ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး၏ ေသနည္းလမ္းညႊန္

ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ သက္ေတာ္ (၆၈)ႏွစ္ အရြယ္၊ (ဘီစီ ၁၃၇)၌ အျပင္းအထန္ နာမက်န္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ တည္ထားဆဲျဖစ္ေသာ မဟာေစတီ ေတာ္ႀကီးသည္ အုတ္႐ိုးသာၿပီး၍ ထီးေတာ္တင္ျခင္း၊ အဂၤေတလိမ္းက်ံျခင္း ကိစၥမၿပီးစီးေသးေခ်။

ထိုအခါ မင္းႀကီးက မွဴးမတ္တို႔အား ဒီဃဝါပိ အရပ္၌ေနေသာ ညီေတာ္တိႆမင္းသားအားေခၚ ေစၿပီး ေစတီေတာ္ႀကီး ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခိုင္း၏။ ညီေတာ္ တိႆသည္ အပ္ခ်ဳပ္သမား၊ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ေတာင္းေရြသမားတို႔ကိုေခၚကာ ေစတီ ေတာ္ႀကီးကို သန္႔ျပန္႔သစ္လြင္ေသာ အဝတ္ျဖင့္ ပတ္ကာ ေဆးခ်ယ္ေစ၏။ ထီးေတာ္ကို ဝါးျဖင့္ျပဳကာ တင္ေစ၏။ ပဒုမၼာၾကာရြက္ျဖင့္ လဝန္းတို႔ကို လုပ္ေစ ၏။ ေညာင္ရြက္ဆည္းလည္းမ်ားလည္း အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ခိုင္းၿပီး ေနာင္ေတာ္အား ေစတီေတာ္ႀကီး ၿပီးစီး ေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္သည္။

ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ စီးၿမဲယာဥ္ျဖင့္ ေလ်ာင္းလ်က္ထမ္းေစၿပီး မဟာေစတီေတာ္ကို လက်ာ္ရစ္ လွည့္ပတ္၍ ႐ိုေသစြာရွိခိုးၿပီး ေတာင္ တံခါးဝတြင္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ခင္းထားေသာ ေျမ အခင္းေပၚ၌ လက္ယာနံပါးျဖင့္ ေလ်ာင္းလ်က္ မဟာ ေစတီေတာ္ကို ပူေဇာ္ရွိခိုး၏။ ထို့ေနာက္ လက္ဝဲနံပါး ျဖင့္ ေလ်ာင္းကာ ေလာဟပါသာဒကို ႐ႈေမွ်ာ္၍ ပူေဇာ္ရွိခိုး၏။

မင္းႀကီး နာမက်န္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သတင္းေမးရန္ ျြကလာေသာ ရဟန္းေတာ္အေပါင္း ကား ၉၆ ကုေဋပင္ရွိသည္ဟုဆို၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ား သည္ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ တရားေတာ္ျမတ္ကို ရြတ္ဖတ္ သရဇၩယ္ေပးေတာ္မူ၏။ မင္းႀကီးသည္ ထိုရဟန္း ေတာ္မ်ားထဲတြင္ ေထရပုတၱာဘယမေထရ္ကို မျမင္၍ –

‘အဘယအမည္ရွိတဲ့ သူရဲေကာင္း စစ္သူႀကီး ဟာ ေက်းမင္းေတြနဲ့ငါ (၂၈)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ စစ္ပြဲႀကီး ေတြ ဆင္ႏႊဲၾကစဥ္က ငါမ႐ံႈးဘူးဆိုတာသိလို႔ ငါ့ကို ဝန္းရံၿပီး အေဖာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ေသမင္း နဲ့ စစ္ထိုးေနရတဲ့အခါ ငါ႐ံႈးမွာသိလို႔ ငါ့ဆီမလာ ေတာ့ဘူးထင္ပါရဲ႕’ဟု ေတြးေတာႀကံစည္မိ၏။

ထိုအႀကံကို ကရိႏၵျမစ္ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ပၪၥလိ ေတာင္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ အဘယမေထရ္ သည္ ပရစိတၲဝိဇာနန အဘိညာဥ္ျဖင့္ သိေတာ္မူ၍ ရဟႏၱာ ၅၀ဝ ႏွင့္တကြ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ၾကြလာေတာ္မူ၍ မင္းႀကီး၏အနီး၌ တည္ေတာ္မူ၏။

မင္းႀကီးသည္ အဘယမေထရ္ကို ဖူးျမင္ရ ေသာအခါ ရင္းႏွီးၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ရွိ၍ အနီးသို႔ ျြကေစၿပီး ‘အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ဟာ ေရွးအခါ အရွင္ျမတ္ အပါအဝင္ သူရဲေကာင္းႀကီး တစ္က်ိပ္ ႏွင့္အတူ ေရွ႕တန္းက စစ္တိုက္ခဲ့ရပါတယ္၊ အခုေတာ့ တပည့္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းပဲ ေသမင္းနဲ႔ စစ္ တိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရပါေတာ့မယ္၊ ေသမင္းကို တပည့္ ေတာ္ ႏိုင္ေအာင္ မတိုက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ဘုရား’ ဟု ေလွ်ာက္၏။

ေထရပုတၲာဘယ မေထရ္သည္ ႐ုပ္ နာမ္ ဟူသမွ် အစိုးမရပံုကို ဒု႒ဂါမဏိမင္းအား ဤသို့ ေဟာျပေတာ္မူ၏။ ‘မင္းႀကီး …မေၾကာက္နဲ့၊ ကိေလသာ ရန္သူကိုမွ် မေအာင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေသမင္း ဆိုတဲ့ ရန္ကိုလည္း မေအာင္ႏိုင္ဘူး။ အလံုးစံုေသာ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတရားေတြဟာ မၿမဲၾကဘူးလို့ ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သခၤါရ တရား အားလံုးပ်က္ၾကရမွာပဲ။ ဇရာ၊ မရဏ၊ အနိစၥ တရားေတြဟာ အရွက္ေၾကာက္မရွိ အတုမဲ့(အတူမဲ့) တန္ခိုးရွင္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေတာင္ ကပ္ၿပီး ႏွိပ္စက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့ရဲ႔႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ ဟူ သမွ်ဟာ မၿမဲဘူး ဆင္းရဲအစစ္သာျဖစ္တယ္၊ အစိုး မရဘူး၊ အတၲမဟုတ္ဘူးလို႔ ႏွလံုးသြင္းပါေတာ့’ ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးက ‘အရွင္ဘုရား … အခုအခါမွာ ငိုေျြကးျခင္းဆိုတဲ့ စစ္သည္မ်ားလည္း တည္ရွိေနၿပီ၊ မသိျခင္း ဗိုလ္ပါမ်ားအစုဖြဲ႕ေနပါတယ္၊ ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္း လွံက ထလာပါတယ္။ ေယာင္ ယမ္းျမည္တမ္းျခင္း အလံတံခြန္ကို ေျမႇာက္ေထာင္ပါ တယ္။ ႏွလံုးမသာယာျခင္း စည္ကို တီးပါတယ္၊ ရင္ကို ထုျခင္းဆိုတဲ့ ေၾကးနင္း ခြက္ခြင္းဟာ ျဖစ္ေနပါ တယ္။ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းဆိုတဲ့ ခ႐ုသင္းကို မႈတ္ပါ တယ္၊ မ်က္ရည္ဆိုတဲ့ ေသြးေတြ စီးက်ပါတယ္၊ ဒုကၡ ေဝဒနာဆိုတဲ့ လွံနဲ႔ထိုးပါတယ္၊ ကာယိက ဒုကၡ ဆိုတဲ့ ေဆာက္ပုတ္နဲ႔ ႐ိုက္ပါတယ္၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း ဆိုတဲ့ သံစက္ကို ယူလာၾကပါတယ္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တံေတြးဆိုတာေတြလည္း ယိုစီးၾကပါတယ္၊ သံေဝဂ ဆိုတဲ့ ခ႐ုသင္းဟာ လႊမ္းအုပ္ၿပီး ေသျခင္းဆိုတဲ့ ျမား စူးဝင္ပါတယ္။ ေသျခင္းတရားဆိုတဲ့ ဆင္က နင္းပါတယ္။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ဆိုၾကတဲ့ သူရဲ ေကာင္းမ်ား စစ္ထိုးေနၾကပါတယ္၊ ယမမင္းရဲ႕ တမန္ မ်ားလည္း လွည့္လည္ေနၾကပါတယ္၊ ေသျခင္းဆိုတဲ့ စစ္ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဒီစစ္ကို ေအာင္ႏိုင္စြမ္းရည္ရွိတဲ့ သတၲဝါဆိုတာ မရွိပါဘုရား’ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ အဘယမေထရ္က ‘မင္းႀကီး … မင္းႀကီးဟာ အရင္ဘဝ သာမေဏျဖစ္စဥ္ကလည္း အားႀကီးတဲ့ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ နတ္ျပည္ေရာက္ ေၾကာင္း နိမိတ္ေတြ ထင္ပါလ်က္ နတ္ခ်မ္းသာကို ပယ္ၿပီး အခုလို ျပည္သူကို အစိုးရတဲ့မင္း ျဖစ္လာၿပီး ႀကီးမားတဲ့ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈေတြကိုျပဳပါတယ္၊ မင္းႀကီးရဲ႕ ဧကရာဇ္ ျဖစ္ရျခင္းဟာ ဘုရားသာသနာ ထြန္းပဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။

ကုသိုလ္အလြန္မ်ားလွတဲ့ ေကာင္းမႈရွင္မင္း ႀကီး … မင္းႀကီးဟာ ဒီေန႔အထိ မျပတ္ျပဳေနတဲ့ ကုသိုလ္ေတြကို သတိရပါေတာ့၊ အဲဒီလို ေအာက္ေမ့ တတ္ရင္ နတ္ခ်မ္းသာဟာ အျမန္ဆံုး ေရာက္လာ လိမ့္မယ္’ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုစကားကို ၾကားေသာအခါ ဒု႒ဂါမဏိ မင္းႀကီးသည္ ဝမ္းေျမာက္လွ၍ ‘အရွင္ဘုရား … အရွင္ဘုရားဟာ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေသာ စစ္ပြဲမွာလည္း အေဖာ္ျဖစ္ေတာ္မူပါေပတယ္’ဟု ဆိုကာ ႐ိုေသစြာရွိခိုးၿပီး ေကာင္းမႈစာရင္း ေရးသား ထားေသာ ပုရပိုက္ကို ေဆာင္ေစၿပီး စာေရးေတာ္ ကိုဖတ္ေစ၏။ စာေရးေတာ္သည္ မင္းႀကီး၏ ကုသိုလ္ ေတာ္စာရင္းကို ဤသို႔ အစဥ္အတိုင္းဖတ္၏။

ျမတ္ေသာမင္းႀကီး …မင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္အတြက္ –

(၁) ေက်ာင္းေဆာင္ေပါင္း ၉၉ ေဆာင္      ပါရွိေသာ ၁၉ ကုေဋတန္ မရီစဝဋိၬ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အလွဴ။

(၂) နတ္ဗိမာန္ႏွင့္တူေသာ ကုေဋ ၃၀ တန္ ေလာဟပါသာဒ အလွဴ။

(၃) မဟာေစတီတည္ရာ၌ တန္ဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ေသာ လွဴဖြယ္ဝတၳဳအမ်ိဳး ၂၀ အလွဴ။

(၄) မဟာေစတီတည္သည္မွတစ္ပါး လွဴဖြယ္ ဝတၳဳ ကုေဋ ၁၀ဝ၀ တန္အလွဴ။

(၅)     ေကာဠမၺမည္ေသာ ေရာဟနဇနပုဒ္၊ မလယအရပ္၌ေနစဥ္ ဒုဗၻိကၡႏၱရကပ္ႀကံဳ၍ လူ အေပါင္းတို႔ မ႐ိုးသီးျပဳတ္၍ စားေနရခ်ိန္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ နားေတာင္းေတာ္ ႏွစ္ခုကိုေပး၍ ဆပ္ဆန္ဝယ္ၿပီး မလိယမဟာေဒဝ မေထရ္ အမွဴး ျပဳေသာ ရဟႏၱာ ငါးပါးတို႔အား ဟင္း၊ ယာဂုႏွင့္ တကြေသာ ဆပ္ဆြမ္းအလွဴ။

(၆)       စူဠဂၤဏိယ၌ ညီေတာ္ တိႆႏွင့္ စစ္ ထိုးၾကရာ အေရးမလွ၍ ေျပးရစဥ္ တစ္ေယာက္စာ ထမင္းကို စားမည္ႀကံခိုက္ အလွဴခံကို ေျြကးေၾကာ္ ဖိတ္မန္ရာ           ၾကြလာေသာ  ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္အား ကိုယ့္အသက္ကို မငဲ့ဘဲ ေရႊခြက္၌ ထည့္သမွ် အကုန္ လွဴလိုက္သည့္ ဆြမ္းအလွဴတို႔ကို ေပးလွဴခဲ့ပါ၏။

ဤကုသိုလ္ေတာ္စာရင္းကို ၾကားရေသာ မင္းႀကီးသည္ ၾကည္လင္စြာ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူ၏။

‘ငါဟာ မရီစဝ႗ေက်ာင္း အႏုေမာဒနာျပဳတဲ့ ခုနစ္ရက္၊ ေလာဟပါသာဒ အႏုေမာဒနာျပဳရတဲ့ ခုနစ္ရက္မွာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာက ၾကြလာတဲ့ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡဳနီ သံဃာကို အဖိုးမ်ားစြာတန္တဲ့ အလွဴႀကီးကို လိုေလေသးမရွိျပဳခဲ့တယ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန့ ပူေဇာ္ ပြဲႀကီး (၂၄)ႀကိမ္ျပဳခဲ့တယ္၊ သီဟိုဠ္တစ္ကြ်န္းလံုးရွိ သံဃာကို တိစီဝရိတ္ သကၤန္း(၃)ႀကိမ္ လွဴခဲ့တယ္၊ သီဟိုဠ္ကြ်န္း ဧကရာဇ္ရဲ႕ အျဖစ္ကို သာသနာေတာ္ အား ပူေဇာ္လိုလို့ (၅)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ လွဴဒါန္းခဲ့တယ္။

ဒါ့အျပင္ ဆီ၊ ဆြမ္း၊ ယာဂု၊ ေဆး ပစၥည္း၊ ပ်ားဆြမ္း၊ ဃနာႏို႔ဆြမ္း၊ ေထာပတ္ျဖင့္ခ်က္တဲ့ မဟာ ဇလမုန့္၊ လစဥ္ ၈ ရက္ဥပုသ္ေန႔တို႔၌ ေက်ာင္း တိုက္တို့တြင္ ဆီမီးထြန္းရန္ ဆီအလွဴတို႔ကို မ်ားစြာ လွဴခဲ့တယ္။

ဓမၼဒါနျဖစ္ေစရန္ သီဟိုဠ္ကြ်န္း၌ ရွိသမွ်ေသာ  ဓမၼကထိကပုဂၢိဳလ္တို႔အား ပူေဇာ္၍ တရားပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း တရားအလွဴ၊ အဲဒီတရားေဟာ ပုဂၢိဳလ္တို့ အားလွဴဒါန္းသည့္ တစ္ကြမ္းစားစီေသာ ညေထာ ပတ္၊ တင္လဲ၊ သကာႏွင့္ အရွည္လက္ေလးသစ္ ပမာဏ တစ္ဆုပ္ရွိေသာ ႏြယ္ခ်ိဳအလွဴႏွင့္ ပုဆိုးအစံု အလွဴဆိုတဲ့ အလွဴမ်ိဳးစံု လွဴခဲ့တယ္။

အဲဒီ အလွဴအမ်ိဳးမ်ိဳး လွဴခဲ့ရေပမယ့္ စိတ္ ထဲက အားမရဘူး၊ ဆင္းရဲစဥ္ အသက္ကို မငဲ့ဘဲ လွဴလိုက္ရတဲ့ ဆပ္ဆြမ္းနဲ႔ တစ္ေယာက္စာ ထမင္း အလွဴကိုသာ ငါ အလြန္အားရ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ တယ္’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုစကားကို ၾကားေသာ အဘယ မေထရ္ သည္ မင္းႀကီးအား ၾကည္ညိဳျခင္း တိုးပြားေစရန္ ထိုဒါနႏွစ္ရပ္ကို ထပ္ကာထပ္ကာ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။

‘မင္းႀကီး …အဲဒီဆပ္ဆြမ္းကို အလွဴခံတဲ့ ရဟန္း ငါးပါးထဲက မလယအရပ္မွာ သီတင္းသံုးတဲ့ မလိယ ေဒဝမဟာေထရ္ဟာ ဆြမ္းအလွဴခံၿပီး သုမန ေတာင္မွာေနတဲ့ ရဟန္း ၉၀ဝ ကို ခြဲေဝလွဴဒါန္းတယ္။ ေျမကိုလွဳပ္ေစတဲ့ ဓမၼဂုတၱမေထရ္ဟာ အဲဒီဆြမ္းကို အလွဴခံၿပီး ကလ်ာဏီေက်ာင္းမွာေနတဲ့ ရဟန္း ၅၀ဝ ကို ေဝငွဘုဥ္းေပးေစတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ဘုဥ္း ေပးတယ္။

တလဂၤအရပ္မွာေနတဲ့ ဓမၼဒိႏၷ မေထရ္ဟာ ပိယဂၤုကြ်န္းမွာေနတဲ့ ရဟန္းတစ္ေသာင္းနဲ့ ေဝျခမ္း ဘုဥ္းေပးတယ္။ မဂၤလာအရပ္မွာေနတဲ့ တန္ခိုးႀကီး ခုဒၵတိႆ မေထရ္ဟာ ေကလာသေက်ာင္းမွာ ေန ၾကတဲ့ ရဟန္း ေျခာက္ေသာင္းတို႔ကို လွဴဒါန္းၿပီး ဘုဥ္းေပးတယ္။ မဟာဗ်ဂၣမေထရ္ဟာ ဆြမ္းအလွဴ ခံၿပီး ဥကၠနဂေက်ာင္းမွာ ေနၾကတဲ့ ရဟန္း ၇၀ဝ တို႔ကို လွဴဒါန္းၿပီးမွ ကိုယ္တိုင္လည္း ဘုဥ္းေပးတယ္။

ေရႊခြက္နဲ႔ထည့္တဲ့ တစ္ေယာက္စာေလာက္ ဆြမ္းကို အလွဴခံတဲ့ ကုဋဳမၺီက ပုတၱတိႆ မေထရ္ ဟာလည္း ရဟန္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္တို႔ကို လွဴဒါန္းၿပီးမွ ဘုဥ္းေပးတယ္’ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးက ‘အရွင္ဘုရား .. တပည့္ေတာ္ဟာ ၂၄ ႏွစ္ပတ္လံုး သံဃာေတာ္အား ေက်းဇူးမ်ားစြာ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို သံဃာေတာ္ရဲ႕ ကြ်န္ျဖစ္တဲ့ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ႐ုပ္အစုဟာလည္း သံဃာေတာ္အား ေက်းဇူးမ်ားေစခ်င္ပါတယ္။ မဟာ ေစတီကို ျမင္ရာ အရပ္ျဖစ္တဲ့ သံဃာတို႔ ကံႀကီး ကံငယ္ျပဳရာ ဥပုသ္အိမ္မွာ တပည့္ေတာ္ကိုယ္ကို မီးသၿဂႋဳဟ္ပါ’ ဟုေလွ်ာက္၏။

ထို႔ေနာက္ မင္းႀကီးသည္ ညီေတာ္ တိႆ အား ‘ငါ့ညီတိႆ …မဟာေစတီေတာ္ႀကီးကို ၿပီး ေအာင္တည္ပါ။ ဒီမဟာေစတီမွာ နံနက္၊ ညဥ့္ အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ ဆြမ္း၊ ပန္း၊ ေရခ်မ္း ကပ္လွဴပါ။ ပၪၥဂၤတူရိယာသံျဖင့္ ပူေဇာ္ပါ။ ဘုရားရွင္သာသနာမွာ ငါျပဳတဲ့ အလွဴဝတ္ကိုလည္း မဆုတ္ယုတ္ေအာင္ အားထုတ္ပါ၊ သံဃာေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိစၥမ်ားမွာလည္း မေမ့မေလ်ာ့ရစ္ပါနဲ႔’ဟု မွာၾကားကာ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏။

ထို႔ေနာက္ မင္းႀကီးသည္ ေလ်ာင္းလ်က္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔ သရဇၩာယ္ေသာ ပရိတ္တရား ေတာ္ကို နာၾကားကာ မဟာေစတီေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ ရင္း နတ္ရြာစံခဲ့ရာ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေလ သည္။

လကၤာဒီပ(သီရိလကၤာ)ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ ဒု႒ ဂါမဏိ၏ ဘဝနိဂံုးက မရဏေဘးႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾက ေသး သူတို႔အတြက္ ေသတတ္ၾကေစရန္ မ်ားစြာ နည္းေပးလမ္းျပ ျပဳသြားခဲ့၏။ သတၲဝါတိုင္း ေရွာင္၍ မရေသာေဘးကား ေသေဘးပင္ ျဖစ္၏။ အဆင့္ျမင့္ သတၱဝါျဖစ္သည့္ လူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ မလြဲ မေသြ ေတြ႕ၾကရမည့္ေဘးကို စနစ္တက် ရင္မဆိုင္ တတ္လွ်င္ ဘဝေဟာင္းခ်ဳပ္သည္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ ဘဝသစ္အတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

ေသခါနီးပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အတြက္ ေရွး ယခင္က ႀကိဳတင္ျပဳထားေသာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ သာမက ကြယ္လြန္ခါနီး ျပဳရမည့္ ကုသိုလ္ အာသႏၷကံ ကို ျပဳမိရန္လည္း အေရးႀကီး၏။ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳေပးတတ္ေသာ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း မိမိ အနီး၌ ရွိေနရန္လည္း အေရးႀကီး၏။

ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးကား ရဟႏၱာ အဘယ မေထရ္၊ ညီေတာ္ တိႆ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စုေတခါနီး၌ ကုသိုလ္ အာသႏၷကံကို မ်ားစြာျပဳျဖစ္ခဲ့သည္။ မိမိလွဴထား ေသာ ဒါနကုသိုလ္မ်ားကို စာဂါႏုႆတိ ဘာဝနာ ျဖစ္ေအာင္ ပြားျဖစ္ခဲ့သည္။ ကုသိုလ္ေဇာမ်ား မ်ားစြာ ေစာကာ စုတိစိတ္က်ခဲ့၍ တုသိတာနတ္ဘံု ဟူေသာ သုဂတိသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။

အားက်နည္းယူဖြယ္ ေကာင္းလွပါ၏ …။

 

စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ

သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္