ခႏၲီေစတီ ပုတီးစိပ္နည္း

ေစတီေတာ္သည္ ၁၆ ဆင့္ရွိသည္။

တစ္ဆင့္လ်င္ ၁၀ ပတ္ ၁၆ ဆင့္လ်င္ စုစုေပါင္း ၁၆၀ အပတ္ေပါင္းစိပ္ရပါမည္။

၁၆၀ ပတ္ ျပီးလ်င္ ေစတီတစ္ဆူ တည္ျပီ မည္ပါသည္။

ေစတီအဆူေပါင္း မိမိအသက္နွင့္အမ် သက္ေစ့ စိပ္ၿပီးလွ်င္ ေလာကီ ေလာကုတၲရာ နွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳးကို ေပးသည္ မည္၏။

၄င္းပုတီးစိတ္နည္းကို ပလႅင္ေတာ္ေအာက္ ေျခမွ စၿပီး စိပ္ပါ။

တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဆင့္သာ စိပ္ပါ။

အကယ္၍ မအားလ်င္ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၂ ဆင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း စိတ္ျပိး မအားလ်င္ ရပ္ထားပါ။ ရပါသည္။
ေနာက္မွ ေရာက္ ေသာ ေန ရာ မွျပန္စစိပ္ပါ။

၄င္း ပုတီးစိတ္နည္းသည္ ရတာနာသံုးပါး ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး လကၡဏာသံုးပါး ဥာဏ္ေတာ္စဥ္ သံုးပါး တည္းဟူေသာ သမထ ဝိပႆနာနွစ္ျဖာတို့ကိုေပါင္း၍ ပြားမ်ားစိတ္ ရျခင္းေျကာင့္ အသက ္ရွည္ က်န္းမာျခင္း ေသြးသားစင္ျကယ္ျခင္း စိတ္ထားျဖူစင္ျခင္း စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္ျခင္း အစရွိေသာ အက်ိဳးတရာမ်ားကို ႐ွိေစပါသည္။
ေစတီ ၁၀၈ ဆူ တည္ နိုင္လ်င္ ထြက ္ရပ္ေပါက္မ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု ရတတ္သည္။

ဤနည္းကို သမာဓိတည္ ယံုၾကည္စြာ စိပ္ပါ လက္ေတြ႔အက်ိဳးေပးပါမည္။

 

ေစတီပံု ပါ အခ်က္လက္ မ်ား

၁၆ ပု ဒိအာ အာဒိပု

၁၅ အနတၲ (ရုပ္နာမ္ )

၁၄ ဒုကၡ (ရုပ္နာမ္ )

၁၃ အနိစၥ (ရုပ္နာမ္ )

၁၂ ဘဂဝါ

၁၁ ဗုေဒၶါ

၁၀ သတၳာ ေဒဝ မနုႆနံ

၉ အနုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼ သာရထိ

၈ ေလာကဝိဒူ

၇ သုဂေတာ

၆ ဝိဇၨာ စရဏသမၼေႏၷာ

၅ သမၼာ သမၺဳေဒၶါ

၄ အရဟံ

၃ သံဃံသရဏံ ဂစာၦမိ

၂ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ

၁ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ

 

အထက္ပါအခ်က္ ၁ မွ ၁၆ သည္ ေစတီေတာ္ပံုပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၁ သည္ ေစတီေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္ျဖစ္၍ ၁၆ သည္ စိန္ဖူးေတာ္ကို ကုိယ္စားျပဳပါသည္။

 

ေစတီေတာ္စတည္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္

ေအာက္ေျခ ပလႅင္ေတာ္ ၁ မွ စ၍ စိပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဆင့္သာ စိပ္ပါ။

၁၆ ဆင့္အထိ ရက္ေပါင္း ၁၆ ရက္တြင္ ေစတီတစ္ဆူၿပီးပါသည္။

 

သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႔ ခႏၱီေစတီကို စိတ္ႏွလံုးတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ တည္ႏုိင္ၾကပါေစ