နိုင်ဇော်

ပညာ လမ်းစဉ်၏ သခင်၊ သခင်မများ

အချစ်ရှုံးသမား အီတိုလျား ဘုရင့်သမီးတော် မာပက်စာကို အပိုလို နေနတ်မင်းက ချစ်မိသည်။ သူက မာပက်စာ ကို ခိုးယူလာသော အိုက်ဒါ မင်းသားထံမှ ထပ်ဆင့် ခိုးခဲ့ပြန်သည်။