ဆင္ျခင္စရာေလးေတြ

အိမ္ရွင္မတို႔မည္သည္ မိမိတို႔အိမ္ကို က်က္ သေရ မဂၤလာရွိေစဖို႔ရာအတြက္ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွား ရသည့္ အရွင္သခင္ျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္သည္။ သီရိေဂ ဟာျဖစ္ဖို႔ရာအတြက္ ျပဳျပင္စရာေတြ ျပဳျပင္ရမည္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိလွ်င္ ျဖည့္စြက္ရမည္။ ထိန္းသိမ္း သင့္သည့္ ေရွးထံုးကို ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားသည္ ဘာမွ်အေလးထားစရာ မလိုဟုမွတ္ယူၿပီး ဥေပကၡာျပဳလိုက္ပါက ေနာက္ဆံုး ဆီးမႏိုင္၊ ကားမရအေျခသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခု သာယာဖို႔ဟူသည္ လြယ္လြယ္ ကေလးေတာ့ မဟုတ္။ အိမ္ဝန္းက်င္၊ အိမ္အေနအ ထားတို႔သည္ တည့္မတ္ရသလို မွီတင္းေနထိုင္သူ တို႔၏ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ထိန္းတတ္ဖို႔လိုေပသည္။ သည္ေတာ့ ဘာေတြကို ဆင္ျခင္ရမည္နည္း။

 

၁။ ထမင္းကို မတ္တပ္ရပ္၍ မစားပါႏွင့္။

၂။ လမ္းေလွ်ာက္၍ ထမင္းမစားပါႏွင့္။

၃။ ဆန္အိုးထဲ၌ ဆန္မျပတ္ပါေစႏွင့္။

၄။ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ ေရအိမ္အတြင္းဘုရား၊ ရဟႏၱာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ပံုေတာ္မ်ား ယူ မသြားပါႏွင့္။

၅။ အိမ္သာႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္း တြဲ၍ေနပါက  အိမ္သာဘက္က ေရႏွင့္ မ်က္ႏွာမသစ္ပါႏွင့္။

၆။ မီးဖိုေခ်ာင္၌ သန္းရွာျခင္း၊ သန္းတုတ္ ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၇။ မီးဖိုေခ်ာင္၌ ေျခသည္း၊ လက္သည္း မလွီးပါႏွင့္။

၈။ ပန္းကန္အေသးေပၚ အႀကီးကို ဆင့္မ တင္ပါႏွင့္။

၉။ မီးဖိုေခ်ာင္၌ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္မစြန္႔ပါ ႏွင့္။

၁၀။ ဆီအိုး၊ ဆန္အိုး၊ ဆားအိုးမ်ားကို ဖြင့္ မထားပါႏွင့္။ ဆားအိုး၊ ဖြဲအိုး၊ ျပာအိုးမ်ားကို ထပ္၍ မထားပါႏွင့္။

၁၁။ အိပ္ရာေနရာ ေခါင္းျပဳရာအရပ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္ျဖစ္ရမည္။

၁၂။ ေခါင္းျပဳသည့္ေနရာအထက္တြင္ ဘုန္း ကံနိမ့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား တင္မထားရပါ။

၁၃။ အိပ္ခန္းထဲ၌ ဘုရား၊ ရဟႏၱာပံုေတာ္ မ်ား မထားေကာင္းပါ။

၁၄။ မိမိထက္ငယ္ေသာသူကို အိမ္ဦးခန္းမွာ မအိပ္ေစသင့္ပါ။

၁၅။ ထမင္းဝိုင္း၌ မေကာင္းေသာ စကား မ်ားကို မေျပာပါႏွင့္။

၁၆။ ဘုရားလွဴေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ သည့္အခါ သန္႔သည့္ေနရာတြင္ စြန္႔ပစ္ပါ။

၁၇။ ဘုရားစင္ႏွင့္ ျခင္ေထာင္ႀကိဳးကို မသြယ္တန္းေကာင္းပါ။

၁၈။ ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ လင္စံုမယားဖက္ မအိပ္ေကာင္းပါ။

၁၉။ ပန္းအိုးႏႈတ္ခမ္းပဲ့မ်ား မထားေကာင္း ပါ။

၂၀။ ဘုရားစင္၌ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းမ်ား မထားရ။

၂၁။ ညႇိဳးႏြမ္းေသာ ပန္းမ်ား ဘုရားကပ္လွဴ ျခင္းမျပဳရပါ။

၂၂။ ဖေယာင္းတိုင္အတို၊ အေမႊးတိုင္အတို မ်ားႏွင့္ မီးမပူေဇာ္ေကာင္းပါ။

၂၃။ ဘုရားခန္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္၊ ဘုရားစင္ တို႔ကို သန္႔ရွင္းေပးပါ။

၂၄။ ဘုရားစင္၌ ေလာကီပစၥည္းမ်ား မတင္ ရ။

၂၅။ ဘုရားစင္၌ ႏြမ္းေသာပန္းႏွင့္ ဆူးပါ ေသာအပင္မ်ား မထားသင့္ပါ။

၂၆။ တံျမက္စည္းကို ေျပာင္းျပန္ေထာင္၍ မထားေကာင္းပါ။

၂၇။ အိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ထားပါ။

၂၈။ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္း အမိႈက္ပံုမ်ား ရွိမေနေစပါႏွင့္။

၂၉။ ပစၥည္းအစုတ္အျပတ္၊ အကြဲအၿပဲမ်ား ကို ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

၃၀။ အိမ္ဦးခန္း၌ ထဘီမလွမ္းေကာင္းပါ။

၃၁။ အိမ္ေရွ႕၌ မီးဖိုမထားေကာင္းပါ။

၃၂။ အိုးေမွာက္၊ ခြက္ေမွာက္ မထားေကာင္း ပါ။

၃၃။ အိမ္ဥပစာႏွင့္ အိမ္ေလွကားကို သန္႔ရွင္း ေနပါေစ။

၃၄။ ျပတင္းေပါက္မွန္ကြဲမ်ား မထားသင့္ပါ။

၃၅။ တံခါးမႀကီး၏ တံခါးခ်က္ မပ်က္ပါေစ ႏွင့္။ ပ်က္လွ်င္ ျပင္ပါ။

၃၆။ ဖိနပ္မ်ား တစ္ဖက္ေပၚတစ္ဖက္ ထပ္ မေနပါေစႏွင့္။

၃၇။ ဖိနပ္မ်ား ေမွာက္မေနပါေစႏွင့္။

၃၈။ လူႀကီး၊ မိဘ၊ ခင္ပြန္းမ်ား၏ ဖိနပ္ေပၚ တြင္ ကေလးဖိနပ္ေတြ အတင္မခံပါႏွင့္။

၃၉။ ေနအိမ္ဧည့္ခန္းကို လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း  ရွိပါေစ။ မဂၤလာရွိေအာင္ ထားပါ။

၄၀။ အျမင္မေတာ္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ကိုး ယို႔ကားရား႐ုပ္ပံု၊ ပိုစတာမ်ား၊ က်က္သေရကင္းမဲ့ ေသာ ပံုမ်ား၊ ထိတ္လန္႔ေသြးပ်က္ဖြယ္ကားခ်ပ္မ်ား လံုးဝမခ်ိတ္ပါႏွင့္။ မကပ္ပါႏွင့္။

၄၁။ ကိုယ္၊ လက္၊ ဦးေခါင္း တျခားစီ ျဖစ္ ေနေသာ အဂၤါမစံုသည့္ ႐ုပ္တုမ်ား မထားပါႏွင့္။

၄၂။ ဖမ္းေလွာင္ထားေသာ သတၲဝါမ်ားကို မထားရ။

၄၃။ အိမ္ထဲ၌ ႀကိဳးတန္းမ်ား ႐ႈပ္ရွက္ခတ္ မေနပါေစႏွင့္။

၄၄။ အေျခမခိုင္၊ ယိမ္းယိုင္ေသာအိမ္၌ မေနေကာင္းပါ။

၄၅။ လူႀကီးမိဘတို႔၏အဝတ္မ်ားကို အိမ္ ေနာက္ေဖး၌ မလွမ္းပါႏွင့္။

၄၆။ ျမင့္ေသာေနရာ၌ ပုဆိုး၊ ထဘီတို႔ကို မလွန္းပါႏွင့္။

၄၇။ အိမ္အတြင္းခန္း၌ ထဘီမလွန္းပါႏွင့္။

၄၈။ နံနက္မိုးေသာက္အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္၌ ဆူညံဆူညံ ကက္ဆက္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ဆူညံ ေပါက္ကြဲသီခ်င္းမ်ား၊ အလြမ္းအေဆြးသီခ်င္းမ်ားကို မဖြင့္ပါႏွင့္။ မဂၤလာရွိေသာ ေတးမ်ား၊ တရားဓမၼ တိပ္ေခြမ်ားသာ ဖြင့္သင့္ပါသည္။

၄၉။ သြားတိုက္ၿပီးမွ အိပ္ရာဝင္ပါ။

၅၀။ ေျခေဆးၿပီးမွ အိပ္ရာဝင္ပါ။

အစရွိေသာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ  အခ်က္၅၀ကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း သတိထားလ်က္ ျပဳမူသင့္သည္ကို ျပဳမူ၊ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ကို ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ သာ ယာေသာ သီရိေဂဟာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု အႀကံျပဳ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

သုေတသီၿငိမ္း

 

Unicode Version

ဆင်ခြင်စရာလေးတွေ
** သုတေသီငြိမ်း **

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

အိမ်ရှင်မတို့မည်သည် မိမိတို့အိမ်ကို ကျက် သရေ မင်္ဂလာရှိစေဖို့ရာအတွက် ဦးဆောင် လှုပ်ရှား ရသည့် အရှင်သခင်ဖြစ်လိမ့်မည် ထင်သည်။ သီရိဂေ ဟာဖြစ်ဖို့ရာအတွက် ပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ရမည်။ လိုအပ်ချက်တွေရှိလျှင် ဖြည့်စွက်ရမည်။ ထိန်းသိမ်း သင့်သည့် ရှေးထုံးကို ထိန်းသိမ်းရပေမည်။ အချို့ အချို့သော ကိစ္စများသည် ဘာမျှအလေးထားစရာ မလိုဟုမှတ်ယူပြီး ဥပေက္ခာပြုလိုက်ပါက နောက်ဆုံး ဆီးမနိုင်၊ ကားမရအခြေသို့ ရောက်သွားနိုင်သည်။ အိမ်ထောင်တစ်ခု သာယာဖို့ဟူသည် လွယ်လွယ် ကလေးတော့ မဟုတ်။ အိမ်ဝန်းကျင်၊ အိမ်အနေအ ထားတို့သည် တည့်မတ်ရသလို မှီတင်းနေထိုင်သူ တို့၏ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းတတ်ဖို့လိုပေသည်။ သည်တော့ ဘာတွေကို ဆင်ခြင်ရမည်နည်း။

၁။ ထမင်းကို မတ်တပ်ရပ်၍ မစားပါနှင့်။
၂။ လမ်းလျှောက်၍ ထမင်းမစားပါနှင့်။
၃။ ဆန်အိုးထဲ၌ ဆန်မပြတ်ပါစေနှင့်။
၄။ ရေချိုးခန်းနှင့် ရေအိမ်အတွင်းဘုရား၊ ရဟန္တာနှင့်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ၊ ပုံတော်များ ယူ မသွားပါနှင့်။
၅။ အိမ်သာနှင့် ရေချိုးခန်း တွဲ၍နေပါက အိမ်သာဘက်က ရေနှင့် မျက်နှာမသစ်ပါနှင့်။
၆။ မီးဖိုချောင်၌ သန်းရှာခြင်း၊ သန်းတုတ် ခြင်း မပြုပါနှင့်။
၇။ မီးဖိုချောင်၌ ခြေသည်း၊ လက်သည်း မလှီးပါနှင့်။
၈။ ပန်းကန်အသေးပေါ် အကြီးကို ဆင့်မ တင်ပါနှင့်။
၉။ မီးဖိုချောင်၌ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွန့်ပါ နှင့်။
၁၀။ ဆီအိုး၊ ဆန်အိုး၊ ဆားအိုးများကို ဖွင့် မထားပါနှင့်။ ဆားအိုး၊ ဖွဲအိုး၊ ပြာအိုးများကို ထပ်၍ မထားပါနှင့်။
၁၁။ အိပ်ရာနေရာ ခေါင်းပြုရာအရပ်သည် မြင့်မြတ်သော အရပ်ဖြစ်ရမည်။
၁၂။ ခေါင်းပြုသည့်နေရာအထက်တွင် ဘုန်း ကံနိမ့်စေသော ပစ္စည်းများ တင်မထားရပါ။
၁၃။ အိပ်ခန်းထဲ၌ ဘုရား၊ ရဟန္တာပုံတော် များ မထားကောင်းပါ။
၁၄။ မိမိထက်ငယ်သောသူကို အိမ်ဦးခန်းမှာ မအိပ်စေသင့်ပါ။
၁၅။ ထမင်းဝိုင်း၌ မကောင်းသော စကား များကို မပြောပါနှင့်။
၁၆။ ဘုရားလှူသော ပစ္စည်းများကို စွန့် သည့်အခါ သန့်သည့်နေရာတွင် စွန့်ပစ်ပါ။
၁၇။ ဘုရားစင်နှင့် ခြင်ထောင်ကြိုးကို မသွယ်တန်းကောင်းပါ။
၁၈။ ဘုရားစင်ရှေ့တွင် လင်စုံမယားဖက် မအိပ်ကောင်းပါ။
၁၉။ ပန်းအိုးနှုတ်ခမ်းပဲ့များ မထားကောင်း ပါ။
၂၀။ ဘုရားစင်၌ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာနှင့် မပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများ မထားရ။
၂၁။ ညှိုးနွမ်းသော ပန်းများ ဘုရားကပ်လှူ ခြင်းမပြုရပါ။
၂၂။ ဖယောင်းတိုင်အတို၊ အမွှေးတိုင်အတို များနှင့် မီးမပူဇော်ကောင်းပါ။
၂၃။ ဘုရားခန်း၊ ကျောင်းဆောင်၊ ဘုရားစင် တို့ကို သန့်ရှင်းပေးပါ။
၂၄။ ဘုရားစင်၌ လောကီပစ္စည်းများ မတင် ရ။
၂၅။ ဘုရားစင်၌ နွမ်းသောပန်းနှင့် ဆူးပါ သောအပင်များ မထားသင့်ပါ။
၂၆။ တံမြက်စည်းကို ပြောင်းပြန်ထောင်၍ မထားကောင်းပါ။
၂၇။ အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာကို သန့်ရှင်းအောင် ထားပါ။
၂၈။ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း အမှိုက်ပုံများ ရှိမနေစေပါနှင့်။
၂၉။ ပစ္စည်းအစုတ်အပြတ်၊ အကွဲအပြဲများ ကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
၃၀။ အိမ်ဦးခန်း၌ ထဘီမလှမ်းကောင်းပါ။
၃၁။ အိမ်ရှေ့၌ မီးဖိုမထားကောင်းပါ။
၃၂။ အိုးမှောက်၊ ခွက်မှောက် မထားကောင်း ပါ။
၃၃။ အိမ်ဥပစာနှင့် အိမ်လှေကားကို သန့်ရှင်း နေပါစေ။
၃၄။ ပြတင်းပေါက်မှန်ကွဲများ မထားသင့်ပါ။
၃၅။ တံခါးမကြီး၏ တံခါးချက် မပျက်ပါစေ နှင့်။ ပျက်လျှင် ပြင်ပါ။
၃၆။ ဖိနပ်များ တစ်ဖက်ပေါ်တစ်ဖက် ထပ် မနေပါစေနှင့်။
၃၇။ ဖိနပ်များ မှောက်မနေပါစေနှင့်။
၃၈။ လူကြီး၊ မိဘ၊ ခင်ပွန်းများ၏ ဖိနပ်ပေါ် တွင် ကလေးဖိနပ်တွေ အတင်မခံပါနှင့်။
၃၉။ နေအိမ်ဧည့်ခန်းကို လင်းလင်းချင်းချင်း ရှိပါစေ။ မင်္ဂလာရှိအောင် ထားပါ။
၄၀။ အမြင်မတော်သည့် ဓာတ်ပုံများ၊ ကိုး ယို့ကားရားရုပ်ပုံ၊ ပိုစတာများ၊ ကျက်သရေကင်းမဲ့ သော ပုံများ၊ ထိတ်လန့်သွေးပျက်ဖွယ်ကားချပ်များ လုံးဝမချိတ်ပါနှင့်။ မကပ်ပါနှင့်။
၄၁။ ကိုယ်၊ လက်၊ ဦးခေါင်း တခြားစီ ဖြစ် နေသော အင်္ဂါမစုံသည့် ရုပ်တုများ မထားပါနှင့်။
၄၂။ ဖမ်းလှောင်ထားသော သတ္တဝါများကို မထားရ။
၄၃။ အိမ်ထဲ၌ ကြိုးတန်းများ ရှုပ်ရှက်ခတ် မနေပါစေနှင့်။
၄၄။ အခြေမခိုင်၊ ယိမ်းယိုင်သောအိမ်၌ မနေကောင်းပါ။
၄၅။ လူကြီးမိဘတို့၏အဝတ်များကို အိမ် နောက်ဖေး၌ မလှမ်းပါနှင့်။
၄၆။ မြင့်သောနေရာ၌ ပုဆိုး၊ ထဘီတို့ကို မလှန်းပါနှင့်။
၄၇။ အိမ်အတွင်းခန်း၌ ထဘီမလှန်းပါနှင့်။
၄၈။ နံနက်မိုးသောက်အရုဏ်တက်ချိန်၌ ဆူညံဆူညံ ကက်ဆက်ဇာတ်လမ်းများ၊ ဆူညံ ပေါက်ကွဲသီချင်းများ၊ အလွမ်းအဆွေးသီချင်းများကို မဖွင့်ပါနှင့်။ မင်္ဂလာရှိသော တေးများ၊ တရားဓမ္မ တိပ်ခွေများသာ ဖွင့်သင့်ပါသည်။
၄၉။ သွားတိုက်ပြီးမှ အိပ်ရာဝင်ပါ။
၅၀။ ခြေဆေးပြီးမှ အိပ်ရာဝင်ပါ။
အစရှိသော ဆင်ခြင်ဖွယ်ရာ အချက်၅၀ကို အကြမ်းဖျဉ်း သတိထားလျက် ပြုမူသင့်သည်ကို ပြုမူ၊ ရှောင်ရှားသင့်သည်ကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် သာ ယာသော သီရိဂေဟာ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု အကြံပြု တင်ပြလိုက်ရပါသည်။

သုတေသီငြိမ်း