ခရီးသွား

ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင်…

ကျွန်မတို့အနေနှင့် ခရီးအနီး အဝေးများ မကြာမကြာဆိုသလို သွား ဖြစ်ကြပါတယ်။ လွယ်ကူ ဖြောင့်ဖြူးတဲ့ ခရီးလမ်း ရှိတတ်သလို ကြမ်းတမ်းခက် ထန်တဲ့ခရီးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ မနောမယ