ကိုးနဝင္း

ဖုန္းထဲမွာ ကုိးန၀င္းပုတီးစိပ္နည္းေလး ထည့္ထားၾကမယ္……။

  မေနာမယပရိသတ္ႀကီးေရ လာမယ့္တနလၤာမွာ ကုိးနဝင္းပုတီးပတ္စဝင္မယ့္သူရွိလား။ ရွိရင္ အလြယ္တကူ စိပ္လုိ႔ရေအာင္ ကုိးန၀င္းပုတီးစိပ္နည္း Application ေလး တင္ေပးလုိက္တယ္ေနာ္။ ဖုန္းထဲမွာ Install လုပ္ထားရံုနဲ႔ အလြယ္တကူ