လာဘ္ပြင့္ေစေသာ လိေမၼာ္သီး (၉) လံုး

လာဘ္ရႊင္ေငြရႊင္ေစေသာဂမီၻရနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေလသည္။ ယၾတာေခ်႐ံုမွ်ျဖင့္ ေငြမ်ားဝင္လာသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကံတရားေၾကာင့္ ဝင္မည့္ေငြ ထစ္ ေငါ့ေနျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ မရျခင္းမ်ား ရွိေနလွ်င္မူ ယၾတာေခ်ျခင္း ျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ေျပလည္သြားေစႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ေရးသားျပလိုသည္မွာ ေငြကံေကာင္းေစမည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္မွ အလြယ္တကူႏွင့္ အစြမ္းျပေစမည့္ နည္းေလး ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

  • လင္ပန္းတစ္ခ်ပ္တြင္ လိေမၼာ္သီး(၉)လံုးတင္ပါ။
  • အလယ္ပိုင္း မွ လိေမၼာ္သီး(၁)လံုးေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ အစိမ္းေရာင္တစ္တိုင္ကို စိုက္ထြန္း၍ ေငြေၾကးကိစၥ ေအာင္ျမင္လာဘ္ရႊင္ရန္ ဆုေတာင္းပါ။
  • မီးၿငိမ္းသြားၿပီးလွ်င္ လိေမၼာ္သီးမ်ားကို နီးစပ္ရာကေလး မ်ားအား ေဝေကြ်းလိုက္ပါ။
  • ထိုအတိုင္း မနက္တိုင္းမနက္တိုင္း ကိုးရက္ ျပည့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
  • တနလၤာေန႔မနက္ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ စတင္လွဴဒါန္းလွ်င္ ပို၍ေကာင္းပါသည္။

ေစာရဲထူး(လိႈင္)