နန္းအိျႏၵာထြန္း(အယူေတာ္မဂၤလာ)

အလုပ္ေျပာင္း ေနရာေျပာင္းကိစၥ

ထူးထူးျခားျခား အေအးပိုလွေသာ ေဆာင္း မနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ကြ်န္မထံသို႔ တစ္ဖက္ရပ္ကြက္ ထဲမွ မေအးေအးဆိုသူ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ အေအးပိုသည့္ေဆာင္းမနက္ျဖစ္ေသာ္လည္း  မေအးေအး၏မ်က္ႏွာတြင္မူ ပူပင္ေသာက၏အေငြ႕ အသက္ကေလးမ်ားကို လွမ္းျမင္ေနရပါသည္။ မနောမယ