ဆံကေသာ

ရင်သွေးငယ်ရဲ့ဆံကေသာ

မိဘတိုင်းအတွက်တော့ ရင်သွေးဟူက ချစ်မဝ ဖြစ်ကြရသည်မှာ ကမ္ဘာဦးထုံးစံပင် ဖြစ်ချေ၏။ မွေးဖွားလာသော သမီးတိုင်းကို အဖိုးထိုက် အဖိုး တန် ရတနာအဖြစ် တန်ဖိုးထားကြသည်။ မြတ်နိုး ယုယကြသည်။