ဘုံကျောင်းအဆောင်

ဘုံကျောင်းအဆောင်

တရုတ်ပြည်သမိုင်းတွင် တရုတ်ဘုံကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် မင်မင်းဆက်ခေတ်မှ အပြီးတိုင် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ်ဘုံ ကျောင်းဆောင်များသည် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကွမ်းရှီးဒေသ၏ ဗိသုကာအနုပညာလက်ရာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မနောမယ