စမအက္ခရာ

သိကြားတံဆိပ် စမအက္ခရာ စလွယ်စီရင်နည်း

ရှေးရှေးကပညာရှင်ကြီးများ ဉာဏ်ကျက်စား၍ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုပြီး အကျိုးများရခဲ့ သလို နှောင်းလူတို့လည်း ၎င်းတို့ကဲ့သို့ အသုံးပြုပြီး အကျိုးများနိုင်စေရန် ထားရှိခဲ့သော ပညာရပ်များစွာ ထဲမှ သိကြားမင်း ဆက်ကပ်သော