ပစ္စည်းပျောက်

ပစ္စည်းပျောက်နေသလား … ဒီဖယောင်းတိုင်လေး ထွန်းလိုက်ပါလား

‘သမ္ဗုဒ္ဓေ’ဂါထာသည် လွန်စွာအစွမ်းထက် ကြောင်းလူတိုင်းသိ၏။ သို့ရာတွင်သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာကို တစ်မျိုးတည်းရှိသည်ဟု ထင်မှတ်နေကြ၏။ မင်းသိင်္ခသဗ္ဗေသတ္တာကမ္မသကာ