ေအာင္ျမင္မႈေတြ ေဝစည္ျမိဳင္ သရဏဂံု ဖေယာင္းတိုင္

သရဏဂံုဟူသည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ တည္းဟူေသာ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အထူးေအာက္ေမ့သတိရကာ

ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သရဏဂံုသံုးပါးကို စြဲျမဲယံုျကည္ စြာ ေဆာက္တည္ျပီးသူတစ္ေယာက္အဖို့ လားရာ ဂတိမွန္သမွ်မွာ အထက္ဘဝဂ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ထို့ ေျကာင့္လည္း ဗုဒၶဘာသာနြယ္ဝင္ ကလ်ာဏသူ ေတာ္စင္မ်ားအဖို့ သရဏဂံုသံုးပါးကို ယံုျကည္စြာ ေဆာက္တည္ျကေလသည္။

အထြတ္အျမတ္ျဖစ္ေသာ ဘာသာတရားကို ေလးစားယံုျကည္ကိုင္းရွိုင္းျခင္းအားျဖင့္ ေလာကုတၱ ရာအက်ိုး သက္သက္သာမက ေလာကီေကာင္းက်ိုး ကိုပါ ခံစားရရွိနိုင္ပါသည္။

ဤ၌ မိမိျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ေအာင္ျမင္ျပီး ေျမာက္ေစခ်င္ေသာ စိတ္ဆနၵ၊ အဓိ႒ဌာန္၊ အလုပ္ အကိုင္၊ အျကံအစည္မ်ား ျပည့္ဝဖို့အတြက္ ကုသိုလ္ ေရးနွင့္ ဆက္နြယ္ေသာ ယျတာေလးတစ္ခုကို တင္ ျပခ်င္ပါသည္။ ထိုယျတာမွာ သရဏဂံုဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းညွိျခင္းယျတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဓိ႒ဌာန္ျပဳလုပ္ ေတာ့မည္ဆိုပါက ဖေယာင္းတိုင္အျဖဴ သံုးတိုင္ကို ယူျပီး ဖေယာင္းသားေပၚ၌ မီးစမွ ေအာက္ေျခသို့ တစ္တိုင္က်စီ

“ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ၊ ေနာက္ ဒုတိယတိုင္၌ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ၊ ေနာက္ဆံုး တတိယတိုင္ ၌ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ” ဟူ၍ ကညစ္သံခြ်န္ျဖင့္ ေရးပါ။

 

ေမြးေန့နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္၌ ေရးမိုးခ်ိုးသန့္ စင္ကာ အဝတ္အစားသစ္မ်ား ဝတ္ဆင္ျပီး သရဏဂံု ဖေယာင္းတိုင္ သံုးတိုင္အား ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ ၌ စီ၍ ထြန္းညွိပါ။

ထို့ေနာက္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ပုတီးစိပ္ပါ။

မီးလံုးဝ ျငိမ္းသြားျပီဆိုပါက မိမိအာရံုထဲ၌ အေတာင့္တဆံုး၊ အျဖစ္ေစခ်င္ဆံုးေသာ ဆုတစ္ ဆုကို လွိုက္လွိုက္လွဲလွဲ ဆုေတာင္းပါ။

အဆိုပါ အဓိ႒ဌာန္(၉)ရက္တိတိ မပ်က္မကြက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ထူးျခားလာပါလိမ့္မည္။

ထူးျခားမႈမရွိပါက စရဏ အားမ်ား လိုေန၍ ျဖစ္ပါမည္။

သည့္အတြက္ (၁၈) ရက္၊ မထူးျခားပါက (၂၇)ရက္တိတိ လုပ္ေဆာင္ပါ။

နဝင္းအစီအရင္မ်ားနွင့္ ႏြယ္ေနသျဖင့္ အံ့ျသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ထူးျခားမႈမ်ားနွင့္ ျကံုေတြ့ လာရပါလိမ့္မည္။

 

ဘုန္းလက္်ာေအာင္