ဂမုန်းကတိုးပင်

ဂမုန်းကတိုးပင်

ဂမုန်းကတိုးပင်သည် စိုက်သော မြေကြီးကိုပင် မွှေးပျံစေသည်။ ဂမုန်းကတိုးတွင် ဖြူ၊ နီ ဟု နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဖြူခြင်းလွန်မြောက် သိဒ္ဓိပေါက်သော် နီခြင်း အဆင်းဝင်လေသည်။ မနောမယ