သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္

လူနာသည္ ဆရာ/ဆရာဝန္ စကားကို တိတိ က်က် ေလးစားလိုက္နာသင့္၏။ မိမိကို ကုသေပး ေသာ ဆရာ/ဆရာဝန္၏ စကားကိုမွ် မေလးစား မလိုက္နာေသာ လူနာအတြက္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေခ်။

TB ေရာဂါစြဲကပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ေဆးဝါး ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ႔ေသာ္လည္း ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆး ပတ္လည္ေအာင္ မေသာက္သံုးေသာ လူနာမ်ား သည္ ေဆးမတိုးဘဲ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ႔ၾကရ၏။

ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္မွ ေဆးဝါးက ေရာဂါပိုးမ်ားကို လံုးဝကင္းေပ်ာက္ေအာင္ ႏွိမ္ႏွင္း ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။ ေသာက္လိုက ေသာက္လိုက္၊ မေသာက္လိုက မေသာက္လိုက္ လုပ္ေနျခင္းျဖင့္ ေရာဂါပိုးမ်ားက ေဆးကို ယဥ္ပါးကာ ေဆးမစြမ္း ေတာ့ေခ်။

ဤေဆးမစြမ္းက ေနာက္ေဆး တစ္မ်ိဳးထပ္မံ ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေဆးမ်ား မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရာဂါ ပိုးမ်ားလည္း  ေဆးဝါးဒဏ္ကိုခံႏိုင္စြမ္းပို၍ ရွိလာ ၾက၏။ မၾကာမီ ရက္မ်ားက သတင္းစာတြင္ ဖတ္ လိုက္ရ၏။ TB ေဆးဝါးမ်ားဒဏ္ကို ခံႏိုင္သည့္ ေဆး မတိုးေသာ TB  ေရာဂါပိုးမ်ားရွိေနၿပီ ဟု ဆို၏။ ဤသည္မွာ ဆရာဝန္ၫႊန္ ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆးဝါးကို မေသာက္သံုးေသာ၊ ေသာက္ခ်င္ ေသာ အခါ ေသာက္၊ မေသာက္ခ်င္ ေသာအခါ ေဆးဝါးကို မေသာက္သံုး ေသာ ဗဟုသုတနည္းသည့္ လူနာမ်ား ေၾကာင့္ ဤသို႔ အစြမ္းထက္ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္၏။

ဤသူမွ တဆင္ ဤမွ်အစြမ္း ထက္ေနေသာ ေရာဂါပိုးအကူးခံရေသာ သူကား အလြန္နစ္နာလွေလ သည္။ ေဆးဝါးမေၾကာက္ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား ေပၚ ေပါက္လာျခင္းမွာ မသိနားမလည္ေသာ လူနာမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕ ကိုယ္အသက္ကို ေရာင္းစားေနေသာ လူနာကိုလည္း ေတြ႔ဖူး၏။ တေခတ္တစ္ခါက ေဆး႐ံု ႀကီး တစ္ခုမွ ေဆးဝါးမ်ားကို လူနာအတြက္ အခမဲ႔ ထုတ္ေပးေန၏။ ထိုအခ်ိန္က ထိုေဆးဝါးမွာ အျပင္ တြင္ ဝယ္ယူရ ခက္ခဲသျဖင့္ ေဈးႀကီးလွ၏။ လူနာ သည္ ထိုေဆး႐ံုမွ ေဆးဝါးမ်ားကို မေသာက္ဘဲ ေရာင္းစားေန၏။ ဤသို႔ေသာလူနာမ်ား မ်ားလာ ေသာအခါ ေဆး႐ံုက ‘လူနာကိုယ္တိုင္ ေရတစ္ ခြက္ယူၿပီး ေဆးလာေသာက္ပါ’ ဟု ၫႊန္ၾကားကာ ေဆးကို ပါးစပ္ထဲ ထည့္ေစၿပီး ေရေသာက္ခိုင္းသည္ ကို ေတြ႔ရဖူး၏။ မိမိေရာဂါေပ်ာက္ကင္းရန္ အတြက္ ေသာက္ရမည့္ေဆးကို ေရာင္းစားျခင္းသည္ မိမိအ သက္ကို ေရာင္းစားျခင္းျဖစ္၏။

ေဆးဝါးသံုးစြဲရာ၌ ဆရာ/ဆရာဝန္၏ ၫႊန္ၾကား ခ်က္အတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာရန္ အေရးႀကီး၏။ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကပါလ အမည္ရွိေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသာသ နာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဓုတင္မ်ား ေဆာက္ တည္ကာ ဝိပႆနာတရားကို ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားအား ထုတ္၏။

တခ်ိန္၌ သူသည္ မ်က္စိ အႀကီးအက်ယ္နာ ေလ၏။ မ်က္စိကုသမားေတာ္က မ်က္စဥ္းေဆးကို ေပး၏။ မ်က္စဥ္းခပ္ေသာအခါ အိပ္၍ ခပ္ရန္လည္း ၫႊန္ၾကား၏။ ပါလမေထရ္သည္ နိသဇၨိကဟု ေခၚ သည့္ ေန႔ေန႔ညည ေက်ာခ်အိပ္ေလ႔မရွိဘဲ ထိုင္၍ သာ ေနေလ႔ရွိေသာ ဓုတင္ကို အၿမဲ ေဆာက္တည္ ထားရာ ထိုင္၍သာ မ်က္စဥ္းခပ္သျဖင့္ ဆရာေပး ေသာ မ်က္စဥ္းေဆး မ်က္စိအတြင္း ဝင္သင့္ သ ေလာက္မဝင္သျဖင့္ ေဆးဝါးသတၲိ မရရွိျဖစ္ကာ မ်က္ေစ့ကြယ္ခဲ႔ရေလသည္။

ယခင္ဘဝက သူတစ္ပါးမ်က္ေစ့ကြယ္ေအာင္ လုပ္ခဲ႔ဘူးေသာ အကုသိုလ္၊ ယခုဘဝ ဆရာ၏ ၫႊန္ ၾကားခ်က္တို႔ကို မလိုက္နာျခင္းဟူသည့္ အေၾကာင္း မ်ားျပည့္စံုေသာ ပါလမေထရ္သည္ မ်က္ေစ့ကြယ္ခဲ႔ရ ေလသည္။ စကၡဳပါလမေထရ္ဟု ဘုရား သာသနာ ေတာ္၌ ထင္ရွားေသာ ရဟႏၱာတစ္ပါးျဖစ္ခဲ႔၏။

ဆရာ/ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာၾကား နားလည္မႈလြဲ ေနေသာ အရာမ်ားလည္း ရွိတတ္၏။

လူနာရွင္က သူ႕လူနာကို အသည္းအသန္ဟု မွတ္ထင္ေနခ်ိန္တြင္ ဆရာ/ ဆရာဝန္က မည္သို႔မွ် အေရးမႀကီးဟု သိသည့္အေလ်ာက္ ခပ္ေအးေအး ေနတတ္၏။ ထိုအခါ လူနာရွင္က သူ႕လူနာကို ဆရာဝန္က ဂ႐ုမစိုက္ဟု သေဘာေပါက္ျပန္၏။ ဆရာ/ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာတို႔အၾကား နားလည္သ ေဘာေပါက္မႈ အံေခ်ာ္၍ေနကာ ဇာတ္လမ္းမွာ မရွည္ သင့္ဘဲ ရွည္၍ ေနေတာ့၏။

စာေရးသူ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ သာသနာ့ မ႑ိဳင္ေက်ာင္း တိုက္၌ ေနထိုင္စဥ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔ ကျဖစ္၏။ ေက်ာင္းတိုက္၌ ပညာသင္ယူေနေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ခန္႔ရွိ ကိုရင္ႀကီးတစ္ပါး အႀကီးအ က်ယ္ေမာပန္းေနသျဖင့္ ေဆး႐ံုတင္လိုက္ရ၏။ ေဆး ႐ံုမွ အေရးမႀကီး အသက္အႏၱရာယ္မရွိဟု သိသည္ အေလ်ာက္ ခပ္ေအးေအးေန၏။ လူနာရွင္ လူနာ ေစာင့္ ရဟန္း သာမေဏမ်ားက ေဆး႐ံုကို သေဘာ မက် မေက်နပ္၊ အလြဲျမင္ေန၏။ ေဆး႐ံုမွာသာ ထားလွ်င္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ယူဆကာ ေဆး ႐ံုမွ ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ဂီလာန (လူနာ) သာမေဏကို ျပန္ပင့္လာ၏။

ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ စာခ် ဘုန္းႀကီးမ်ားကို ေခၚေဆာင္ကာ လာၾကည့္၏။ ဤ ဂီလာန ကိုရင္ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စာေရးသူအား တာ ဝန္ေပးေတာ္မူ၏။ လူနာကား လမ္းပင္ မေလွ်ာက္ ႏိုင္ေတာ့ ခ်ိသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေန၏။

လူနာရွင္မ်ား၏ ဆႏၵက ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ သြားေရာက္ျပသလိုသည္ဟု ဆိုသျဖင့္ လူနာရွင္မ်ား ဆႏၵအရ ရန္ကုန္သြားရန္ စီစဥ္ရေတာ့၏။ သံဃာ (၄၀ဝ) ေက်ာ္က ဂီလာနကိုရင္အတြက္ ေဆးဝါးဝယ္ ႏိုင္ရန္ စုေပါင္း လွဴဒါန္းလိုက္သျဖင့္ ကုန္က်ေငြ အတြက္ ပူပင္ဖြယ္မရွိ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရး ေပၚလိုအပ္လွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ားက ဤသို႔ ဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးေလ႔ရွိၾက၏။

ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကာလ ျဖစ္ေလရာ ေဆး႐ံုႀကီးမွ သူနာျပဳကားကို ငွားရမ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးကာ သူတို႔ ေပးေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ကားကိုေမာင္းခဲ႔ရ၏။ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ ဆက္သြယ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရယူကာ ကားကို လႊတ္၍ ေပး၏။

ပဲခူးက ထြက္စကပင္ ည ၉ နာရီ ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ရာ ည ၁၁ နာရီ ခန္႔ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္၏။ စာေရးသူတို႔ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚဌာနသို႔ သြားခဲ႔ၾက၏။ အေရးေပၚဌာနသို႔ေရာက္ေသာအခါ တာဝန္က်ဆရာ ဝန္က ေဆးမွတ္တမ္းကို ၾကည့္ၿပီး ‘ဘာလို႔ ပဲခူးက ေန ဒီကိုလာရတာလဲ’ဟု ဆို၏။

ေဆး႐ံုအတြင္း၌ လူနာမ်ား ရွင္းေနသည္။ လူနာ သည္ အိပ္စင္ေပၚတြင္ ႏိုးေနသည္။ မီးေခ်ာင္း ေအာက္ တည့္တည့္ေရာက္ေနေသာ လူနာ၏ မ်က္ ႏွာကို ၾကည့္မိေသာအခါ မ်က္လံုးေလးမ်ားၾကည္ၿပီး မ်က္ႏွာကေလးက ဝင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ညည္း ညဴ ေမာဟိုက္ေနစဥ္က မ်က္ႏွာႏွင့္ မတူေတာ့ေခ်။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ပင္ ဒီဂီလာန မေသႏိုင္ပါဘူးဟု စိတ္ထဲက ဆံုးျဖတ္မိ၏။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္က ေဆးပညာမတတ္၍ ဘာမွ်မသိ။ သူေသမွာစိုးတာ တစ္ခုသာသိ၏။

ဆရာဝန္က သူ၏ သူနာျပဳမ်ားအား ‘ဟစ္စ္တီးရီးယား’ဟု ဆို၏။ ထိုေရာဂါကို စာေရးသူ ထို အခ်ိန္က မသိပါ။ စမ္းသတ္ေပးၿပီး ‘မနက္ျဖန္ ဇီဝိတ ဒါနသံဃေဆး႐ံုသို႔ သြားပါ’ဟု ၫႊန္ၾကားကာ ျပန္ လႊတ္လိုက္၏။ ထိုည စာေရးသူတို႔ ဖိုးစိန္လမ္းထဲရွိ ဆုထူးပန္ေက်ာင္းတြင္ တစ္ညအိပ္လိုက္ၾကရ၏။ ထို ေန႔ညလည္း ပဲခူး၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကိုရင္က ျဖစ္ ေသး၏။

ေနာက္ေန႔ ဇီဝိတဒါနသို႔ သြားျပ၏။ ထိုအခါ စာေရးသူ သေဘာေပါက္ လာခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ ကိုရင္ကား စိတ္က်န္းမာေရး မေကာင္းျခင္းျဖစ္၏။ အျခား ဘာမွ် မဟုတ္။ ဘာမွ်မဟုတ္သည္ကို ဘာမွ်မဟုတ္ဟု ဆရာဝန္က ေျပာလွ်င္ လူနာကိုရင္ႏွင့္ လူနာရွင္တို႔ က လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္။ စာေရးသူသည္ ေဆး ကုေပးမည့္ တာဝန္က် ေဒါက္တာအား အရင္သြား ေတြ႕ကာ –

‘ေဒါက္တာ ဘာမွ် မျဖစ္ဘူးလို႔ေတာ့ မေျပာပါ နဲ႔၊ ဒီလိုေျပာရင္ လူနာက လံုးဝလက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ၊ ျဖစ္ေနတဲ႔ေရာဂါကို ေပ်ာက္ေအာင္ ကု ေပးမယ္ လို႔သာ ေျပာပါ’ဟု သြားေျပာထားရ၏။ ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာတို႔ ေတြ႕ေသာအခါ ဆရာဝန္က ‘ကိုရင္ တပည့္ေတာ္ ကိုရင့္ေရာဂါ ေပ်ာက္ေအာင္ကု ေပးမယ္ စိတ္ခ်၊ ကိုရင္ ဘာမွ်မပူနဲ႔ ဆြမ္းသာ မ်ားမ်ားစား’ဟု ေျပာၿပီး ျပန္လႊတ္လိုက္၏။

ကိုရင္ကား ေအာက္ပိုင္းခ်ိသကဲ့ သို႔ျဖစ္ေနသ ျဖင့္ ဝဲယာႏွစ္ပါးက တြဲၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သြားရ၏။ သူတစ္ပါးတည္း လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ ဆရာဝန္ စမ္း သပ္ေသာ ထိုေန႔၌ပင္ ေဆး႐ံုမွ ကိုရင္အတြက္ ဆြမ္း ျပဳတ္ ေဇာက္ပန္းကန္ႀကီးတစ္လံုး လာေပး၏။ ‘ကိုရင္ ကုန္ေအာင္ေသာက္ရမယ္’ဟု သူနာ ျပဳေလွ်ာက္ရာ မေသာက္ႏိုင္၊ မေသာက္ခ်င္ဟု ကိုရင္က ဆို၏။ သူနာျပဳက ကိုရင္မေသာက္ႏိုင္ရင္ ႏွာေခါင္းက ပိုက္ နဲ႔ထည့္မယ္ဟု ဆို၏။ ထိုအခါက်မွ ကိုရင္သည္ ဆြမ္းျပဳတ္ကို ေသာက္ေတာ့၏။ ကုန္ေအာင္ ေသာက္ ရမယ္ဟု အတင္းတိုက္သျဖင့္ ေသာက္လိုက္ရာ ကုန္ သြား၏။

ေနာက္ေန႔မ်ား၌ ဆြမ္းကို ေဆး႐ံုက အတင္း ေကြ်း၏။ လမ္းကိုလည္း  မတြဲဘဲ အတင္းေလွ်ာက္ ခိုင္း၏။ ေလကို ပါးစပ္ျဖင့္ ႐ႈခြင့္မေပး၊ ႏွာေခါင္း ျဖင့္သာ ႐ႈေစ၏။ ယခင္က ကိုရင္ ေမာျခင္းသည္ ေလကို ႏွာေခါင္းျဖင့္ မ႐ႈဘဲ ပါးစပ္ျဖင့္ ႐ႈေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ေဆး႐ံု၌ေန၍ ရက္သတၲ တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ် ၾကာေသာအခါ အမ်ားက ေသမ်ား ေသေတာ့မလားဟု မွတ္ထင္ေနရေသာ ကိုရင္သည္ လံုးဝေပ်ာက္ကင္း သြားေတာ့၏။

အမွန္မွာ ဤေရာဂါသည္ စိတ္က်န္းမာေရး မေကာင္းျခင္းသာျဖစ္၏။ ဆရာဝန္ကလည္း လူနာ ရွင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေျပာ၊ လူနာရွင္ကလည္း ဆရာဝန္အေပၚ အထင္လြဲႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမရွည္သင့္ ဘဲ ရွည္သြားခဲ႔ရ၏။

ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာရွင္တို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လူနာႏွင့္ လူနာရွင္မ်ားကလည္း ဆရာဝန္စကားကို လိုက္နာသင့္ေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါသတည္း။  ။

 

စိရံတိ႒တုသဒၶေမၼာ

သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္