ဆိုင်ရောင်းလို

ဘာရောင်းချင်သလဲ၊ ခက်နေသလား …၊ ဒါလေးများ ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလား။

သင်သည်အကယ်၍ အိမ်ကိုရောင်းလိုသည်။ ထိုရောင်းရသော ငွေဖြင့်သားကလေးကို နိုင်ငံခြား သို့ ပို့ရန် ရည်ရွယ်ထား၏။ သို့ရာတွင် အိမ်ကို ရောင်းရခက်နေ၏။ မင်းသိင်္ခသဗ္ဗေသတ္တာကမ္မသကာ