တႏုိင္းခ

တကယ္ယံုၾကည္စြာ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ပါ သဗၺဇယမဂၤလာဂါထာ

ဒိဝါတပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတၲိမာ ဘာတိ စႏၵိမာ။ သႏၷေဒၶါ ခတၲိေယာ ဘာတိ၊ ဈာယီတပတိ ျဗဟၼေဏာ။ အထ သဗၺ မေဟာရတၲိ ံ၊ ဗုေဒၶါတပတိ

Illuminati ေခၚ အလင္းေတာ္ဂိုဏ္းအေၾကာင္း

အလင္းေတာ္ဂိုဏ္းလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာတန္ေပၚက ႀတိဂံခြ်န္ပံု ပိရစ္မစ္နဲ႔ မ်က္လံုးပံုကို ေျပးျမင္မိၾကမွာပါ။ မနောမယ