြားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ တို႔အေနျဖင့္ ေလာကဓံ႐ိုက္ခတ္မႈျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ အခက္အခဲအေပါင္းအား ဒူးမေထာက္၊ လက္ မေျမႇာက္သည့္ကာလပတ္လံုး က်႐ံႈးျခင္းလကၡဏာ  သည့ အနားသို႔ပင္ ေဝ့ဝဲမလာႏိုင္ေပ။ ထာဝစဥ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ ရလဒ္ေကာင္းကို ေပၚထြန္း လာစၿမဲျဖစ္သည္။ ထိုအခါ မိမိထက္ေရွ႕ေရာက္ေန ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကို အမီလိုက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ေလာက၌ ပ်င္းရိေသာသူေတြကို ဒုနဲ႔ေဒးဆို သလို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔ေရွ႕ သို႔ေရာက္လာေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္မဝံ့ဘဲ ေရွာင္ေကြ႕သြားတတ္ၾကသည္။ သည့္ အတြက္ ေအာင္ျမင္ထြန္းေပါက္မႈမရွိဘဲ အုတ္အေရာ ေရာ ေက်ာက္အေရာေရာသာ ျဖစ္သြားတတ္ၾက သည္။ စင္စစ္ အလုပ္ဟူသည္ လူတစ္ေယာက္၌ ပ်င္းရိျခင္းဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအပိခံရၿပီဆိုပါက ဘဝ၌ေတြ႕ ႀကံဳရေလ့ရွိသည့္ အခက္အခဲျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးဟူ သည့္ အဆီးအတားတို႔အား ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းႏိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။ မေကာင္းေသာ စ႐ိုက္ဆိုး၊ အက်င့္ ဆိုးတို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ပ်င္းရိျခင္းကို မလြဲမေသြ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ ပ်င္းရိျခင္းေၾကာင့္ ဘဝအတြက္ အေထာက္အကူေကာင္းျဖစ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရေပ သည္။

သည္ေတာ့ ႐ိုးစင္းလွသည့္ အလုပ္ဟူသမွ် ဂုဏ္ရွိစြဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ျပဳလ်က္ အလုပ္ကို ခ်စ္ဖို႔လိုေပသည္။ အလုပ္ကိုခ်စ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဘဝ၌ေနာင္တရစရာေတြျဖစ္မလာႏိုင္။ ႐ုပ္ ခႏၶာက အလုပ္ေပၚ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕လာၿပီဆိုလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ယိမ္းယိုင္သြားေစပါလိမ့္မည္။ စိတ္ဓာတ္ယိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ ဘဝအတြက္ အေပါင္း လကၡဏာေတြ ဆိတ္သုဥ္းသြားပါလိမ့္မည္။ အေတြ႕ အႀကံဳေကာင္းေတြ ေရွာင္ကြင္းသြားပါလိမ့္မည္။ မည္ သည့္အလုပ္ကိုမွ် စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ ရင္းစားျပန္မရႏိုင္ေသာ အခ်ိန္တို႔အား အလဟႆျဖဳန္းတီးပစ္ျခင္းေလာက္ ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိပါေခ်။

သို႔ျဖစ္၍အလုပ္ကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္အတူ ရရွိလာ မည့္အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းတို႔ကို ေထြးေပြ႕ဖို႔လိုအပ္ေပ သည္။

 

နႏၵာမိုးၾကယ္