ဆရာပုိင္

အညႇီရွိလုိ႔ ယင္အံုတာ

တစ္ေန႔မွာ ကြ်ႏု္ပ္ဆီကို ဧည့္သည္မိသားစု တစ္စုေရာက္လာၾကပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီေန႔ က ကြ်ႏု္ပ္ပိတ္ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ လ ျပည့္ေန႔ႏွင့္ လကြယ္ေန႔တြင္ ပိတ္ထားတာေၾကာင့္ ထိုေန႔တြင္မွာ

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ပေယာဂအတုိက္ဆန္းမ်ား

ပေယာဂစက္အေၾကာင္းေတြကို ခဏခဏ ေရးေနေပမယ့္ အေၾကာင္းမရာ မတူေအာင္ေတာ့ ခ်ိန္ဆၿပီးေရးေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ တူသြားတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ ရင္လည္း၊ မနောမယ

ပေယာဂကုၾကရာတြင္

ကြ်ႏု္ပ္ဆီေရာက္လာၾကသူေတြထဲမွာ အခ်ိဳ႕ က သူမ်ားအတိုက္ေၾကာင့္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကိုယ့္အတိုက္ကိုယ္မိေနၾကသူေတြ နဲ႔ သိုက္ဆက္တစ္ခုတည္းေလာက္ပဲ ရွိတဲ့သူေတြ လည္း လာတတ္ၾကပါတယ္။ မနောမယ

ဆုိင္ကိုတုိက္တဲ့ ပညာစက္

ကြ်ႏု္ပ္ဆီ ေရာက္လာၾကသူမ်ားထဲမွာ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု၊ ျဖစ္ရပ္ေပါင္းစံု၊ ေအာက္လမ္းရြာသူ၊ စုန္း၊ နတ္၊ ကေဝ၊ ေမွာ္အစံုေရာက္လာေလ့ရွိၾကပါသည္။ အဲဒီလူမ်ားတဲ့အထဲက ဟိုတစ္ေန႔ကလာသြားတဲ့တစ္ ေယာက္အေၾကာင္း ေရးပါ့မယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က