ဆယ္မိနစ္ ဖုန္းေရႊ

အိမ္သာနဲ႔ကပ္လ်က္ နံရံနားမွာ စားပြဲခံု မထားနဲ႔

အိမ္သာနဲ႔ ကပ္လ်က္နံရံနားမွာ စားပြဲရွိရင္   ေနရာေျပာင္းပါ။ ဒီလိုမလုပ္ရင္ ရွာသမွ်ေငြ ကုန္ တတ္တယ္။

 

ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ပံု အိမ္သာနံရံမွာ ခ်ိတ္ပါ

အိမ္သာထဲေရာက္ေနတဲ့စိတ္ကို လႊဲေျပာင္း   ေပးတာပဲ။ အိမ္သာဆြဲခ်လို႔ က်လာတဲ့ ေရေတြထဲ  ခ်ီဓာတ္ မပါသြားေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းပါ။

 

မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ခ်ိတ္ပါ

အထူးသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဝင္တန္႔ ေနရင္ သံုးရပါမယ္။ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ပစၥည္းက ခ်ီ ဓာတ္ကို ေမႊလိုက္ၿပီး ဥစၥာပစၥည္းတိုးဖို႔ လုပ္ေပးပါ လိမ့္မယ္။

 

သစ္သား ေလသာဆည္းလည္းကို ႐ံုးျပတင္း ေပါက္မွာ ခ်ိတ္

အထက္မွာေဖာ္ျပသလိုပဲ ေလသာဆည္း လည္းရဲ႕ လႈပ္ရွား ေနတဲ့ဓာတ္က ၿငိမ္ ေနတဲ့ ခ်ီဓာတ္ကို လႈပ္ ခတ္ေပးၿပီး ရေပါက္ရလမ္း နဲ႔ ေငြေၾကးေတြ ဝင္လာေစ လိမ့္မယ္။ သစ္သားက ႀကီး ထြားျခင္းရဲ႕ သေကၤတပါ။

 

ေရပန္း၊ ေရတံခြန္တစ္ခု ႐ံုးခန္း(သို႔) အလုပ္ခြင္မွာ ထားေပးပါ

စီးဆင္းေနတဲ့ေရက လုပ္ငန္းခြင္က စိတ္ဖိစီး  တင္းက်ပ္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိမ့္မယ္။ ေရတံခြန္ မွာရွိတဲ့ ေက်ာက္တံုးေတြက မိမိရဲ႕ ေငြေၾကးေတြ ခိုင္ခံ့တည္တံ့ေစမယ္။

 

မီးဖိုေခ်ာင္မွာ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္စတဲ့ ဓာတ္ပံု  ပန္းခ်ီေတြထားပါ

အပင္ေတြက ႀကီးထြားမႈရဲ႕ သေကၤတပဲ။ ဒါေတြပါတဲ့ပံုေတြကို မီးဖိုေခ်ာင္မွာထားရင္ စီးပြားေရး   တိုးတက္ႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ဒီပံုေတြ  ကို ေရႊေဘာင္ေငြေဘာင္နဲ႔ထားပါ။

 

အေဝးျမင္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းပံုကို ထမင္းစားခန္းမွာ ခ်ိတ္ပါ

ျပတင္းေပါက္မရွိတဲ့ ထမင္းစားခန္း ဒါမွ မဟုတ္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ထမင္းစားခန္းမွာ ဒါမ်ိဳး လုပ္ရတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာနဲ႔ စီးပြားေရးအခြင့္အ လမ္းေတြ ပိုမို ပြင့္လန္းလာ မယ္။

 

ေထာင့္မွန္စတုဂံပံု မွန္ကို ထမင္းစားခန္းမွာ ခ်ိတ္

ဒါကလည္း က်ဥ္း ေျမာင္းတဲ့ ျပတင္းေပါက္ မရွိ တဲ့ ထမင္းစားခန္းမွာ လုပ္ရ မယ့္အစီအရင္ပဲ။

ေထာင့္မွန္စတုဂံပံု မွန္က ေနရာကို ပိုက်ယ္ေစ တဲ့ ပံုေဆာင္ၿပီး အခန္းကို ခ်ဲ႕လိုက္သလို ျဖစ္သြားမယ္။

မွန္က ေထာင့္မွန္ စတုဂံပံုျဖစ္မွသာ ဒီပံုစံမ်ိဳးက ႀကီးထြားမႈရဲ႕သေကၤ တကို ေဆာင္ႏိုင္မယ္။

 

ဥစၥာဓနကို သေကၤတျပဳႏိုင္တဲ့ အရာဝတၳဳ သံုးမ်ိဳး ကို ႐ံုးခန္းမွာထား

သံုး ဆိုတာက လႈပ္ရွားမႈ၊ တြန္းအားေပးမႈနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ သံုးခုကို ဆိုလိုပါတယ္။ စိတ္ကူး အေတြးေတြကေန လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ တာကို ေျပာတာပါ။ ခ်မ္းသာျြကယ္ဝမႈကို ကိုယ္စား ျပဳတဲ့ ဝတၳဳပစၥည္းသံုးမ်ိဳးကို ေရြးၿပီး ႀတိဂံပံုစံ စီစဥ္ ထားပါ။ ဒါဆိုရင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ ျဖစ္ထြန္းပါမယ္။

 

ဥစၥာဓနကို သေကၤတျပဳႏိုင္တဲ့ ဝတၳဳပစၥည္း ေလးခု ကို ေျမအိုးမွာထည့္ၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္မွာထားပါ

အိတ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ဆိုသလို ရွာရသမွ်  ကုန္ေနရင္ ဒီအစီအရင္ကို သံုးရပါမယ္။ ေလးဂဏန္း   က တည္ၿမဲမႈကို သေကၤတျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစၥည္းေလးမ်ိဳးကို ေလးေထာင့္ပံုစီၿပီး ေျမဓာတ္ျဖစ္ တဲ့ ေျမအိုးမွာ ထည့္ထားတာပါ။

 

အလုပ္ခန္းမွာ တာယု သေကၤတထား

ယီခ်င္းပညာမွာပါတဲ့ တာယု ပံုစံက ခ်မ္းသာ ျြကယ္ဝမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒီသေကၤတကို အလုပ္ခန္းမွာ ခ်ိတ္ထားျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာျြကယ္ဝမႈ ပန္းတိုင္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္မယ္။

 

ဂ်ဴပီတာနကၡတ္ရဲ႕ သေကၤတကို စကၠဴေပၚမွာ ေရးဆြဲၿပီး မၾကာခဏ ျမင္မယ့္ေနရာမွာထားပါ

ေနစနစ္မွာ ဂ်ဴပီတာဟာ အႀကီးဆံုးၿဂိဳဟ္ပဲ။  ဒီၿဂိဳဟ္ဟာ ေပါမ်ားလွ်ံၾကြယ္ျခင္းကို ကိုယ္စားျခင္းတဲ့ နကၡတ္ေပါ့။ ဒီၿဂိဳဟ္ရဲ႕ သေကၤတကို မၾကာခဏျမင္ ရရင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ၊ ကံေကာင္းေစႏိုင္ပါတယ္။

 

ဟိန္းလတ္