ခ်စ္သူျပန္လာေစေသာ အစီအရင္မ်ား

၁။ ဖဲထုပ္တစ္ထုပ္ထဲမွ ညင္းဖဲနံပါတ္ (၉)၌ မိမိခ်စ္သူအမည္ကို ေရးပါ။ သခ်ႋဳင္းသို႔သြား၍ ဂူ တစ္ဂူကို ထိုဖဲခ်ပ္ျဖင့္ ခုနစ္ခ်က္ထိပါ။ မိမိခ်စ္သူ မိမိဆီ ျပန္လာ၏။ ေယာပညာျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ လမ္းပညာမဟုတ္ပါ။

၂။ ညသန္းေခါင္ယံ၌ မိမိအခန္းတြင္ မွန္ တစ္ခ်ပ္ ေထာင္ထားပါ။ ထိုမွန္ေရွ႕၌ မိမိစီးေနၾက ဖိနပ္ကို ေျပာင္းျပန္စီး၍ မိမိခ်စ္သူကို အာရံုျပဳၿပီး ]ငါ့ဆီကို ျပန္လာခဲ့ပါ}ဟု စိတ္ထဲမွေျပာကာ ေနာက္ကို ေျခ ခုနစ္လွမ္းဆုတ္ပါ။ တစ္လွမ္း၌ တစ္ခါေျပာပါ။ခုနစ္လွမ္းျပည့္လွ်င္ ဖိနပ္ကို အတည့္ျပန္စီးကာ ခုန မွန္ေရွ႕သို႔ ]ငါ့ဆီကို အျမန္ဆံုးျပန္လာခဲ့ေစ}ဟု ေျပာ ၿပီး ေျခခုနစ္လွမ္း ျပန္သြားပါ။ မွန္အေရွ႕ေရာက္လွ်င္ ဖိနပ္ကို ခုထိုင္၍ မွန္ကို မိမိခ်စ္သူ အမွတ္ျဖင့္ မိမိ လိုရာစကားေျပာပါ။ ခုနစ္ည ဆက္တိုက္အခ်ိန္မွန္ ျပဳလုပ္ပါ။ မိမိခ်စ္သူသည္ မိမိအား သတိ အၿမဲ တမ္းရေစ၍ အျမန္ဆံုးျပန္လာ၏။ ျပန္ဆက္သြယ္၏။ ယံုၾကည္စြာျပဳလုပ္ပါေလ။ ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့ ေလာကီပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၃။ အသစ္ရွာျပီးပစ္ခြာသြားေသာ မိမိခ်စ္သူ က ထိုအသစ္ကို အဆက္အသြယ္ျဖတ္ၿပီး မိမိအနား ကို အျမန္ဆံုးျပန္ကပ္လာေစနည္း

(၁) ေခြးေတာက္ႏြယ္ရဲ႕ အရြက္ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ရြက္

(၂) ခံတတ္ပင္႐ဲ႕ အရြက္ခပ္ႀကီးႀကီး တစ္ရြက္

(၃) မိမိဝတ္ေနက် နားကပ္ႏွစ္ဖက္ (မရွိလွ်င္ ဖန္စီ နားကပ္အသစ္တစ္ရံကို အနည္းဆံုး တစ္ပတ္ခန္႔ မခြ်တ္တမ္း ဝတ္ပါ)

(၄) ေဘာလ္ပင္တစ္ေခ်ာင္း (မင္အျပာေရာင္)

ေခြးေတာက္ႏြယ္ အရြက္အတြင္းမ်က္ႏွာဘက္မွာ အဖ်ားဘက္မွ အရင္းဘက္သို႔ ေအာက္ပါစာကိုေရးပါ။(ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ခ်စ္သူ (—–)နဲ႔ခ်စ္ႀကိဳက္ ေနသူမ်ား အျမန္ဆံုးမုန္းတီး အဆက္အသြယ္ျပတ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ခ်စ္သူက ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မထံ အျမန္ဆံုး ျပန္ကပ္လာပါေစ) ခံတတ္ရြက္ရဲ႕ အတြင္း မ်က္နွာေပၚမွာလည္း ေဘာလ္ပင္နဲ႕ ေအာက္ပါစာကို အ႐ြက္ဖ်ားမွ အရင္းဘက္သို႔ ေ႐းပါ။

(ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ ( ——) အနားသို႔ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မခ်စ္သူ (—-) အျမန္ဆံုးျပန္ ကပ္လာျပီး ယခင္ကလို ခ်စ္ခင္ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းသာ ရပါေစ)

ညအိပ္ရာဝင္ခါနီးတိုင္း ဘယ္ဘက္နားကပ္ ကို ခြ်တ္၊ ေခြးေတာက္ႏြယ္ရြက္နဲ႔ ထုတ္ျပီး အိပ္ရာ ေခါင္းအံုး ဘယ္ဘက္ေအာက္မွာ ထားအိပ္ပါ။ ညာ ဘက္နားကပ္ကိုခြ်တ္၊ ခံတတ္ရြက္နဲ႔ထုပ္၊ အိပ္ရာ ေခါင္းအံုး ညာဘက္ေအာက္မွာထား အိပ္ပါ။ မနက္ အိပ္ရာထခ်ိန္မွာ ဘယ္နားကပ္ ေခြးေတာက္ရြက္ ထုပ္ကို ဘယ္လက္နဲ႔ကိုင္ၿပီး အရြက္ေပၚက စာသား အတိုင္း ႏႈတ္က သံုးေခါက္ရြတ္ပါ။ အလားတူ ညာ ဘက္နားကပ္ ခံတတ္ရြက္ထုပ္ကို ညာလက္ႏွင့္ ကိုင္ ၿပီး ခံတတ္ရြက္ေပၚက ေရးထားတဲ႔စာအတိုင္း ေလး ေခါက္ ရြတ္ပါ။ အရြက္မ်ားကို ဘယ္ညာ ေခါင္းအံုး ေအာက္မွာ ျပန္ထည့္ထားပါ။ အဲဒီလိုရြတ္ျပီးမွ ဘယ္ နားကပ္နဲ႔ ညာနားကပ္ကို တစ္ေနကုန္ ဝတ္ဆင္ ထားပါ။ ထိုအတိုင္း ညစဥ္လုပ္ပါ။ အရြက္မ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ အသစ္လဲႏိုင္သည္။ စိတ္ စူးစိုက္၍ ယံုႀကည္စြာလုပ္ေဆာင္ပါ။ ကိုးရက္အတြင္း ေအာင္ျမင္ေစ၏။

မွတ္ခ်က္။    ။ အရြက္မ်ားေပၚတြင္ေရးေသာ စာကို ပထမဦးဆံုး စတင္ေရးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလဆန္း ၉ ရက္/ လဆုတ္ ၉ ရက္ တစ္ရက္ရက္တြင္ေရး သားက ပို၍ စြမ္းသည္။

စဝ္ခြန္ဖသိုင္