ကိုးနဝင်း

ဒီနှစ်ဝါတွင်း သုံးလမှာ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်ပြီး ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ

ဒီနှစ်ဝါတွင်း သုံးလမှာ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်ပြီး ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့…

ဝါတွင်း (၃)လ ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်ရတဲ့ အဓိဌာန် ပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ။ ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ထိ ဖြစ်ပါတယ်။

သက်သတ်လွတ်လွတ်လည်း စားစရာမလိုပါဘူး။ နေ့တိုင်း မှန်မှန်စိပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်။

စိပ်ရမယ့် နေ့ရက်များ

  • အရဟံ – ၁ ပတ်
  • သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ – ၁ ပတ်
  • ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော – ၁ ပတ်
  • သုဂတော – ၁ ပတ်
  • လောကဝိဒူ – ၁ ပတ်
  • အနတ္တရောပုရိသမ္မသာထိ – ၁ ပတ်
  • သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ – ၁ ပတ်
  • ဗုဒ္ဓေါ – ၁ ပတ်
  • ဘဂဝါ – ၁ ပတ်

၂၇ . ၆ . ၂၀၁၈ . မှ ၅ . ၇ . ၂၀၁၈ အထိ

အရဟံ သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၆ . ၇ . ၂၀၁၈ မှ ၁၄ . ၇ . ၂၀၁၈ အထိ

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၁၅ . ၇ . ၂၀၁၈ မှ ၂၃ . ၇ . ၂၀၁၈ အထိ

ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၂၄ . ၇ . ၂၀၁၈ မှ ၁ . ၈ . ၂၀၁၈ အထိ

သုဂတော သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၂. ၈ . ၂၀၁၈ မှ ၁၀ . ၈ . ၂၀၁၈ အထိ

လောကဝိဒူ သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၁. ၈ . ၂၀၁၈ မှ ၁၉ . ၈ . ၂၀၁၈ အထိ

အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာထိ သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၂၀ . ၈ . ၂၀၁၈ မှ ၂၈ . ၈ . ၂၀၁၈ အထိ

သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၂၉ . ၈ . ၂၀၁၈ မှ ၆ . ၉ . ၂၀၁၈ အထိ

ဗုဒ္ဓေါ သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၇. ၉ . ၂၀၁၈ မှ ၁၅ . ၉ . ၂၀၁၈ အထိ

ဘဂဝါ သိဒ္ဓိ (၉)ပါတ်

၁၆ . ၉ . ၂၀၁၈ မှ ၂၃ . ၉ . ၂၀၁၈ အထိ