ဆရာကိုေက်ာ္ဟန္

ဒကၡိဏသာခါ ဘုရား စီရင္ၿပီး ကုိးကြယ္ပူေဇာ္နည္း

  ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္အတိုင္း စီရင္ ပူေဇာ္နည္းကို ေရးသားရန္ အေတာ္စဥ္းစားရပါ သည္။ ယခုကာလတြင္ ေလာကီက်င့္စဥ္ ပညာမ်ား အသီးသီးရွိၾကသည့္အတြက္ မိမိတို႔ ပညာမ်ားအ လိုက္က်င့္ႀကံနည္းမ်ား၊ အစီအရင္မ်ား

ကမၼဆုိတာ ၿဂိဳဟ္နဲ႔လား

  ထို႔အတူ အရက္ေသာက္ေလ့ရွိသူ ကြမ္းစား ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားလည္း အခ်ိန္က်တာနဲ႔ ေနမရေအာင္ မိမိစိတ္က ဤကိစၥကိုျပဳပါလို႔ ေစ့ေဆာ္ တိုက္တြန္းလာပါတယ္။ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳရာကေန အက်င့္တစ္ခုအျဖစ္ စြဲသြားတဲ့အခါ