လျပည့္ေက်ာ္ရက္မွာ ေမြးဖြားေသာ ဇာတာရွင္မ်ား

ကမၻာေပၚမွာ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာနဲ႔ဘယ္ရက္ မွာေမြးဖြားသူေတြက ဘာျဖစ္တတ္တယ္၊ ဘာေတြ ႀကံဳတတ္တယ္ ဆိုၿပီး ေဟာၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာပညာရပ္ေတြမွာလည္း ျမန္မာျပကၡဒိန္အရ ဘယ္လိုရက္ေတြမွာဖြားရင္ ဘယ္ လိုေတြျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတာ ရွိပါေသာ္ေကာဗ်ာ ..။

ဗဟုသုတေလးအျဖစ္ တင္ျပေပးလိုက္ပါ တယ္။ အမ်ားစုက လဆုတ္ရက္လို႔ သံုးတတ္ၾက ေပမယ့္ အဘဆရာႀကီးမင္းသိခၤက ဆုတ္ယုတ္သြား တယ္ဆိုေတာ့ နိမိတ္မေကာင္းဘူး၊ လျပည့္ေက်ာ္ လို႔သံုးတာက နိမိတ္ေကာင္းတယ္လို႔ သင္ၾကားဆံုးမ သြားတဲ့အတြက္ လျပည့္ေက်ာ္လို႔ပဲ သံုးပါ့မယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ႕ႀကိဳးစားမႈထက္ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ကူညီမႈနဲ႔ ခ်မ္းသာတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၂)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ခ်မ္းသာဖို႔၊ ရတနာဥစၥာေပါမ်ားဖို႔ ကံပါလာ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ဝန္ထမ္းေကာင္း၊ တပည့္ေကာင္းေတြအျဖစ္ လူႀကီးသူမေတြက သေဘာက်တတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲလြယ္သူ၊ နားေအးပါးေအး ေနတတ္သူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၅)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း၊ ဦးစီးေခါင္း ေဆာင္ေကာင္းေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၆)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

စီးပြားျဖစ္ ခ်မ္းသာလြယ္သူ သူေဌးဇာတာ ရွင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၇)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ဘာသာတရား ၾကည္ညိဳကိုင္း႐ိႈင္းသူ၊ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ ေကာင္းရွိသူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၈)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

တစ္ရပ္တေက်းမွာ သြားၿပီး မိေဝးဘေဝးနဲ႔ ေအာင္ျမင္တတ္သူေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ပိုက္ဆံခ်မ္းသာရင္ေတာင္ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ရတတ္တဲ့ဇာတာရွင္ေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၁၀)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

တရားဥပေဒအလုပ္၊ သံတမန္အလုပ္၊ ပြဲစားအလုပ္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးေပးေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၁၁)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ေျခေထာက္မွာ ေဗြပါတယ္ဆိုတဲ့ ဇာတာရွင္ မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာကူးသန္းေရးနဲ႔ ခ်မ္းသာတတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၁၂)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

သူေဌးသူျြကယ္ ဇာတာရွင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၁၃)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

အႏုပညာရွင္၊ အဆိုေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ အလုပ္ေတြနဲ႔ ထြန္း ေပါက္ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၁၄)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမယ္၊ လူေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ လုပ္ရတဲ့အ လုပ္ေတြမွာ ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။

လျပည့္ေက်ာ္(၁၅)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

အိေျႏၵသိကၡာႀကီးမားၿပီး အမ်ားက ႐ိုေသ ေလးစားရသူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေစာရဲထူး(လိႈင္)