ေဗဒင္အရ ေရွးတုန္းက ဆရာႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းအယူအဆ

ရမည္းသင္းၿမိဳ႕က ဆရာႀကီးဦးသန္းေမာင္ ေရးခဲ့တဲ့ နကၡတ္ေဗဒင္ကိန္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရပါတယ္။ ၁၃၀၉ ခုက ေရးခဲ့တာဆိုေတာ့ ခရစ္ ႏွစ္အားျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေရးခဲ့တာပါ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရတာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဆိုေတာ့ ဒီ ေဆာင္းပါးကို ဆရာႀကီးဟာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ မွာ ေရးသြားခဲ့တာပါ။ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ အခ်ပ္ ပိုမွာ ေရးခဲ့တာပါ။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေဆာင္းပါး ေခါင္း စဥ္က ‘ေဗဒင္အရ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ျပႆနာဒ တဲ့။ နကၡတ္ေဗဒင္ကိန္းအရ ညီညြတ္ေရးကို ဖန္တီး ေပးေနေသာ္လည္း အႀကီးအက်ယ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္ခုကိုမူ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာႏွင့္ အေျဖေပးလို သည္။ ႀကိဳတင္၍ ေဟာခဲ့ၿပီလို႔ အစခ်ီရင္း အခုလို ေရးခဲ့ပါတယ္။
နာမနကၡတ္စက္

၁၃၀၉ ခု ဝါေခါင္လမ်ားအတြင္း ဖဆပလ (ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕) ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ ညီညြတ္ရန္ ဖန္တီးလာလိမ့္မည္ ဟု လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္လခန္႔က ႀကိဳတင္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္ ေဟာေျပာေရးသားခဲ့ေပသည္။ ဝါဆိုလ မတိုင္မီ ကပင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔က ညီညြတ္ေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကသည္။ ဝါေခါင္လဆန္း ၂ ရက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအစရွိေသာ ဖဆပလဝန္ႀကီးမ်ား လုပ္ ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရေသာအခါ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ညီညြတ္ေရးမွာ ပိုမိုနီးကပ္လာေလ သည္။ ညီညြတ္ေရးရရွိမႈကိုလည္း ေစ့စပ္စိုင္းျပင္း ေနေၾကာင္း သိၾကရသျဖင့္ အမ်ားလူထုမွာ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ နကၡတ္ေဗဒင္ ကိန္းအရ ညီညြတ္ေရးကို ဖန္တီးေပးေနေသာ္လည္း အႀကီးအက်ယ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုကိုမူ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာႏွင့္ အေျဖေပးလိုသည္။ တိုက္႐ိုက္အသံထြက္ မွာ ေက(မ္)ျမဴနစ္(စထစ္)ျဖစ္ရာ ျမန္မာစကား ျမန္မာ စာႏွင့္ေရးလွ်င္ ေကာ္ျမဴးနစ္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ျမဴ နစ္ဟု ေရးသင့္ေပသည္။ Communist ကို ကြန္ျမဴ နစ္အစား ေကာ္ျမဴနစ္ဟု ေရးမွသာမွန္မည္။ ကြန္ႏွင့္ ေကာ္ အေရးအသား လြဲမွားေနျခင္းမွာ စာေပ ေလာကတြင္ လူသူေထြေထြအျပစ္ဆိုရန္ မရွိေသာ္ လည္း နကၡတ္ေဗဒင္နယ္တြင္ကား အဓိပၸာယ္က်ယ္ ဝန္းသည့္ျပင္ အက်ိဳးအျပစ္မွာလည္း လံုးဝမတူေခ်။

ဗမာလို သေဘၤာၾကယ္

ေကာ္ျမဴနစ္၏ နာမနကၡတ္မွာ သေရာဒသ ေဇာတိသတၴအာဒိယာမလ အစရွိေသာ ေရွးေဟာင္း သသကၤ႐ိုဋ္နကၡတ္က်မ္းမ်ားအလိုအားျဖင့္ ေျခာက္လံုး ႏွစ္ပါဒ္ ပုဏၰဖုသွ်နကၡတ္ ဒုတိယပါဒ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေလသည္။ ပုနဗၺသု ေခၚ ပုဏၰဖုသွ်၏ အဓိပၸာယ္မွာ အဘိဓာန္ဋီကာတြင္ သတၲဝါတို႔ထံ၌ အစီးအပြား တည္းဟူေသာ မိုးကို အဖန္တလဲလဲ ရြာသြန္းေစျခင္း ပင္ျဖစ္ရာ ထိုနကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေကာ္ျမဴနစ္ ဝါဒသည္ သတၲဝါမ်ားအဖို႔ ေလာကနိဗၺာန္ကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္ေသာ ဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသိသာေလ သည္။ ေပါတၲရသာဒိျဗဟသွ်ႏၱီက်မ္းမ်ားအလို ေျခာက္ လံုး သေဘၤာသဏၭာန္၊ အာကာသသွ်တၲရက်မ္းအလို ငါးလံုး သေဘၤာသဏၭာန္ဟု အသီးသီးေဖာ္ျပခဲ့ၾက သည္ႏွင့္အညီ ゞင္းနကၡတ္ကို ျမန္မာလို သေဘၤာ ၾကယ္ဟု ေခၚစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ သေဘာ

သေဘၤာဟူသည္ ဤမွာဘက္ကမ္းမွ ထိုမွာ ဘက္ကမ္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ ရာ သတၲဝါအမ်ားကို ေလာကနိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ပေဒသာပင္ေခတ္သို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းမည့္ ေကာ္ျမဴနစ္ ဝါဒအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျပန္ေလသည္။ လဃုသဂၤဟက်မ္းအလို ေလးလံုးအိမ္သဏၭာန္ဟု ဆို၏။ ေကာ္ျမဴနစ္နစ္ဝါဒတည္းဟူေသာ ေလာက နိဗၺာန္ ဗိမာန္အိမ္ႀကီးကိုပင္ ညႊန္ျပျပန္ေလသည္။ ကပၸဝဏၰနာက်မ္းအလို သံုးလံုး၊ ဥဗ်ိဳင္းသဏၭာန္ဟု ဆိုေလရာ ေကာ္ျမဴနစ္ဝါဒ၏ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ သေဘာကိုပင္ ညႊန္ျပေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပုဏၰဖုသွ်နကၡတ္သည္သာလွ်င္ ေကာ္ျမဴနစ္ဝါဒအစစ္၏ နကၡတ္ျဖစ္သည္။ ၿပိႆ ရာသီ ေသာၾကာနဝင္းကို စီးသျဖင့္ တကယ့္သုခႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေလာကနိဗၺာန္ကို ျပထားေလသည္။ ゞင္း ေကာ္ျမဴနစ္နကၡတ္ ပုဏၰဖုသွ်သည္ ဖဆပလ နကၡတ္ ျပဳပၸါဒ္ ၁၉ လံုး ၃ ပါဒ္ႏွင့္ နကၡတ္ပါဒ္အားျဖင့္ ၁၃ လံုး ၁ ပါဒ္ အံ့သာလိတၲာအားျဖင့္ ၁၇၆ အံ့သာ ၄၀ လိတၲာ ကြာသျဖင့္ သမသတ္က်ေလသည္။ သမသတ္၏ သေဘာသည္ကား အေပါင္းအေဖာ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သေဘာပင္ျဖစ္၍ ညီညြတ္ေရး အစစ္အမွန္ကို ရႏိုင္ေပသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

႐ုရွ၏ ဝါဒခ်ည္းသာျဖစ္ျခင္း

ဆိုရွယ္လစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒတို႔သည္ ႐ုရွ ၏ ဝါဒခ်ည္းသာျဖစ္၍ ပါတီဝါဒအားျဖင့္ ဆိုရွယ္ လစ္တစ္ခုသာ ပါဝင္ေနေသာ ဖဆပလႏွင့္ သိန္းသန္း ကြန္ျမဴနစ္အလံနီ သခင္စိုးကြန္ျမဴနစ္တို႔ မညီမညြတ္ ျဖစ္ေနၾကျခင္းမွာ တကယ့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္အားျဖင့္ မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆိုးလွေပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ခ်င္း မညီ ညြတ္ျခင္းမွာလည္း ပိုမိုအ႐ုပ္ဆိုးျပန္သည္။ ယင္း သို႔ မညီမညြတ္ျဖစ္ရျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မေဝဖန္လိုေသာ္လည္း နကၡတ္အျမင္ႏွင့္ ကား ေဝဖန္လိုေပသည္။ အထက္က ဆိုခဲ့သည့္အ တိုင္း ေကာ္ျမဴနစ္ဟု ေရးရမည့္အစား ကြန္ျမဴနစ္ ဟု ေရးေနၾကေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါ ဟူသည္ႏွင့္အညီ ကြန္ အကၡရာ၏ နာမနကၡတ္ ဓာတ္ခိုက္မိလ်က္ရွိေနေပ သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အကၡရာ၏ နာမနကၡတ္ကား ၄ လံုး ၃ ပါဒ္၊ မိဂသီနကၡတ္ တတိယပါဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ ရာဇမတၲဏ္က်မ္းတြင္ မိဂသီနကၡတ္ပရိယာယ္ ၁၈ ပါးရွိေၾကာင္း ျပဆိုထားရာ လဗိမာန္ပရိယာယ္ပင္ျဖစ္ သည္။ လကား မ်က္ျမင္အားျဖင့္ ဆန္းတစ္ခါ ဆုတ္ တစ္လွည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းရွိသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာက္ ျပန္ေသာ သေဘာကို ညႊန္ျပေလသည္။ ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး၊ အထဲမွာ တစ္မ်ိဳး အျပင္မွာ တစ္မ်ိဳး လုပ္တတ္သည္မွာ အတိတ္က ထင္ရွားခဲ့ ေလၿပီ။

အသီးတစ္ရာ အညႇာတစ္ခု

အဘိဓာန္ဋီကာတြင္ မိဂသီရသဒၵါမွ ဆင္း သက္လာေသာ မိဂသီမွာ သမင္ဦးေခါင္းသဏၭာန္ ႏွင့္ တူသည္ဟုဆိုရာ သမင္သည္ ဦးခ်ိဳ အားကိုး ခတ္တတ္ေသာ သေဘာရွိရာေကာ္ျခင္း၊ ပုတ္ခတ္ ျခင္း ေဝဖန္ျခင္းကို ဖန္တီးေပးေနေလသည္။ ျဂဟ သွ်ႏၱီလဃုသဂၤဟ ကပၸဝဏၰနာ အာကာသသွ်တၲရ သိဃၤေဗာဓက်မ္းမ်ားတြင္လည္း မိဂသီနကၡတ္မွာ သံုးလံုးသမင္ဦးေခါင္းသဏၭာန္ဟုဆိုသည္။ ေပါတၲ ရသာဒိက်မ္းတြင္ကား သံုးလံုးအုန္းသီးအညႇာသဏၭာန္ ဟုျပဆိုရာ အသီးတစ္ရာ အညႇာတစ္ခုဟူသည္ႏွင့္ အညီ အညႇာေနရာကေန၍ အသီးတစ္ရာတည္းဟူ ေသာ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ လူထုအား ႀကိဳးကိုင္ျခင္း ကို ဖန္တီးေပးေလသည္။ မိဂသီနကၡတ္ကို ျမန္မာ လို လိပ္ေခါင္းဟုေခၚရာ လိပ္ေခါင္း၏ သဘာဝအ တိုင္း အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ ထြက္ခ်ီဝင္ခ်ီလုပ္ ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ဖန္တီးေပးေလသည္။

ကြန္ကိုမျပင္သမွ်

ကြန္ျမဴနစ္၏ နာမနကၡတ္ မိဂသီ၏ သဘာဝ အတိုင္း အတိတ္ကထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေလ ရာ အကၡရာမွားယြင္းေသာ (ကြန္)ကို (ေကာ္)ဟု ျပင္ ဆင္ေရးသားၾကပါက မိဂသီ၏ သဘာဝမွာလံုးဝ ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္ တကယ့္ ေလာကနိဗၺာန္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ ပုဏၰဖုသွ်၏ သဘာဝသို႔ ေရာက္ကာ ဖဆပလႏွင့္ လံုးဝညီညြတ္ပူးေပါင္းမိ ျခင္းကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ (ကြန္)ကို ေရး သားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး နာမနကၡတ္၏ သဘာဝ ကို လြန္ဆန္ႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ ခိုင္ၿမဲတည္တံ့ ေသာ ညီညြတ္ေရးကို ရႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။ ညီညြတ္ေရးကို အထူးလိုလားေသာ ဖဆပလ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး သခင္ႏုသည္ ေကာ္ျမဴနစ္တို႔၏ ေစ့ စပ္ခ်က္ကို ျဖစ္ႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္ လက္ခံမည္ျဖစ္ ေပရာ ကြန္ျမဴနစ္ကို ေကာ္ျမဴနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရး သားျခင္းအားျဖင့္ ညီညြတ္ေရးမွာ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေပလိမ့္ မည္။ (ကြန္)ကို မျပင္သမွ် အဘယ္မွ်ပင္ ညီညြတ္ ေနပါသည္ဟုဆိုသည့္တိုင္ေအာင္ နကၡတ္ေဗဒင္ နည္းအားျဖင့္ ခိုင္ၿမဲေသာ ညီညြတ္ေရးဟု မယူဆ ႏိုင္၍ ျပင္ရန္ မခဲယဥ္းေသာ(ကြန္)ကို ျပင္ယူရန္ ေစတနာႏွင့္ တိုက္တြန္းရေပသတည္းလို႔ ဆရာႀကီး က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေရးကို ေရွ႕႐ႈၿပီး ေရးသားသြားခဲ့ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

ေဆာင္းဝင္းလတ္