ေသာကၿငိမ္းဖုိ႔ ေဒါသထိန္းစုိ႔

လူအမ်ားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တတ္ၾကရာ မိမိတစ္ေယာက္ တည္း ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ေသာအခက္အခဲကို ၿမိဳ သိပ္ထားရျပန္၊ ေဝဖန္တတ္သူ၊ မကူညီႏိုင္သူကို ဖြင့္ေျပာမိေတာ့လည္း ကိုယ့္အထုပ္ ကိုယ္ျဖည္၊ ကိုယ့္ေပါင္ကိုကိုယ္လွန္ေထာင္းဟူသကဲ့သို႔ အသေရ ပ်က္ရသည့္ဆိုးက်ိဳးက ပို၍ပင္ တိုးလာတတ္ေခ်၏။

ဤအခ်ိန္မ်ိဳး၌ အလိုအပ္ဆံုးအရာကား သူ ေတာ္ေကာင္း ပညာရွိမ်ားႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ အားေပး စကား၊ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

သူေတာ္ေကာင္းပညာရွိသူမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို မရယူမိဘဲ ေဒါသအေလ်ာက္ျပဳ မိ၍ အမွားႀကီးမွားခဲ့ပံုႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းပညာရွိထံမွ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကိုရယူကာ ေဒါသကို ထိန္း သိမ္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အမွားအယြင္းကင္းခဲ့ပံုကို တင္ျပ ပါမည္။

စာေရးသူသည္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ ေန႔လယ္အခ်ိန္က သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အင္နာမာလုဝ အပိုင္ မန္ဒေလ့ဒိစရိတ္၌ တည္ရွိသည့္ဒမၻဴလမွ ၁၂ မိုင္ ေဝးကြာေသာ ဆိဂိရိယသို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ ဆင္ဟာဠီ ဘာသာျဖင့္ ဆိဂိရိသည္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ သီဟဂိရိ ျဖစ္၏။ ျခေသၤ့ေတာင္ဟု အဓိပၸာယ္ရ၏။ အေဝးမွ ၾကည့္လွ်င္ ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ဝပ္ကာ ဦးေခါင္းေမာ့ ေနသည္ႏွင့္ တူ၏။ ထိုဆိဂိရိယေတာင္ထိပ္ဝယ္ ကႆပဘုရင္သည္ နန္းစိုက္ခဲ့၏။ ထိုေတာင္ေနာက္ ခံ သမိုင္းေၾကာင္းက သူေတာ္ေကာင္းပညာရွိမ်ား ထံမွ အႀကံဥာဏ္ကိုမရယူဘဲ ေဒါသကို အလ်င္စလို ထြက္ေစကာ ေဒါသအေလ်ာက္ျပဳမိ၍ အမွားႀကီး မွားခဲ့ပံုကို သင္ခန္းစာေပးေန၏။

ေအဒီ ၅၀၉ ခုႏွစ္၊ သီဟိုဠ္ကြ်န္း(သီရိလကၤာ) ႏိုင္ငံ၌ ဓာတုေသနမင္းသည္ အႏုရာဓၿမိဳ႕ေတာ္ဝယ္ ထီးနန္းစိုးစံ၍ေန၏။ ထိုမင္း၌ ကႆပႏွင့္ ေမာဂၢလာန္ ဟူေသာ သားေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ သမီးေတာ္တစ္ပါးရွိ၏။ ေမာဂၢလာန္သည္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး၏သားေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကႆပသည္ အဆင့္နိမ့္မိဖုရား၏သားေတာ္ ျဖစ္ သည္။ သႆပက မင္းႀကီးသည္ သားေတာ္အငယ္ ျဖစ္ေသာ မိဖုရားေခါင္းႀကီး၏သား ေမာဂၢလာန္အား အထူးအခြင့္အေရးေပး ဆက္ဆံၿပီး သားေတာ္အႀကီး ျဖစ္ေသာ အဆင့္နိမ့္ မိဖုရား၏သား သူ႔ကိုမူ ႏွိမ္၍ ဆက္ဆံသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆကာ သူ၏ခမည္း ေတာ္အေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရးရမည့္ အခ်ိန္ကို အၿမဲေစာင့္ေမွ်ာ္၍ ေနခဲ့သည္။

ဓာတုေသနမင္းသည္ သူ၏သမီးေတာ္ကို ညီမေတာ္၏သား မိဂါရစစ္သူႀကီးႏွင့္ လက္ထပ္ေပး ခဲ့၏။ မိဂါရက ဇနီးျဖစ္သူ မင္းသမီးကို မတရားႏွိပ္ စက္သျဖင့္ ဘုရင္က မိဂါရ၏မိခင္ျဖစ္သူ သူ၏ႏွမ၌ အျပစ္ရွိသည္ ဟုယူဆကာ မိဂါရ၏မိခင္ကို ေထာင္ သြင္း အက်ဥ္းခ်ထား လိုက္သည္။ ေနာက္၌ ဓာတု ေသနမင္း၏ အမိန္႔အရ ညီမေတာ္ကို အရွင္လတ္ လတ္ မီး႐ိႈ႕သတ္ခဲ့၏။

မိဂရသည္ မိခင္ မီး႐ိႈ႕သတ္ခံရသျဖင့္ ေယာကၡမျဖစ္သူ ဓာတုေသနမင္းအား အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဆိုးကာ လက္စားေခ်ရန္ အခါအခြင့္ကို ေစာင့္ ေန၏။ ကႆပသည္ မိဂါရစစ္သူႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ခမည္းေတာ္ ဓာတုေသနမင္းကို နန္းခ်ၿပီး ဘုရင္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့၏။ ကႆပသည္ ေအဒီ ၅၂၇ ၌ နန္းတတ္ခဲ့၏။ မိဂါရကို စစ္သူႀကီးျပန္ခန္႔ သည္။ မိဂါရ၏ေျပာဆိုခ်က္အရ ဓာတု ေသနဘုရင္ သည္ ရတနာမ်ားကို ေမာဂၢလာန္အား ေပးရန္ အတြက္ ဝွက္ထားသည္ဟု ကႆပသိရသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ နန္းက်ဘုရင္အား ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ရတနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္း၏။ ကာလေရကန္သို႔ ေခၚသြားရန္ ဓာတု ေသန ေျပာသျဖင့္ ေခၚသြား၍ ေရာက္ေသာအခါ ေရကန္ထဲမွ ေရလက္ တစ္ခုကို ယူ၍ ဒါဟာ ငါ့ရဲ႕ ရတနာေတြပဲ”…ဟု ဓာတုေသနမင္းက ေျပာေသာ ေၾကာင့္ သႆပသည္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဆိုးၿပီး မိဂါရကို ဓာတုေသနမင္းအား သတ္ခိုင္းရာ မိဂါရ သည္ ဓာတုေသန နန္းက်ဘုရင္အား အရွင္ လတ္ လတ္ တိုက္ပိတ္၍ခဲ့သည္။

မိဖုရားႀကီး၏သား ေမာဂၢလာန္သည္ အိႏၵိယသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့၏။ ကႆပသည္ ဘုရင္ျဖစ္လာ ေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔ ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္းရွိေသာ ေမာဂၢလာန္မင္းသားက ျပန္လည္ေတာ္လွန္မည္ကို အၿမဲစိုးရိမ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကႆပမင္းသည္ ဆိဂိရိယေတာင္ ထိပ္၌ ခိုင္ခန္႔ေသာခံတပ္ႀကီး တည္ ေဆာက္ကာ ေနထိုင္၏။ လွပေသာဥယ်ာဥ္၊ ေရကန္၊ ညီလာခံခန္းမ၊ေဆးေရး ပန္းခ်ီကား၊ ေရေပးေရး စနစ္စေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အေဆာက္အအံု မ်ားျပဳလုပ္သည္။ လံုၿခံဳေရးအရ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ကိုလည္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေက်ာက္ေမာင္းမ်ား လည္း ဆင္ထားသည္။ ဝင္ေပါက္မ်ား၊ က်ံဳးမ်ား၊ ကတုတ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕႐ိုးမ်ား ျပဳလုပ္ထား၏။ ကႆပ သည္ နတ္ဘုရင္ကဲ့သို႔ေနရေသာ္လည္း ေမာဂၢလာန္ ၏ရန္ကို အလြန္စိုးရိမ္ေနရ၏။ သူ၏ညီ ေမာဂၢလာန္ သည္ အိႏၵိယ၌ ၁၈ ႏွစ္မွ် ေနထိုင္ကာ လက္နက္ လူသူအင္အား စုေဆာင္းၿပီး ကႆပမင္းကို ျပန္တိုက္၏။ ေမာဂၢလာန္ လာသည္ကိုသိလွ်င္ ကႆပသည္ သူကိုယ္တိုင္ ဦးစီး၍ တိုက္ခဲ့သည္။ သူ၏တပ္သားအခ်ိဳ႕က ေမာဂၢလာန္ဘက္သို႔ ဝင္ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ေမာဂၢလာန္သည္ ထီးနန္းကို တရားဝင္ ထိုက္တန္သူျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားက ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္ပြဲ၌ ထီးနန္းကိုရထိုက္သူ ေမာဂၢလာန္က ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကႆပသည္ ေမာဂၢလာန္ ၏ အဖမ္းအဆီးကိုမခံဘဲ သူ၏စီးေသာဆင္အထက္၌ ပင္ သံလ်က္ႏွင့္ သူ႔လည္ပင္းကို ကိုယ္တိုင္ျဖတ္၍ အဆံုးစီရင္လိုက္သည္။

ဤသည္ကား သူေတာ္ေကာင္းပညာရွိမ်ား ထံမွ အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို မရယူမိဘဲ ေဒါသ အေလ်ာက္ျပဳမိ၍ အမွားႀကီးမွားခဲ့ပံုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီး ရွည္ႀကီးႏွင့္တူသည့္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္သာ လမ္းညႊန္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ဘဲ လက္ ရွိ ေတြ႕ႀကံဳဆဲ ျဖစ္ေသာ အခက္အခဲမွ ေက်ာ္လြန္ ႏိုင္ရန္လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ လမ္းညြန္ေစာင့္ ေရွာက္ေတာ္မူ၏။

ဘုရားရွင္တည္းဟူေသာ အျမတ္ဆံုးေသာ ဆရာေကာင္းကို ရရွိေသာသူမ်ားသည္ ေတြ႕ႀကံဳေနရ ေသာ အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကရဖူး၏။

ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ျဖစ္၏။ ေကာ သလတိုင္း၊ သာဝတိၳျပည့္ရွင္ ဘုရင္ေကာသလမင္း သည္ တစ္ခ်ိန္၌ အခက္အခဲတစ္ခုကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ ဖူး၏။ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ေဝခြဲမရဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္လွ သည့္ အခက္အခဲမွာ မိမိအလြန္အားကိုးရေသာ အမတ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ မိမိအလြန္ခ်စ္သည့္ နန္းတြင္းသူ တစ္ေယာက္တို႔ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္ေန ၾကေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္၏။

ဘုရားရွင္တည္းဟူေသာ ေလာက၌ အျမတ္ ဆံုးပညာရွိ၏ ဩဝါဒကို ခံယူမွသာ ထိုျပႆနာကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု သေဘာေပါက္ သျဖင့္ ဘုရားရွင္သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ လာခဲ့၏။

ဘုရားရွင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာ္အျပစ္ ေျခာက္ပါး လြတ္ကင္းေသာ ေနရာ၌ထိုင္ကာ ရွိခိုးၿပီး ေနာက္…”အရွင္ဘုရား…ဘုရားတပည့္ေတာ္ရဲ႕ နန္းတြင္းသူ တစ္ေယာက္ဟာ အမတ္တစ္ေယာက္နဲ႔ မွားယြင္းေဖာက္ျပန္ေနပါတယ္၊ ဒီအမတ္နဲ႔ နန္း တြင္းသူတို႔ကို ဘယ္လိုျပဳသင့္ပါသလဲဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

ထိုအခါ ေကာသလမင္းအား ျမတ္စြာဘုရား ရွင္က –

“မင္းျမတ္ …အဲဒီအမတ္ဟာ သင့္ကို ေက်းဇူးျပဳေနတဲ့ အမတ္လား၊ အဲဒီနန္းတြင္းသူကို ေရာ မင္းႀကီးဟာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသလား” ဟုေမးေတာ္ မူ၏။

မင္းႀကီးက …”မွန္ပါ အရွင္ဘုရား၊ ဟုတ္ ပါတယ္၊ အဲဒီအမတ္ဟာ တပည့္ေတာ္နဲ႔ တပည့္ ေတာ္ရဲ႕ ေတာ္ဝင္မိသားစုအေပၚ ေက်းဇူးလည္း မ်ား ပါတယ္၊ အလြန္လည္း အက်ိဳးေဆာင္ပါတယ္ဘုရား၊ အဲဒီမိန္းမဟာလည္း ဘုရားတပည့္ေတာ္ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးရတဲ့ မိန္းမ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား” ဟု နား ေတာ္ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္က … “မင္းျမတ္ … ကိုယ့္ကို ေက်းဇူးျပဳလ်က္ ခစားေနတဲ့သူမ်ားနဲ႔ ကိုယ္က ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရတဲ့ မိန္းမမ်ားကို မဖ်က္ဆီး (မသတ္ျဖတ္)သင့္ဘူး၊ ေရွးကလည္း မင္းမ်ားဟာ ပညာရွိတို႔ရဲ႕ စကားကို နာၾကားၿပီး သူတို႔ရဲ႕အျပစ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကဖူးတယ္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေကာသလမင္းသည္ ေတာင္းပန္သည့္အတြက္ လြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္အေၾကာင္းကို ေဟာျပေတာ္မူ၏။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳေသာအခါ ဘုရားေလာင္းသည္ အမတ္မ်ိဳး၌ျဖစ္၍ အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ ထိုျဗဟၼ ဒတ္မင္းအား အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ဆံုးမတတ္ေသာ အမတ္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ထိုမင္း၏အမတ္တစ္ေယာက္သည္ နန္းတြင္းသူ မင္းေမာင္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္ မွားယြင္း မိၾက၏။ အမတ္သည္လည္း မင္း၏အက်ိဳးကို အလြန္ ေဆာင္၏။ ေက်းဇူးလည္းမ်ား၏။ ေမာင္းမငယ္သည္ လည္း အလြန္ခ်စ္ရသူ ျဖစ္ေန၏။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္ တို႔ကို မပ်က္စီးေစလို၊ ပညာရွိ အမတ္အားေမးၿပီး သည္းခံသင့္က သည္းခံမည္။ သည္းမခံသင့္က သည္း မခံ…ဤသို႔ႏွလံုးသြင္းကာ ဘုရားေလာင္းပညာရွိ အမတ္ကို ေခၚေစၿပီး ဤသို႔ေမး၏။

“ပညာရွိ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိတဲ့ ဟိမဝႏၱာ ေတာင္ေျခရင္း ျပန္႔ျပဴးတည္ရွိတဲ့ ေျမျပင္မွာ ခ်မ္း ေအး ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ ေရနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ ေရကန္(ဒါမွမဟုတ္) ၾကာတို႔နဲ႔ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့ ျမစ္ရွိတယ္၊ အဲဒီေရကန္ (ဒါမွမဟုတ္)ျမစ္ကိုျခေသၤဟာ ေစာင့္ေရွာက္ထား တယ္လို႔ သိပါလ်က္နဲ႔ ေျမေခြးဟာ ေသာက္ေကာင္း သလား” မင္းႀကီးက ဤသို႔ ပညာသားပါပါ၊ အလကၤာေျမာက္ေျမာက္ ေမးလိုက္ေသာေမးခြန္းကို ဘုရားေလာင္းပညာရွိအမတ္ ၾကားသိေသာအခါ ဧကန္ပင္ နန္းတြင္း၌ နန္းတြင္းသူႏွင့္ အမတ္တစ္ ေယာက္တို႔မွာ မွားယြင္းေနသည္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သိရွိကာ … “မင္းျမတ္ … ၾကာျဖင့္ ဖံုးလႊမ္း အပ္တဲ့အတြက္ ေပါကၡရဏီအမည္ရွိတဲ့ ျမတ္ႀကီးကို ငွက္၊ ေခြး၊ ယုန္၊ ေၾကာင္၊ သမင္ စတဲ့ သားမ်ိဳး ေတြဟာ ေသာက္ၾကေပမယ့္ ဒီလိုေသာက္တဲ့ အ တြက္ ဒီျမစ္ႀကီးဟာ ျမစ္မဟုတ္ဘူးလို႔မေျပာႏိုင္ပါ ဘူး၊ ျမစ္ဟာျမစ္ပါပဲ။ “အဲဒီမိန္းမကို အကယ္၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူရင္ သည္းခံေတာ္မူပါေတာ့” ဤ သို႔ ဘုရားေလာင္းသည္ မင္းအား ဆံုးမေတာ္မူ၏။ မင္းသည္ ဘုရားေလာင္း၏ အဆံုးအမကို နာယူကာ မွားယြင္းၾကသူ ႏွစ္ေယာက္ေခၚကာ ဒီလိုယုတ္မာတဲ့ အလုပ္ကို မလုပ္ၾကနဲ႔ဟု ဆံုးမ၏။ ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔လည္း ေဖာက္ျပန္မႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ခဲ့ၾက၏။ မင္းအတြက္းလည္း အမတ္ႏွင့္ နန္းတြင္းသူ တို႔ မဆံုး႐ံႈးေတာ့ေပ။

ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမစကားကို နာၾကားရ ေသာ ေကာသလမင္းလည္း အမတ္ႏွင့္ နန္းတြင္း သူတို႔၏ မွားယြင္းမႈကို သည္းခံကာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ သျဖင့္ အမတ္ႏွင့္ နန္းတြင္းသူတို႔ မဆံုး႐ံႈးေတာ့ေပ။ ဤသည္ကား သူေတာ္ေကာင္းပညာရွိမ်ားထံမွ အႀကံÓာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ရယူကာ ေဒါသကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အမွားအယြင္း ကင္းခဲ့ပံုျဖစ္ ပါ၏။

သူေတာ္ေကာင္းပညာရွိ၏ အဆံုးအမကို ရယူႏိုင္ခဲ့၍ မိမိအား အက်ိဳးေဆာင္ေနေသာ အမတ္ ႏွင့္ မိမိခ်စ္ရေသာ ေမာင္းမတို႔ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိခဲ့ေတာ့ေပ။ ေဒါသကို အလ်င္စလို မထြက္ေစသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာရွိ စကား မွတ္သားလိုက္နာသင့္ေၾကာင္း ဒုကနိ ပါတ္၊ ပဗၺတူ ပတၳရဇာတ္ေတာ္က သင္ခန္းစာေပး ထား၏။

စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ

သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္