ေျပရာ ေျပေၾကာင္း

 

သူ စိတ္ဆိုးေနတယ္။ ေခ်ာ့လို႔မရဘူး။ စိတ္ေကာက္ၿပီး မေခၚမေျပာ လုပ္ေနတယ္။ ဒါေလး မ်ား လြယ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာေရွးေဟာင္းနည္း ေလးတစ္ခု ရွိပါတယ္။ လူတိုင္းသံုးလို႔ရပါတယ္။ စိတ္ဆိုးသူ စိတ္ေျပေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းေလးေပါ့။

 

တနဂၤေႏြသားသမီး

 

စိတ္ဆိုးေနတယ္။ သိတဲ့အတိုင္းပဲတနဂၤေႏြ ေတြက စိတ္ေကာက္လြယ္တယ္ေလ။ သူစိတ္ေျပ ေအာင္လုပ္ဖို႔က လြယ္ပါတယ္။ ရဲယိုျမစ္ကိုရရင္ အဆင္ေျပၿပီ။ ရဲယိုျမစ္ကို လက္ခလယ္ရဲ႕အေပၚဆံုး အဆစ္နဲ႔ လက္တစ္ဆစ္တိုင္းၿပီး ျဖတ္ၿပီးရင္ေဆာင္ ထားၿပီး သူနဲ႔ေတြ႕လိုက္။ ဆက္သြယ္လိုက္ေပါ့။ စိတ္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ ရဲယိုမရရင္ ရြက္လွျမစ္ကို သံုးေပါ့။

 

တနလၤာသားသမီးက

 

ကိုယ့္အေပၚကို စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ေန တယ္ေပါ့။ ပိန္းပန္းျမစ္ေလးရေအာင္ရွာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ လက္ခလယ္နဲ႔ လက္တစ္ဆစ္တိုင္းၿပီးျဖတ္။ လူနဲ႔ ေဆာင္ၿပီး သူနဲ႔ေတြ႕။ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္သြယ္လိုက္ ေပါ့။ ပိန္းပန္းျမစ္ရွာမရရင္ ပဲျမစ္ကိုသံုးလို႔ရတယ္။

 

အဂၤါသားသမီးေတြ

 

ကိုယ့္ကိုစိတ္ခုၿပီး စိတ္ဆိုးေနတယ္။ အဂၤါေန႔ ေမြးတဲ့သူေတြက ဒီလိုခ်ည္းပဲ။ ထစ္ခနဲ သူတို႔ပဲစိတ္ ေကာက္တတ္တာ။ လြယ္ပါတယ္။ သီဟိုဠ္ျမစ္ကို လက္ခလယ္အေပၚဆံုးအဆစ္နဲ႔ လက္တစ္ဆစ္ တိုင္းၿပီး ျဖတ္ေဆာင္ထား၊ ေဆာင္ထားၿပီးရက္ပိုင္း အတြင္း အဂၤါသားသမီးေတြ ကိုယ့္ကိုစိတ္ဆိုးေျပသြား လိမ့္မည္။ သီဟိုဠ္ျမစ္အစား သီးျမစ္ကိုသံုးရင္လည္း ရပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးေတြ

 

စိတ္ဆိုးေနရင္ စိတ္ေျပေအာင္လုပ္ဖို႔ကေတာ့ ဒါန္းျမစ္ကို ရေအာင္ရွာ။ လက္ခလယ္နဲ႔လက္တစ္ ဆစ္ တိုင္းၿပီးျဖတ္၊ ၿပီးေတာ့ေဆာင္ထား။ အဆင္ေျပ သြားပါလိမ့္မယ္။

 

ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းရာဟုမွာ

ေမြးတဲ့သူေတြကိုလည္း ဒီအတိုင္းလုပ္လို႔ရပါ တယ္။ ဒါန္းျမစ္မရရင္ ထန္းျမစ္၊ ေဒါနျမစ္၊ ဓနိျမစ္ ကိုလည္း သံုးလို႔ရပါတယ္။

 

ၾကာသပေတးသားသမီးေတြ

ကိုယ့္ကိုစိတ္ဆိုးေနရင္မေခၚမေျပာလုပ္ေနရင္ ေပါ့။ အုန္းရြက္ကို လက္ခလယ္နဲ႔ လက္တစ္ဆစ္ တိုင္းၿပီးျဖတ္ေဆာင္ထား။ ၾကာသပေတးသားသမီး စိတ္ဆိုးေျပသြားပါလိမ့္မယ္။

 

ေသာၾကာသားသမီး

ကိုယ့္ကို စိတ္ေကာက္ေနတာေျပေစခ်င္ရင္ ကံ့ေကာ္သားကို လက္ခလယ္နဲ႔လက္တစ္ဆစ္တိုင္း ၿပီး ျဖတ္ေဆာင္ထား႐ံုပဲ။ သူစိတ္ေျပၿပီးအဆင္ေျပ သြားပါလိမ့္မယ္။

 

စေနသားသမီး

စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ေနလို႔ကေတာ့ ဆီး(ဇီး) သား လက္ခလယ္နဲ႔ လက္တစ္ဆစ္တိုင္းၿပီးျဖတ္ ေဆာင္ထား။ စိတ္ႀကီးပါတယ္ဆိုတဲ့ စေနသားသမီး ကိုယ္နဲ႔က်ေတာ့ အဆင္ေျပၿပီး စိတ္ကိုမတိုႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

 

ဒီလိုလက္ခလယ္ရဲ႕အေပၚဆံုးလက္တစ္ဆစ္ စာ ျဖတ္တဲ့အခါ မိန္းကေလးကိုဘယ္လက္၊ ေယာက်ာ္း ေလးကို ညာလက္ရဲ႕ လက္ခလယ္အေပၚဆံုး အဆစ္ ကို သံုးဖို႔ေတာ့ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

စကားဆို႐ိုးရွိတယ္။ သူက စိတ္တိုလိုက္တာ လက္တစ္ဆစ္စာပဲရွိတယ္။ ဒီစကားက ဒီအစီအရင္ ေလးကိုအေျချပဳၿပီး ေပၚလာတာေပါ့။

ခ်စ္သူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားသာမက မိတ္ ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြၾကားထဲမွာ တစ္ဦးဦးမ်ား စိတ္ ေကာက္၊ စိတ္ဆိုး၊ အဆင္မေျပၾကရင္ ဒီနည္းေလး သာသံုး အားလံုးအဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။

 

စံ-ဇာဏီဘို