စိန္တာမယဆရာပိုင်

စိတ်ကို စိတ်နှင့် ကုစားခြင်း

ကျွန်ုပ် တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ပယောဂအကြောင်း တွေရေးရင်း ကျွန်ုပ်အကြောင်းလေးလည်း အနည်းငယ်ထည့်ရေးနေခဲ့တာပါ။ တကယ့်အဓိက ရေးရမှာ လေးကို မေ့နေလို့ ဒီဆောင်းပါးအစမှာ ထည့်ရေးတာပါ။ မနောမယ