မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး

ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဖြင့် ရှုမှတ်နည်း

(၁) ထွက်လေဝင်လေလေးကို ရှုနေတာက ကာယာနုပဿနာ။ (၂) ဝမ်းနည်းတယ် ဝမ်းသာတယ်  ချမ်းသာတယ် ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးကို ရှုနေတာက ဝေဒနာနုပဿနာ။ မနောမယ