ပုတီးစိပ်နည်း

ခန္တီစေတီ ပုတီးစိပ်နည်း

စေတီတော်သည် ၁၆ ဆင့်ရှိသည်။ တစ်ဆင့်လျင် ၁၀ ပတ် ၁၆ ဆင့်လျင် စုစုပေါင်း ၁၆၀ အပတ်ပေါင်းစိပ်ရပါမည်။ ၁၆၀ ပတ် ပြီးလျင် စေတီတစ်ဆူ