နတ်

နတ်ဆိုသည်မှာ

နတ်ဟူသော မြန်မာဝေါဟာရသည် နာထဟူသော ပါဠိပုတ်မှ ရွေ့လျားပြောင်းလဲလာသော ပါဠိသက် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ နာထပိုဒ်ကို ထ အထက်၌ အသတ်တင်ပေးလိုက်သောအခါ (နာထ- နတ်)ဖြစ်လာသည်။ (ဥပမာ လောကနာထ-လောက